Spring naar hoofd-inhoud

Verbeteringen doorgevoerd in EP-examens 

De kwaliteit en de kwantiteit van de examens voor EP-adviseurs heeft alle aandacht. Samen met de examenpartners en de examencommissie zijn verbeteringen in de examens doorgevoerd. Zo zijn inhoudelijke fouten in toetsen met terugwerkende kracht goed gerekend voor kandidaten die dit examen al hebben afgenomen. Een deel van de betreffende kandidaten zijn hierover inmiddels geïnformeerd. Kandidaten van de aanvullende examens (WA-B en UA-B) worden binnenkort geïnformeerd.  

Verbeteringen
De kwaliteit van de examens wordt gemonitord en beheerd door de examencommissie. Klachten van kandidaten en een eerste analyse van de gemaakte examens hebben geleid tot een aantal aanpassingen en verbeteringen. Naast de inhoudelijke verbeteringen mogen examenkandidaten die vóór 1 augustus een aanvullend examen hebben gedaan (examens van versie 1 juli 2020) en gezakt zijn, één keer extra examen doen. Het niet behalen van dit examen telt niet mee voor het maximum aantal kansen van drie keer. 
Kandidaten kunnen een beter inzicht krijgen in waarom zij gezakt zijn, want dit proces is inmiddels gelijkgetrokken voor beide exameninstituten.
Ook zijn de examenvragen aangepast die erg veel twijfel opriepen, bijvoorbeeld omdat daarbij meerdere antwoorden mogelijk waren. 
Een uitgebreide toelichting op deze en andere ontwikkelingen rondom de examens is terug te lezen via deze pagina

Vakbekwame adviseurs
Een grote groep kandidaten is momenteel hard op weg om vakbekwaam EP-adviseur te worden. Ook het aantal geplande examens loopt snel op. Een deel van de adviseurs die het bijscholingstraject al had gestart, heeft de benodigde modules nu gehaald en mag zich inmiddels vakbekwaam EP-adviseur noemen. De overgrote meerderheid van de kandidaten is momenteel in een vergevorderd stadium richting vakbekwaamheid. Een actueel overzicht van de vakbekwame adviseurs is te vinden op QBISnl (www.qbis.nl). 

Meer informatie en vragen
Alle informatie over het stelsel EPG is te vinden op www.gebouwenergieprestatie.nl 
Voor vragen, klachten en informatie over de examens verwijzen we naar de exameninstituten ’t Examenpark en CITO. Een uitgebreide wegwijzer voor vragen over EP vind je op www.gebouwenergieprestatie.nl/bij-wie-kan-ik-terecht/

RVO, NEN, ISSO en InstallQ communiceren regelmatig over de ontwikkelingen rondom de vakbekwaamheid van EP-adviseurs. Houd daarom hun nieuwskanalen in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen rondom bijscholing en examinering richting vakbekwaam EP-adviseur.

Terug