Spring naar hoofd-inhoud

Voorkom storingen in de installatie met de juiste kennis

Schade door lekkage, vroegtijdige vervanging van componenten, vastzittende regelkleppen en comfortklachten; een greep uit de problemen die corrosie en hardheidsafzetting in cv- en gkw-installaties kunnen veroorzaken. Andere problemen zijn bijvoorbeeld het ontzinken van messing componenten. In moderne verwarmings- en koelinstallaties worden zeer diverse materialen gebruikt; zowel metalen als kunststoffen, rubbers en gemengde samenstellingen. In combinatie met vaak kleine diameters zijn de systemen hierdoor gevoelig voor vervuiling. De oorzaak van deze vervuiling zijn meestal corrosieprocessen in de installatie.

Andere tijden
De ISSO-publicatie 13 ‘Aanbevelingen ter voorkoming van corrosie en ketelsteenvorming in watervoerende installaties’ bestaat al sinds 1983. Maar 40 jaar geleden werden cv-installaties aangelegd in staal en werd er op hoge temperaturen gestookt. Tegenwoordig bestaan installaties uit veel meer materialen, kleinere diameters en worden ze bedreven op lagere temperaturen. In combinatie met zuurstoftoetreding door onvoldoende drukbehoud leidt dit vaak tot genoemde problemen. Daardoor was het nodig ISSO-publicatie 13 te actualiseren. De nieuwe ISSO-publicatie 13 geeft richtlijnen voor de programma-, ontwerp- en uitwerkingsfase om corrosie en samenhangende vervuiling te voorkomen. Hij sluit weer aan bij de hedendaagse installatiepraktijk. 

Storingen voorkomen door juiste waterkwaliteit
Het voorkomen van zuurstoftoetreding in de installatie is een essentiële factor om corrosie te voorkomen. Afhankelijk van de robuustheid van het systeem en de gebruikte materialen kan de gewenste waterkwaliteit worden bepaald. Verder zijn er aandachtspunten in opgenomen en stappenplannen die helpen bij het maken van keuzes. 
Deze ISSO-publicatie is voornamelijk bedoeld voor vakmensen die gesloten gekoeld- en warmwatersystemen ontwerpen en realiseren, zoals installatieadviseurs, ontwerpers en werkvoorbereiders. Aangezien het handboek ook gaat over de beheerfase, is publicatie 13 zeer zeker ook van belang voor servicetechnici, waterbehandelaars en gebouwbeheerders. 

Input van vakmensen
Deze herziene uitgave is tot stand gekomen mede dankzij professionals. Zij zijn vertegenwoordigd in een groep crowdfunders, een ISSO-Kontaktgroep en een werkgroep. In de kontaktgroep zijn alle belanghebbenden vertegenwoordigd, van installateur, adviseur tot fabrikant en eindgebruiker. De publicatie is verkrijgbaar via de ISSO-KennisBank.  

Terug