Spring naar hoofd-inhoud

NTR 3216 volledig herzien en aangepast aan NEN 3215

De norm NEN 3215 voor gebouwriolering is in 2018 gewijzigd met een aanvullingsblad A1. Dat betekent dat ook de ISSO-kennis in de NTR 3216 (Riolering van bouwwerken) en Kleintje Riolering daarmee in overeenstemming moest worden gebracht. De kennis is ook verbeterd en uitgebreid met nieuwe inzichten. NTR 3216 is inmiddels verschenen. De gezamenlijke NEN/ISSO-uitgave is verkrijgbaar via de ISSO-KennisBank.

NTR 3216, met richtlijnen voor het ontwerpen, installeren en beheren van afvoersystemen voor hemelwater en huishoudelijk afvalwater van bouwwerken, is op zo’n twintig punten gewijzigd, onder andere:

Combineren van ontspanningsleidingen

Tot nu toe was het toegestaan om maximaal 10 ontspanningsleidingen te combineren op één gecombineerde leiding en dakdoorvoer. Maatgevend moet echter het drukverlies in het totale systeem zijn. Er is nu een bepalingsmethode met rekenblad opgenomen, waarmee men zelf het aantal ontspanningsleidingen kan bepalen dat gecombineerd kan worden, echter nog steeds maximaal 10. Ook is hiermee de diameter van de gecombineerde ontspanningsleiding en de dakdoorvoer te bepalen. Voor een aantal veelvoorkomende situaties zijn rekenvoorbeelden opgenomen, onder andere voor parallelle ontspanningsleidingen met dezelfde lengte, en voor terraswoningen waarbij de lengte van de stand- en ontspanningsleidingen verschilt.

Hemelwater van groene daken

Voor de berekening van de hemelwaterafvoer van daken is een reductiefactor van toepassing. Voor groene daken zijn meerdere mogelijkheden toegevoegd aan de hand van de dikte van de substraatlaag. Hiermee is NTR 3216 ook afgestemd op NTA 8292 voor Begroeide daken. Deze NTA bevat bepalingsmethoden voor de prestatie van het begroeide dak als geheel in zijn bouwkundige toepassing.

Aanleg toestel- en verzamelleidingen

Publicatie NTR 3216 geeft richtlijnen voor de aanleg van onder meer toestelleidingen en verzamelleidingen. Er zijn op diverse punten verbeteringen doorgevoerd. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met het overbruggen van dilataties in vloeren. Ook is een tabel voor de maximum leidinglengte uitgebreid met de aansluiting van een keukengootsteen, waarbij binnen een afstand van 5 meter een regelmatig gebruikt lozingstoestel > 0,75 l/s is aangesloten. Dit vergroot de transportafstand en kan de maximum leidinglente 8 meter bedragen in plaats van 5 meter. Er is een verduidelijking gemaakt voor het aansluiten van een closet via een bovenaansluiting. Dit is toegestaan indien bovenstrooms van de aansluiting, de verzamelleiding is aangesloten op een secundaire ontspanningsleiding.

De aangepaste NTR3216 is verkrijgbaar via de ISSO-KennisBank.

Terug