Spring naar hoofd-inhoud

ISSO. Anders kan!

Wij ondergaan als kennisclub een flinke transitie. Aan de buitenkant is dat vanaf nu te zien aan ons nieuwe logo en de nieuwe huisstijl die online en offline zal worden doorgevoerd. Maar dat is de cosmetische transitie. Nog belangrijker is de verandering in de wijze waarop we kennis willen laten stromen in de bouw- en installatiesector. We richten ons met de nieuwe werkwijze meer op samenwerking. Wat hetzelfde blijft, is dat wij nog steeds gaan voor beter weten en beter bouwen. Met als resultaat: beter leven.

Platform
Wij gaan als een platform werken. Dat wil zeggen dat we meer interactie gaan faciliteren. Concreet komt dat neer op een online platform waarop begin volgend jaar onder andere co-creatie gefaciliteerd wordt. We zullen meer de samenwerking zoeken met partners & professionals voor het ontwikkelen van valide kennis, het aanbieden en onderhouden van rekentools en het ontwikkelen en aanbieden van materiaal voor trainingen en cursussen. Samen met partners en professionals gaan we zoeken naar het juiste ‘verlengstuk’ voor het verspreiden van kennis. Dit kan bijvoorbeeld software zijn, of een opleiding waar de kennis op gebaseerd is. We staan open voor en bieden antwoorden op wensen en behoeftes die de markt voorlegt.

Partners en professionals
Om deze werkwijze goed in te kunnen vullen, zijn wij druk bezig om een netwerk van partners op te bouwen. We onderscheiden de verschillende vormen van samenwerking met een sublabel. 
Met deze zichtbare labels kunnen partners en professionals hun samenwerking met ISSO uitdragen. En zo laten we allemaal zien dat we samen gaan voor beter weten, beter bouwen.  

Anders kan!
We draaien als kennisclub de komende tijd om verandering. Omdat we weten dat het anders kan. Omdat we erin geloven dat het beter kan. Daarom ontwikkelen we samen kennis, die we weer delen.
Zo zorgen we ervoor dat het samen ANDERS KAN!

Meer informatie over onze verandering lees je terug in onze nieuwsbrief de ISSO Info 66. 

 

Terug