Spring naar hoofd-inhoud

Verbeterde communicatie focus in vernieuwde ISSO-publicatie 73

Bij duurzame-energiesystemen op basis van bodemenergie en warmtepompen moeten alle systeemcomponenten op elkaar zijn afgestemd. Al vanaf de eerste planvorming, tot en met het beheer en onderhoud moet dat het uitgangspunt zijn. Omdat dit in de praktijk niet meevalt, zijn er verbeterde communicatietabellen aan de vernieuwde ISSO-publicatie 73 toegevoegd.

 

De afgelopen jaren heeft een groeiend aantal marktpartijen zich gecertificeerd volgens BRL 6000-21; de voorwaarde om aan WKO's en warmtepompsystemen te mogen werken. In de ISSO-publicaties 39, 72 en 73 staan de technische richtlijnen die beschrijven hoe de systemen worden ontworpen, geïnstalleerd, beheerd en onderhouden.

 

Problemen door miscommunicatie

Regelmatig ontstonden er problemen doordat het in de communicatie tussen de verschillende fases en de betrokken partijen niet goed liep. Na twee jaar gebruik van de ISSO-publicaties 39, 72 en 73 publicaties, is nu een herziening van de publicaties voorgesteld met verbeterde communicatietabellen. Die zijn niet alleen toegevoegd aan ISSO-publicatie 73 (‘Ontwerp en uitvoering van verticale bodemwarmtewisselaars’) maar ook aan de ISSO-publicatie 72 (‘Ontwerp van individuele en kleine elektrische warmtepompsystemen’) en aan ISSO-publicatie 39 (‘Energiecentrale met warmte-koudeopslag (WKO)’, zie elders in deze ISSO Info).

 

Informatie van geohydroloog

In de vernieuwde ISSO-publicatie 73is de informatie die de geohydroloog moet verstrekken, aanzienlijk uitgebreid. “We vinden dat partijen zich wat meer moeten verdiepen in de samenstelling van de bodem”, zegt Jan Aerts, projectcoördinator bij ISSO. “Dit is belangrijk bij onder meer de vergunningaanvraag. Als je weet wat bijvoorbeeld brak water voor consequenties heeft, dan helpt je dat in de communicatie met de partijen die de energiecentrale ontwerpen.”

 

Terug