Spring naar hoofd-inhoud

Vraagbaak geopend voor corona-gerelateerde technische vragen over gebouwinstallaties

De wereld heeft te maken met een pandemie met grote gevolgen. Vanwege de huidige situatie staan veel gebouwen (deels) leeg. Andere gebouwen draaien juist op volle bezetting bv. sommige kantoren, meldkamers en winkels. Dat roept vragen op over hoe om te gaan met de installaties in zowel bezette als de niet-bezette gebouwen. Rekening houdend met de veiligheid van zowel gebouwgebruikers als installateurs en andere technici. De kennisorganisaties ISSO, OTIB|Wij Techniek, Techniek Nederland en TVVL hebben hun krachten gebundeld en zijn gekomen tot een vraagbaak waar je terecht kan met alle technische vragen over corona-gerelateerde maatregelen voor installaties in en rond gebouwen (ziekenhuizen en verpleeghuizen uitgezonderd).

Stel hier je technische vraag over installaties en consequenties voor gebouwbeheer 
Je vraag kan je stellen via helpdesk@corona-techniek.nl    
De kennisorganisaties hebben een expertteam opgericht om de vragen die binnenkomen over techniek van installaties en gebouwbeheer te kunnen beantwoorden. Dit team bestaat uit mensen vanuit de praktijk en vanuit de wetenschap, met internationale afstemming. De helpdesk beantwoordt vragen van installateurs, technisch dienstverleners, gebouwbeheerders, adviseurs, ontwerpers en gebouweigenaren.

De veelgestelde vragen die binnen komen worden beantwoord en gebundeld tot “FAQ’s” die te vinden zijn op de websites van OTIB, Techniek Nederland en online platform TVVL Connect, zie onderstaand de relevante links. Hier is ook aanvullend materiaal te vinden over het beheer van luchtbehandelingsinstallaties en sanitaire installaties in relatie tot corona. En worden bv. aanbevelingen van REHVA, de Europese overkoepelende vereniging voor klimaatinstallaties, waar TVVL onderdeel van is, nader toegelicht. 

Relevante links:
Techniek Nederland Technische FAQ Corona 
ISSO KennisBank voor technische kennis  
TVVL Connect
Vraagbaak over verpleeghuizen en ziekenhuizen 

Terug