Spring naar hoofd-inhoud

Legionellavraagbaak vernieuwd

Aangemaakt door Liesbeth |

Enkele jaren geleden heeft ISSO, in opdracht van het ministerie van VROM en SenterNovem, de website www.legionellavraagbaak.nl ontwikkeld. De website is bedoeld als centraal informatiepunt over legionella.

 

Enkele jaren geleden heeft ISSO, in opdracht van het ministerie van VROM en SenterNovem, de website www.legionellavraagbaak.nl ontwikkeld. De website is bedoeld als centraal informatiepunt over legionella.

Op de website is het onderdeel ‘Vraag & Antwoord’ te vinden met daarin meer dan 600 veelgestelde vragen over legionella. Op het moment dat het antwoord op een vraag hier toch niet wordt gevonden, bestaat er de mogelijkheid om de vraag voor te leggen aan een legionelladeskundige van ISSO.

Daarnaast vindt u er het laatste nieuws, relevante downloads en kunt u zoeken naar installateurs die legionellapreventie-diensten aanbieden.

Per 1 juni zijn er enkele onderdelen toegevoegd aan de website. In navolging van de database met installateurs is er een database met adviseurs die legionellapreventie-diensten aanbieden toegevoegd. Ook is er de mogelijkheid om bij de meeste installateurs en adviseurs die zijn opgenomen in de database door te klikken naar hun website voor meer informatie. Tevens is het onderdeel ‘leveranciers’ geïntroduceerd op de website. In dit onderdeel hebben leveranciers van legionellapreventie-producten de gelegenheid om hun producten te presenteren.

In het afgelopen jaar werd de legionella vraagbaak meer dan 30.000 keer bezocht. Gezien het feit dat er op termijn toevoegingen zullen komen op het gebied van proces-, koelwater- en overige installaties zal het aantal bezoekers zeker toenemen.

Vanaf 2005 wordt de website helaas niet meer extern gefinancierd. Gezien de nog steeds bestaande informatiebehoefte (zie 30.000 bezoekers) en het enorme draagvlak vanuit de installatiesector heeft ISSO onderzocht of voortzetting op een andere basis mogelijk was. De uitkomst van het onderzoek was positief en daarom is er besloten om de vraagbaak in de lucht te houden.

 

Bedrijven kunnen in het vervolg tegen een redelijke vergoeding worden vermeld op de website.
Er zijn drie categorieën, te weten:

  • Adviseurs / adviesbedrijven die legionellapreventie-diensten aanbieden
  • Installateurs / installatiebedrijven die legionellapreventie-diensten aanbieden
  • Leveranciers van legionellapreventie-producten

 

Daarnaast kunnen bedrijven ook als sponsor worden vermeld op de vraagbaak.

Meer informatie
Mocht u geïnteresseerd zijn en meer informatie willen over dit onderwerp, kunt u dit vinden op www.legionellavraagbaak.nl of kunt u contact opnemen met Michel Verkerk, e-mail m.verkerk@isso.nl.

 

Terug