Spring naar hoofd-inhoud

Meten en sturen op werkelijk energiegebruik met WEii

DGBC en TVVL hebben de tool WEii.nl ontwikkeld, waarmee het nu mogelijk is gebouwen eenvoudig en snel te beoordelen op het werkelijke energiegebruik. WEii staat voor Werkelijke Energie intensiteit indicator en maakt op een uniforme wijze inzichtelijk wat een gebouw per m2 per jaar aan energie gebruikt.

De rekentool is te raadplegen op de website www.weii.nl. DGBC en TVVL hebben de tool ontwikkeld, omdat er in de praktijk een steeds grotere afwijking te zien is tussen het theoretische en werkelijke energiegebruik. Gebouweigenaren en -gebruikers krijgen direct inzicht in de werkelijke energieprestaties van hun pand in relatie tot gelijkwaardige gebouwen in hun sector. Daarnaast ontstaat direct een beeld van hoe ver ze verwijderd zijn van de Parijse klimaatdoelstellingen of zelfs een energieneutraal gebouw. 

Uniforme rekenmethode
De basis van de nieuwe tool vormt een breed gedragen, uniforme rekenmethode. Diverse overheidsinstanties en gezaghebbende marktpartijen hebben de afgelopen jaren meegedacht en meegewerkt aan de ontwikkeling van de rekenmethode.

Er is voor de methode al interesse onder handhavers. Zo kunnen omgevingsdiensten WEii gebruiken om de energieprestaties van gebouwen snel en correct in beeld te brengen en daarop te handhaven. 

Lees meer over de tool op de website weii.nl

Terug