Spring naar hoofd-inhoud

Kennis over Bouwwerk Informatie Model (BIM) is uitgebreid

Gebrekkige gegevensuitwisseling tussen bouwpartners, onvoldoende aandacht voor de uitvoerbaarheid tijdens de ontwerpfase en (het ontbreken van) de onderlinge communicatie tussen verschillende partijen zijn enkele voorbeelden die faalkosten in de bouw veroorzaken. De bouwbranche zoekt naar mogelijkheden om effectiever en efficiënter te werken om deze kosten te voorkomen. Faalkosten voorkomen kan door het toepassen van het Bouwwerk Informatie Model (BIM). Ontwikkelingen met betrekking tot BIM gaan zeer snel. Daarom is de ISSO-publicatie 109 Starten met een BIM herzien.

Aspecten en randvoorwaarden zijn uitgebreid
In deze publicatie is de Level of Detail/Development (LoD) verder toegelicht. In deze versie gaan we dieper in op de randvoorwaarden voor het starten met een BIM binnen een organisatie. Zo kan voor elke BIM functie/rol worden bekeken wat de benodigde competenties zijn. Ook is er meer aandacht voor de BIM basis Informatieleveringsspecificatie (ILS) op basis van informatie van het BIM Loket.

Het toepassen van een BIM
Tijdens het hele bouwproces en (optioneel) de gebruiksfase wordt alle relevante informatie opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D-) gebouwmodel. Een BIM maakt gebruik van (centrale) databases in plaats van tekeningen. Het doel is om kennis te delen en de samenwerking tussen partijen in de bouwkolom te bevorderen.
De ISSO-publicatie 109 is een richtlijn waarin mogelijke samenwerkingsvormen, rollen en taken in projecten met een BIM worden beschreven voor de bouw- en installatiesector.

De nieuwe versie is gepubliceerd in onze KennisBank.

 

Terug