Spring naar hoofd-inhoud

Tapwater met koud- en warmwaternetten, circulatieleidingen en deelringen

Met de release van BINK 8.1 zijn er een aanzienlijk aantal uitbreidingen en verbeteringen aangebracht in de Tapwater module.

 

 In de BINK standaardversie vindt u de volgende toevoegingen:

-      Warm- en koudtapwaternet in 1 schema

De belangrijkste verbetering is de mogelijkheid een combinatie van koud-, warm - en mengwatersystemen in één schema te ontwerpen. Er kan een warmwatertoestel op het koudwaternet worden aangesloten waarna van hieruit het warmwaternet wordt getekend. Vervolgens kunnen er mengkranen op beide netten aangesloten worden.

Het koud- en warmtapwaternet kunnen met elkaar verbonden worden door middel van een warmwatertoestel, mengkranen of thermostatische mengkranen.

 

-      Appendages

Per leidingdeel worden ook appendages als afsluiters, pompen, flenzen, ed. ingevoerd.

Vervolgens wordt gekozen voor berekening op basis van Kv(s) waarde, capaciteit, drukverlies of weerstandsfactor.

 

-      Lokale weerstand

Naast de Vewin methode kan nu ook de methode op basis van ISSO 30 (Leidingwaterinstallaties in Woningen) & 55 (Tapwaterinstallaties voor woon- en utiliteitsgebouwen) worden toegepast. Dit heeft met name effect op de wijze van de berekening van de weerstand in koppelstukken. Bij de VEWIN methode wordt met een zelf op te geven lokale weerstand gerekend. Bij de methode volgens ISSO 30/ 55 zijn de weerstanden afhankelijk per hulpstuk.

 

In de nieuwe module Tapwater eXtra zijn de volgende mogelijkheden aanwezig:

-      Circulatieleidingen met deelringen

In het gecombineerde warm- en koudtapwaternet kunnen circulatieleidingen worden getekend en berekend. Bovendien kan gebruik worden gemaakt van deelringen.

 

-      Drukverhogers/ reduceerders

Er kunnen drukverhogers en/ of reduceerders worden ingevoerd, waarmee drukzones kunnen worden toegepast.

 

Met deze uitbreidingen is de BINK Tapwater berekening meer dan compleet geworden. Zowel leidinginstallaties voor woningen als complexe tapwaterinstallaties voor woon- en utiliteitsgebouwen kunnen in een keer worden doorgerekend.

 

Voor meer informatie:

BINK software BV

Tel: 078-6148526

 info@binksoftware.nl

www.binksoftware.nl

Terug