Spring naar hoofd-inhoud

Kennis over multifunctionele groene daken en gevels

Voor professionals die kennis nodig hebben om gebouwen multifunctioneel in te zetten, is er een nieuw praktijkboek verschenen. We zien het al in veel gebouwontwerpen en gebiedsvisies: we willen Nederland groener maken en klimaatadaptief! Ook gebouwen kunnen hieraan bijdragen met hun groene daken en gevels. Zo worden ze multifunctioneel.

De kennis om gebouwen multifunctioneel in te zetten voor een groenere en klimaatadaptieve gebouwde omgeving, is samengebracht in het nieuwe Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels.

Integratie van technieken
Het Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels biedt praktische informatie en tools aan professionals die begroeide gevels en daken voor gebruik, waterberging en energieopwekking willen realiseren. Als er is gekozen voor een groen dak en/of gevel biedt het praktijkboek ondersteuning bij het ontwerp, de realisatie, onderhoud en eventueel de sloop. Het praktijkboek behandelt de integratie van meerdere technieken om tot een oplossing te komen, waarin meerdere functies (gebruik, waterberging en energieopwekking) en vormen van gebruikerswaarde centraal staan. 

Voor meerdere doelgroepen 
Het nieuwe praktijkboek kent meerdere invalshoeken. Enerzijds voor verschillende doelgroepen uit verschillende segmenten van de markt. En anderzijds per functie van een groen dak of gevel.
In deze versie is de praktische informatie gebundeld in één overzichtelijk nieuw basiswerk voor meerdere doelgroepen. Daarnaast kan het ook gebruikt worden in onderwijs en bijscholing.

Veelzijdige inbreng van gewaardeerde partners
Er zijn vele partijen betrokken bij de realisatie van dit praktijkboek: BTL, Nophadrain, Donker Groen, Nieman-Kettlitz, KIWA BDA Dakadvies, DakIndex, Stichting Veilig Dak Nederland, Sempergreen, BDA dak- en gevelopleidingen, BVB landscaping, VEBIDAK, branchevereniging VHG, Optigrün, Gemeente Rotterdam, de NDA, ZinCo Benelux, Building Changes, Zoontjens, Koninklijke Ginkel Groep, IPC Groene Ruimte, Stichting Groenkeur, OTIB, STOWA, Waternet en Amsterdam Rainproof.

Het Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels is verkrijgbaar via onze KennisBank.

 

Terug