Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwe versie Energiecijfers en -tabellen online beschikbaar

Wij hebben een nieuwe versie ontwikkeld van Energiecijfers en –tabellen; dit maal in de vorm van een online tool. Tot voor kort was dit werk in boekvorm bekend als ‘Cijfers & Tabellen’. In Energiecijfers en –tabellen staan kentallen over energiegebruik en de energiebesparing van diverse maatregelen. Doordat de kentallen nu voor het eerst online staan, is onze vakkennis veel gemakkelijker te benutten en actualiseren. 

Via de online versie van Energiecijfers- en tabellen is het eenvoudiger om de data te doorzoeken en het te gebruiken in rapporten. Bovendien is digitale kennis veel gemakkelijker up to date te houden. 

Meer duurzame energieopwekking
Energiecijfers en –tabellen is interessant voor adviseurs op het gebied van energie, milieu, techniek en innovaties, voor installateurs en energiebedrijven, en beleidsmakers bij milieudiensten en gemeenten die aan de gang gaan met energiemaatregelen. De gegevens helpen ook bij de keuze voor maatregelen die tot een duurzamere gebouwde omgeving leiden. 

De onderwerpen in de vernieuwde Energiecijfers en –tabellen zijn hetzelfde gebleven als in de versie van 2007, maar er is een aantal feiten weggelaten en bijgekomen. In die editie van 2007 stonden relatief veel energieverbruiksgetallen en kentallen over bijvoorbeeld beweegbare brugdelen. Dat aandeel is wat kleiner geworden. Aan de andere kant is het thema duurzame energieopwekking juist uitgebreid. Vandaar ook de naamsverandering naar ‘Energiecijfers en –tabellen’.

Beschikbaar
De online versie van Energiecijfers en -tabellen is gratis beschikbaar via de website ect.isso.nl.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door RVO, Techniek Nederland en Wij Techniek.

 

Terug