Spring naar hoofd-inhoud

Vernieuwde ISSO-publicatie focust op warmteterugwinning in installatiesystemen

Met het verschijnen van de herziene ISSO-publicatie 11 hebben de ontwerper en installateur een nieuwe informatiebron over warmteterugwinning (wtw). De kennis is echt een hulpmiddel bij het ontwerpen, installeren en onderhouden van systemen voor de utiliteitsbouw en de woningbouw waarin wtw-apparatuur wordt gebruikt. De publicatie biedt een zo compleet mogelijk overzicht van de invloeden die een rol spelen bij het selecteren van wtw-apparatuur.

De vernieuwde ISSO-publicatie 11 vervangt de oude ISSO-publicatie 11 ‘Warmteterugwinning bij mechanische ventilatie- en luchtbehandelingssystemen’ uit 1982. In de afgelopen jaren is er veel veranderd. Warmteterugwinning heeft een enorme evolutie doorgemaakt, en daarom werd het hoog tijd voor een actualisatie van deze publicatie.

Inzicht in diverse randvoorwaarden
Voor het juist toepassen van wtw-apparatuur is het noodzakelijk dat de vakman inzicht heeft in de buitenluchtcondities, in de luchtcondities op de plek van het wtw-toestel en in de leefruimte zelf. De keuze van een warmteterugwinapparaat is namelijk direct gerelateerd aan de gewenste luchtcondities. Het vereiste thermisch comfort, de ventilatiecapaciteit en het energiegebruik zijn randvoorwaarden die bepalend zijn voor het type wtw dat het beste in een klimaatsysteem past.

Installatie én onderhoud
Belangrijke aandachtspunten bij de definitieve selectie zijn onder meer het type warmteterugwinning en de gewenste manier van regelen. Ook de direct gerelateerde onderhoudsaspecten, zoals locatie, bereikbaarheid en onderhoud, komen allemaal aan bod. Wanneer de apparatuur is geïnstalleerd, is het tijd voor instandhouding, want een wtw-apparaat moet in de klimaatinstallatie blijven doen waarvoor hij is ontworpen. Periodiek onderhoud is daarvoor noodzakelijk. Deze ISSO-publicatie biedt daarom richtlijnen voor het opstellen van een onderhoudsplan. Tot slot geeft deze publicatie ook aan hoe je moet handelen bij calamiteiten in de buurt van het gebouw met de wtw-unit, waardoor de klimaatinstallatie (ernstig) vervuild kan raken.

De uitgave is verkrijgbaar via kennisbank.isso.nl

Terug