Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwe rekenmethode voor warmteverlies bij hoge ruimten in ISSO-publicatie 57

De steeds strengere energieprestatie-eisen beginnen hun vruchten af te werpen: gebouwen koelen veel minder snel af en zijn steeds luchtdichter. Daarom veranderen ook de waarden die we voor warmteverlies moeten hanteren. ISSO-publicatie 57 bevat daarom een nieuwe methode voor warmteverliesberekeningen in industriële ruimten en ruimten met een hoogte van meer dan vier meter.

Op Europees niveau is onlangs in de NEN-EN 12831, Deel 1, een nieuwe rekenmethode vastgesteld met aangepaste waarden voor warmteverlies. De rekenmethode vormt de basis voor de nieuwe ISSO-publicatie 57 ‘Warmteverliesberekeningen voor gebouwen met hoge ruimten’. Daarmee is te berekenen wat het benodigde vermogen moet zijn voor verwarmen. Vaak zijn gebouwen met zulke hoge ruimten voorzien van verwarmingssystemen als luchtverwarmers en (in)direct gestookte stralingspanelen of vloerverwarming. Grote glasoverkapte ruimten (vides en atria) kunnen ook met deze ISSO-publicatie worden berekend.

Bruikbaar voor nieuwbouw en bestaande bouw
De berekeningsmethode is te gebruiken voor gebouwen die voldoen aan de (nieuwbouw) eisen van het Bouwbesluit, en voor bestaande gebouwen die daaraan niet voldoen. Verder is de methode geldig voor direct gestookte verwarmingssystemen en indirect gestookte verwarmingssystemen, zoals die in hoge ruimten worden toegepast.

Met de berekeningsmethodes in ISSO-publicatie 57 zijn het transmissie- en het ventilatiewarmteverlies te bepalen, net als de toe te rekenen toeslag na nachtverlaging /sluiting tijdens het weekend of als materialen zijn ingevoerd met een afwijkende temperatuur. Een aantal voorbeelden in ISSO-publicatie 57 lichten de methodiek toe.

Meer nieuwe uitgaven
Afgelopen zomer verschenen al aangepaste versies van ISSO-publicaties 51 ('Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen' ) en 53 ('Warmteverliesberekening voor utiliteitsgebouwen met vertrekhoogten tot 4 meter'). Ook het Kleintje Warmteverlies zal binnenkort in herziene uitgave beschikbaar zijn.

De nieuwe ISSO-publicatie is beschikbaar in de ISSO-KennisBank.

Terug