Spring naar hoofd-inhoud

Gasverbranding: benodigde kennis om te voldoen aan wet- en regelgeving

Ontwikkelingen als de nieuwe certificeringsregeling voor gasverbrandingsinstallaties, de Wet Kwaliteitsborging, aangepaste richtlijnen voor rookgasafvoer komen op de professional af. Ontwerpers, installateurs en monteurs van gasverbrandingsinstallaties hebben met tal van nieuwe eisen en ontwikkelingen te maken. ISSO reikt de professional benodigde kennis aan in de vorm van drie nieuwe documenten: Kleintje Gas-ontwerp, Kleintje Gas-montage en onderhoud, en Kleintje CV-service.

Kleintje Gas - ontwerp richt zich primair op de installateur die gasleidingsystemen ontwerpt en/of gasverbrandingsinstallaties ontwerpt waarbij het niet alleen om het gasnet gaat, maar ook om aspecten als luchttoevoer, rookgasafvoer, condensaatafvoer en het uitmondingsbied. Kleintje Gas - montage en onderhoud richt zich primair op de installateur die de installaties aanlegt (niet ontwerpt), in bedrijf neemt en/of het benodigde onderhoud uitvoert. De publicatie richt zich zowel op nieuwe installaties als vervanging, wijziging of uitbreiding van bestaande installaties. Deze publicatie behandelt ook het voorkomen van en de omgang met koolmonoxide (CO) . Kleintje CV-Service richt zich primair op bestaande installaties en veiligheid. Deze publicatie geeft verder een toelichting op de belangrijkste gastechnische begrippen, indeling in toestelklassen, keurmerken en koolmonoxide.

 

BRL 6000-25 belangrijk onderdeel

De documenten voor monteurs en installateurs bevatten een update van alle regels, normen en verantwoordelijkheden bij het aanpassen, inbedrijf nemen en onderhoud van gasinstallaties. De kennis sluit aan bij de verplichte certificeringsregeling voor iedereen die aan gasverbrandingsinstallaties voor ruimteverwarming en/of warmtapwaterbereiding werkt. Vanaf januari 2021 mogen alleen gecertificeerde bedrijven met vakbekwame monteurs nog werkzaamheden verrichten aan cv-ketels, direct gestookte boilers, geisers en gashaarden. De kennis is afgestemd op de BRL 6000-25. Deze beoordelingsrichtlijn komt na de zomer beschikbaar en beschrijft waar installateurs aan moeten voldoen om voor de certificeringsregeling voor gastoestellen in aanmerking te komen.

 

Bewijs van goed werk

De Wet Kwaliteitsborging komt in de genoemde kennisdocumenten ruimschoots aan bod. Het aantoonbaar leveren van kwaliteit brengt verantwoordelijkheden en risico’s met zich mee. De installateur blijft volgens de wet tien jaar verantwoordelijk voor de opgeleverde installatie. Goed werk afleveren is cruciaal, en dat zal je moeten bewijzen. Elke installateur krijgt te maken met toetsing van plannen en ontwerpen voorafgaand aan, tijdens en na oplevering. Heel belangrijk in het proces is het opleverrapport.

 

Meer regels en toezicht

Het werken met gasinstallaties is aan steeds meer regels en toezicht gebonden. Het is dus belangrijk om alle actuele kennis in huis te hebben en die correct toe te passen. Met de ISSO-kleintjes heb je die kennis altijd bij de hand. De kennis is gerangschikt naar de verschillende fases van het ontwerp- en uitvoeringsproces.

 

De kennisproducten zijn beschikbaar via kennisbank.isso.nl.

Terug