Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbrief ISSO Info 67: van KennisBank naar ISSO Open

Het jaar 2019 hebben we afgesloten met een nieuwe uitstraling. Naast ons nieuwe logo en onze nieuwe huisstijl, maken we ook een verandering door als kennisorganisatie; van ontwikkelaar naar platform.

In deze nieuwsbrief ISSO Info lees je meer over de lancering van ons online kennisplatform. Naast de verandering die wij doormaken, lees je ook meer over:
-    Onze deelname aan de VSK 2020 
-    Praktijkervaringen delen tijdens co-creatiesessies
-    Van KennisBank naar ISSO Open
-    Nieuwe kennis op het gebied van zonne-energie, klimaatadaptatie en energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen
-    Examens NTA8800

Veel leesplezier!

Terug