Spring naar hoofd-inhoud

Ingangsdatum GIW/ISSO-publicatie opgeschort

 

Onlangs heeft er overleg plaatsgevonden tussen de directies van het GIW, de Aangesloten Organisaties en de Vereniging Eigen Huis over de GIW/ISSO-publicatie 2005. Deze publicatie bevat installatie-eisen voor nieuwbouwwoningen die met GIW-garantie gebouwd worden. De eisen zouden gaan gelden voor plannen die vanaf 1 juli 2006 aangemeld worden.

 

Directe aanleiding tot dit overleg waren reacties van producentzijde. De reacties hadden betrekking op een aantal technische aspecten van deze publicatie en de financiële consequenties ervan. In overleg met de directies van de Aangesloten Organisaties en de Vereniging Eigen Huis heeft het GIW besloten dat de voorgenomen ingangsdatum van 1 juli 2006 wordt opgeschort tot 1 januari 2007. Dit biedt ruimte aan nader overleg over de hiervoor genoemde aspecten en gevolgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen GIW, tel. 010-433 22 44.

Terug