Spring naar hoofd-inhoud

ISSO ThemaTech: Integraal Ontwerpen, sleutel tot kwaliteit

Onlangs is de zevende editie van de ISSO ThemaTech verschenen. Deze editie van dit technische magazine staat in het teken van Integraal Ontwerpen. Een onderwerp dat de laatste maanden volop en breed in het nieuws was. Dat ISSO nog eens op het belang van integraal ontwerpen wil wijzen, heeft te maken met de belangrijke rol die de ISSO-publicaties spelen bij de gehele voortbrengingsketen: van initiatief naar ontwerp, installatie, beheer en onderhoud. Daarom hebben wij de zienswijze van alle betrokkenen in dat bouwproces gevraagd om hun visie op Integraal Ontwerpen in deze ThemaTech weer te geven.

 

Integrale aanpak noodzakelijk

Bij het ISSO-project ‘Onderhoud en Beheer van Gebouwinstallaties’ blijkt ook het grote belang van een integrale aanpak en de beschouwing van de gehele keten. Een integrale benadering van de gehele keten is een essentiële voorwaarde om een energie-efficiënte en duurzame installatie te kunnen maken en duurzaam te kunnen bedrijven. Prestatiecontracten in de meest brede zin, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de Life Cycle Costs, maken een integrale aanpak onontbeerlijk.

Inzichtelijk maken van de kwaliteit van installaties

Eén van de belangrijkste doelstellingen van ISSO is het bevorderen en inzichtelijk maken van de kwaliteit van installaties. Voeg dit bij het beperken van de faalkosten en een betere beheersing van de proceskosten dan is integraal ontwerpen een absolute noodzaak. Het uitwisselen van gestandaardiseerde informatie tussen de bouwpartners, meer communicatie over duurzame technieken en meer samenwerking met alle partijen vormen een basis waarbij zowel de opdrachtgevers, opdrachtnemers als eindgebruikers optimaal kunnen profiteren van innovaties. ISSO draagt daar met haar kennisproducten zoals de normatieve richtlijnen, instructies en rekentools in belangrijke mate aan bij.

Technisch magazine

De ThemaTech verschijnt 3 keer per jaar en is op abonnementsbasis verkrijgbaar. Drie edities kosten slechts €18,00 per jaar (ex. BTW).  U kunt zich hier opgeven voor een abonnement.

Terug