Spring naar hoofd-inhoud

Kwaliteit leveren door samenwerking

‘In deze wereld van digitalisering en specialisaties is het noodzakelijk om samen kennis te ontsluiten,’ stelt Bernd Karstenberg, eigenaar van Life Cycle Vision. ‘Dat doen wij als ISSO-Kennispartner met kennis over ontwerpkeuzes van gebouwinstallaties en hun levensduurkosten.’

Wat maakt een ISSO-Kennispartner interessant? 
Welke kennis heb je als bedrijf te bieden om een zinvolle samenwerking met andere bedrijven aan te gaan binnen het kennispartnerplatform? Karstenberg: ‘In ons geval gaat het om een applicatie van Life Cycle Vision die wereldwijd uniek is. De applicatie maakt ontwerpberekeningen en geeft daarbij nauwkeurige ramingen van de realisatie tot en met het onderhoud, de energiekosten en de CO2-impact. Je kunt kiezen voor de meest duurzame, integrale ontwerpoplossing. Je kunt sturen op kwaliteit en diverse partijen in de bouwkolom besparen op tijd en kosten. Technisch inhoudelijke kennis is belangrijk bij de afwegingen tussen installatieconcepten of specifieke ontwerpkeuzes. Maar net zo belangrijk zijn de kosten. Met onze applicatie kunnen alle partijen een goede afweging maken.’

Kennis moet je vertalen
Bernd Karstenberg: ‘Onze applicatie is een typisch voorbeeld van bundeling van kennis. De applicatie is gebaseerd op de geldende normen en ontwerprichtlijnen. Daarin moeten we de markt uiteraard volgen met onze applicatie. Het is niet eenvoudig om die kennis te vertalen. Dat maakt een partij belangrijk als ISSO, die rechtsgeldige kennis heeft. Onze applicatie is gebaseerd op ISSO-publicaties, dus technisch onderbouwd volgens de ISSO-richtlijnen. Dat geeft ook een gebruiker zonder installatietechnische kennis vertrouwen in de kwaliteit. Dat is waar je op moet kunnen bouwen als het gaat om gespecialiseerde kennis. Bepaalde kennis wil en moet je over kunnen laten aan anderen.’ 

Bouw samen verder
‘We delen onze kennis en applicatie al met een aantal opleidingsinstituten,’ vervolgt Karstenberg. ‘En in bepaalde gevallen stellen we onze applicatie ook beschikbaar voor onderzoeken. Verder doen we mee of initiëren we samenwerkingen op het gebied van circulariteit en ondersteunen we bij de ontwikkeling van nieuwe standaarden. Bouw samen verder, is onze slogan. En daar sluiten ISSO en het platform van ISSO-Kennispartners naadloos bij aan.’

ISSO-Kennispartner
Met Life Cycle Vision heeft ISSO inmiddels 19 Kennispartners. De deelnemende bedrijven staan voor het motto: samen bereik je meer. Het platform ISSO-Kennispartners draagt structureel bij aan een hoger kennis- en kwaliteitsniveau van de installatieprofessional. Meer informatie over het platform ISSO-Kennispartners vindt u hier. 

 

Terug