Spring naar hoofd-inhoud

Je cv-installatie ademt en dat is een probleem

Net als jijzelf snakt je centrale verwarming naar zuurstof. Het verschil is dat het jou in leven houdt, maar voor je installatie is het een absolute dooddoener. Doodsoorzaak? Corrosie. De zuurstof in het cv-water corrodeert namelijk het metaal van de installatie. Blijft het bij de zuurstof die zich in het vulwater bevond? Dan is de hoeveelheid corrosie verwaarloosbaar, want na het initiële corrosieproces is het water “dood” (zonder zuurstof). Maar je cv-water heeft de smaak dan wel te pakken. Door het gebrek aan zuurstof heerst er immers een beduidend partieel drukverschil binnen en buiten de installatie. Om corrosie en slijkvorming te verhinderen, is het dus noodzakelijk om zuurstof geen enkele kans te geven om binnen te komen. 

Als de deuren of ramen van een huis dicht zijn, maar niet op slot, kan een inbreker gewoon binnenwandelen door de klink te gebruiken. Zo is het ook met zuurstof. Bij onderdruk, of als permeatie door kunststoffen mogelijk is, neemt het water gretig weer verse zuurstof op. Maar cv-installaties zijn toch gesloten? Helaas. Elke installatie heeft “deuren” (zoals automatische ontluchters en dichtingen). Deuren die automatisch opengaan bij falend drukbehoud. 

Kunststofleidingen
Daarom is de belangrijkste oorzaak voor zuurstofintrede eigenlijk te vinden bij het expansievat. Voordrukverlies maakt van het moderne gesloten expansievat in de praktijk zelfs een grotere corrosiebron dan het open expansievat van tientallen jaren geleden. Wie trouwens een blik werpt op de ontwikkelingen in de verwarmingssector, ziet een duidelijke tendens om één probleem op te lossen door er elders één te creëren. Kunststofleidingen bijvoorbeeld. Het gebruik van een materiaal dat niet kan corroderen en daarmee is de kous af. Dat eenzelfde hoeveelheid zuurstof nu alleen nog kan corroderen met de overgebleven metalen componenten negeert de sector wijselijk. Evenveel corrosie op een kleiner oppervlak; daar hoeven we geen tekening bij te maken. 

Boosdoeners
Het Belgische bedrijf RESUS kan helaas nog vele boosdoeners in moderne installaties opsommen, die ze dankzij corrosiemonitoring wist op te sporen. Ligt het niet aan een foutief nulpunt? Kijk dan eens naar bijvoorbeeld de voordruk van het expansievat of de drukstap-ontgassers.  Al is de recentste ontdekking van RESUS misschien wel de meest dramatische. 

Rubbergate
Terwijl de meeste installaties vooral af en toe last hebben van indringend zuurstof, blijken er ook te zijn die de zuurstof systematisch welkom heten. In bepaalde typen combi-expansiesystemen op de markt zit namelijk een rubber balg die onvoldoende zuurstofdicht is. De documentatie van de fabrikant beweert echter het tegendeel. In plaats van corrosie te verminderen, verhogen deze apparaten het zuurstofgehalte en dus de corrosiebereidheid van het water. Met een serieus kostenplaatje tot gevolg. RESUS is deze problematiek op het spoor gekomen door een getroffen installatie die zich liet bewaken door een Risycor. RESUS doet nu verder onderzoek naar dat type pompgestuurde expansiesysteem met ontgassing in de balg. Het vermoeden heerst dat er waarschijnlijk (meerdere tien-) duizenden cv- en GKW-systemen in Europa te sterk corroderen door de permanente zuurstofintrede veroorzaakt door deze systemen. Stuk voor stuk tikkende tijdbommen. 

Waakhond voor de cv
Zou het kunnen dat je installatie getroffen is door één of zelfs meerdere zuurstofbronnen die je op termijn dure ellende kunnen bezorgen? Als je dat wil weten, kun je er een waakhond op zetten zoals de Risycor. Die slaat tijdig alarm als er zuurstof intreedt, zodat je kunt ingrijpen voor het grondig misloopt. Het is vergelijkbaar met het plaatsen van rookmelders waarvan je ook hoopt ze nooit nodig te hebben. Ook van rookmelders weet je dat de kosten verwaarloosbaar zijn, in vergelijking met de mogelijke gevolgen die brand kan veroorzaken. Voor de Risycor geldt hetzelfde. Wil je meer informatie over deze betaalbare en eenvoudig inzetbare corrosiemonitor? Kijk dan op www.resus.eu

 

 

Terug