Spring naar hoofd-inhoud

Interpretatie- en wijzigingsdocumenten ISSO-publicatie 75.1 en 82.1 beschikbaar

Per 1 januari 2021 treedt het nieuwe Stelsel Energie Prestatie van Gebouwen (EPG) in werking, waarmee de energieprestatie van gebouwen wordt bepaald en de kwaliteit van het Energieprestatie Advies is geborgd. De interpretatie- en wijzigingsdocumenten bij ISSO-publicatie 75.1 voor utiliteitsbouw en ISSO-publicatie 82.1 voor woningen en de andere documenten zijn nu beschikbaar.

Stelsel EPG
De basis van het Stelsel EPG is de bepalingsmethode NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’. De andere documenten en onderdelen van het stelsel zijn daarop gebaseerd. In het afgelopen halfjaar zijn kleine aanpassingen en verduidelijkingen verwerkt in NTA 8800 als gevolg van o.a. ervaringen in de markt. Deze worden gepubliceerd in NTA 8800:2020+A1:2020. 
Deze aanpassingen zijn verwerkt in ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 en de beoordelingsrichtlijnen (BRL-en). Op deze manier zijn de documenten op één lijn gebracht. 
De BRL-en borgen de kwaliteit van de energieprestatierapportages en de software. Opnameprotocollen (in ISSO-publicaties 75.1 en 82.1) geven aan welke gegevens de energieprestatieadviseur moet verzamelen om de energieprestatie van het gebouw te bepalen.

Documenten beschikbaar
De wijzigingen zijn nu beschikbaar als downloadbare documenten per product. Naast de interpretatie- en wijzigingsdocumenten bij ISSO-publicatie 75.1 voor utiliteitsbouw en ISSO-publicatie 82.1 voor woningen zijn de volgende documenten ook te downloaden (zie tabblad 'donwloads):
- Wijzigingsblad BRL 9501: de BRL 9501 is de BRL waarlangs de energieprestatiesoftware voor het maken van de energieprestatieberekeningen volgens de NTA 8800 wordt geattesteerd; 
- ISSO-publicatie 54: ISSO-publicatie 54 beschrijft de testen en de waarden waarbinnen de uitkomsten van de testen van de software moet blijven. ISSO-publicatie 54 bestaat uit een hoofdrapport en drie bijlagen.
- Wijzingsbladen BRL 9500 Utiliteit en Woningbouw 

Complete versies 
Begin januari zijn de complete versies van ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 online te raadplegen. De laatste interpretaties en wijzigingen worden in deze versies geïntegreerd. De papieren versies van de complete ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 zijn naar verwachting eind januari beschikbaar. De model opnameformulieren zijn vanaf januari te downloaden vanaf isso.nl. 

Examineren
De examens worden nog afgenomen volgens de huidige methodiek (1-7-2020). 

Meer informatie en vragen
Alle informatie over het stelsel EPG is te vinden op www.gebouwenergieprestatie.nl  Een uitgebreide wegwijzer voor vragen over EP vind je op www.gebouwenergieprestatie.nl/bij-wie-kan-ik-terecht/.  
Meer informatie over de route naar vakbekwaamheid vind je op www.isso.nl/kennis/ep.  

RVO, NEN, ISSO en InstallQ communiceren regelmatig over de ontwikkelingen rondom de vakbekwaamheid van EP-adviseurs. Houd daarom hun nieuwskanalen in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen rondom bijscholing en examinering richting vakbekwaam EP-adviseur.

Terug