Spring naar hoofd-inhoud

Uitnodiging: gratis workshop ‘Vakmanschap eisen met de NZEB-clause’

In Nederland werken we toe naar een duurzame gebouwde omgeving. In het ontwerp lukt dit vaak uitstekend, maar de realiteit is weerbarstiger. In Frankrijk worden sinds 2018 pilots gedaan met de NZEB-clause (Nearly zero-energy buildings, vertaald naar het Nederlands ‘BENG-clausule’). Deze clausule houdt in dat bedrijven die bouwprojecten winnen (opdrachtnemers) verplicht zijn om het personeel dat op die bouwplaats aan de slag gaat, op te laten leiden voor de toegepaste duurzame technieken. De resultaten zijn veelbelovend.

We nodigen je van harte uit om op dinsdag 18 mei deel te nemen aan de kosteloze online workshop ‘Vakmanschap eisen met de NZEB-clause’. De meeting is met name interessant voor inkoopadviseurs en projectleiders van gemeenten, woningcorporaties en andere partijen die nieuwbouw en renovatie van (eigen) vastgoed aanbesteden. De workshop is van 9.30 tot 12.00 uur. Hij wordt geleid voor Rob van Bergen, algemeen directeur van ISSO, en Dirk de Wit, projectcoördinator bij ISSO. 

Praktische en technische uitdagingen 
Van Bergen en De Wit geven in de workshop uitleg over de NZEB-clause en hoe dit bij de Franse pilots in zijn werk gaat. Hierbij komt onder andere aan de orde dat het de opdrachtgever is die de verplicht gestelde opleidingen betaalt. Na de uitleg is er ruim de tijd voor groepsdiscussie. Daarin verkennen deelnemers en workshop-leiders samen hoe het Franse succes met de clausule ook in Nederland is toe te passen. De focus ligt hierbij op de juridische, technische en praktische uitdagingen die de aanbestedende diensten hierbij tegenkomen. 

Aanmelden
Aanmelden voor deze gratis online workshop kan tot vrijdag 14 mei via een mail naar isso@isso.nl. Ongeveer een week voor aanvang ontvang je een link voor deelname. 
We zien u graag bij de workshop‘Vakmanschap eisen met de NZEB-clause’ op dinsdag 18 mei van 9.30 tot 12.00 uur!

 

BUSleague
Deze workshop is onderdeel van het project BUSLeague, dat binnen ISSO wordt geleid door Jan Cromwijk en Dirk de Wit van ISSO. BUSLeague is een project dat wordt uitgevoerd in zeven EU-landen om de vraag naar, en daardoor het aanbod van, BENG-vakmanschap te stimuleren. Meer informatie: www.busleague.eu

Pilot
Nadat de resultaten uit deze workshop zijn verwerkt, willen we in Nederland met een publieke partij een pilot doen om de NZEB-clause te testen in de Nederlandse context. Ben je hierin geïnteresseerd, laat het weten! Via isso@isso.nl

 

Heb je na het lezen van dit bericht nog vragen over de workshop, of over de pilot?
Neem dan contact op met Dirk de Wit (06 – 4680 6782 / d.dewit@isso.nl).

Terug