Spring naar hoofd-inhoud

Kleintje Grondgebonden Warmtepompen brengt installateurs up-to-date

Met het verschijnen van het ISSO Kleintje Grondgebonden Warmtepompen hebben de installateur en monteur op de werkvloer praktische kennis voor ontwerp, installatie en onderhoud van grondgebonden warmtepompen. Het Kleintje Warmtepompen bevat een verzameling van eisen en middelen die nodig zijn om een verwarmingsinstallatie met warmtepomp te realiseren en beheren. Het zwaartepunt van de informatie ligt bij de opwekkingsinstallatie en de bron.

 

De kennis in dit nieuwe ISSO Kleintje is bedoeld voor goed geïsoleerde woningen met een individuele verwarmingsinstallatie waarin een elektrisch aangedreven warmtepomp de opwekker is. Daarbij zorgt de warmtepomp voor de volgende functies:
• Verwarmen van de vertrekken in de woning;
• Warmtapwater;
• Passief koelen van de vertrekken in de woning.
De warmtepomp is aangesloten op een individuele verticale bodemwarmtewisselaar(s). Dit kan in zowel nieuwbouwwoningen maar ook in grondig gerenoveerde, bestaande woningen.

Denken in concepten
De gebundelde kennis richt zich op alle installatiebedrijven waar mensen zich bezighouden met advisering, ontwerp, montage en beheer en onderhoud van warmtepompinstallaties. Bij het uitwerken van het Kleintje Grondgebonden Warmtepompen zijn de systeemconcepten en installatieconcepten met een warmtepomp het uitgangspunt. Deze concepten worden uitgewerkt in de programmafase van een project. Daarbij draait het om de wensen van de opdrachtgever, de technische en economische eigenschappen en de haalbaarheid van de systeemconcepten en installatieconcepten.

Installatieconcepten uitwerken
Uit de verschillende installatieconcepten die in het naslagwerk worden benoemd, bevat het Kleintje in de ontwerpfase één uitgewerkt installatieconcept. Met behulp van een installatieschema (processchema) kan men de verschillende apparaten en componenten selecteren en dimensioneren.
Uitgangspunt bij het ontwerp is dat de eigenschappen van het installatieconcept, die in de Programmafase zijn uitgewerkt, in de ontwerpfase moeten worden gerealiseerd.

Beheren en randvoorwaarden
In de beheerfase behandelt het naslagwerk de aspecten die betrekking hebben op de levensduur en de handhaving van het lage energiegebruik van de warmtepompinstallatie. Het doel van het ISSO Kleintje is om vakman toegankelijke kennis te bieden die hij direct kan toepassen bij het ontwerp of op de bouwlocatie. Daarom bevat het handboekje veel afbeeldingen, schema's, tabellen en grafieken. Omdat de juiste bouwfysische eigenschappen van een woning voor een warmtepompinstallatie erg belangrijk zijn, gaat het Kleintje Warmtepompen ook in op de minimaal aan te houden eisen voor isolatie en luchtdoorlatendheid. Daarnaast behandelt hij de relatie tussen type ventilatiesysteem en verwarmingsinstallatie met warmtepomp.

Het Kleintje Grondgebonden Warmtepompen is verkrijgbaar via kennisbank.isso.nl.

Terug