Spring naar hoofd-inhoud

ISSO-73 Ontwerp en uitvoering van verticale bodemwarmtewisselaars

Aangemaakt door Liesbeth |

ISSO-publicatie 73 geeft een eenduidig pakket aan ontwerptechnische kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen voor verticale bodemwarmtewisselaarsystemen. De publicatie sluit onder andere aan op ISSO-publicatie 72 ‘Ontwerpen van individuele en kleine warmtpompsystemen’. Het ontwerp van een warmtepompsysteem wordt in ISSO-publicatie 72 besproken. Het voortbrengingsproces van een verticaal bodemwarmtewisselaarsysteem wordt in deze ISSO-publicatie besproken. Het bodemwarmtewisselaarsysteem eindigt bij de aansluiting op de warmtepomp en/of het gebouwsysteem voor de klimatisering.

 

Het bodemwarmtewisselaarsysteem bestaat dus uit de verticaal gesloten bodemwarmtewisselaars, de horizontale verbindingsleidingen in de grond, de gevel en/of vloerdoorvoeringen, interne transportleiding, verdelers en verzamelaars. In het eerste deel van deze publicatie  wordt de methodiek voor het dimensioneren van  verticale bodemwarmtewisselaars gegeven.

In het tweede deel van de publicatie wordt  de MKK-structuur gevolgd. Hierin worden de volgende hoofdfasen van een project onderscheiden:

 

  • Programmafase
  • Ontwerpfase
  • Uitwerkingsfase
  • Realisatiefase
  • Beheerfase


In de ontwerpfase wordt voor het dimensioneren van de  verticale bodemwarmtewisselaar verwezen naar het eerste deel van de publicatie waar de dimensioneringsmethodiek wordt behandeld.Per hoofdfase worden de verschillende aspecten van het MKK-model behandeld, waarbij alleen de relevante onderdelen zijn ingevuld.

De richtlijnen in deze publicatie zijn geldig voor Nederland bij toepassing van verticale bodemwarmtewisselaars voor de woningbouw en kantoren (kleine gebouwen tot 100 kW verwarmingsvermogen).

In de bijlagen zijn rekenvoorbeelden en is achtergrondinformatie opgenomen.

ISBN: 90-5044-128-9
Omvang: 155 pag.
Jaar van uitgave: 2005

Terug