Spring naar hoofd-inhoud

Wegwijzer COVID-19 over ventilatie is geüpdatet

De kennis over ventilatie kan eraan bijdragen dat ruimten in gebouwen goed worden geventileerd, wat verspreiding van ziekteverwekkers helpt voorkomen. Om te zorgen dat gebruikers snel hun weg kunnen vinden in de kennis , ontwikkelde wij de Wegwijzer COVID-19. De wegwijzer staat ook bekend als ISSO-KennisKaart 239.

Deze Wegwijzer is nu op enkele punten aangepast.

De Wegwijzer COVID-19, ventilatie-installaties en luchtbehandelingssystemen, helpt adviseurs, installateurs, monteurs en technisch beheerders om precies die informatie over ventilatie te vinden die zij nodig hebben. Voor de zeven meest gestelde vragen verwijst hij naar kennis op ISSO Open en daarbuiten. De Wegwijzer is gratis te raadplegen via ISSO Open. 

COVID-19 in relatie tot ventilatie
De Wegwijzer is op enkele punten verbeterd. Zo zijn de begeleidende teksten over ventilatie vanwege voortschrijdend inzicht aangescherpt. Daarnaast zijn bij het kopje ‘Externe links; COVID-19 in relatie tot ventilatie’ een aantal interessante links toegevoegd. Dat zijn onder andere berichten op de site van het RIVM, over de relatie tussen ventilatie en COVID-19, en het CDC (Centers for Disease Control and Prevention; het Amerikaanse RIVM) over hoe het coronavirus zich verspreidt.  

Masterplan Ventilatie 
Verder verwijst de KennisKaart bij vraag 3 (‘Op welke wijze kan gecontroleerd worden wat de ventilatiecapaciteit is van het gebouw?’) nu naar masterplanventilatie.nl. Het Masterplan Ventilatie, opgericht in de zomer van 2020, ontwikkelt kennis en tools die professionals helpen de juiste keuzes te maken als het gaat om ventilatie. ISSO, TVVL, Binnenklimaat Nederland en VCCN bundelden daarvoor hun krachten. Tot nu toe heeft het Masterplan Ventilatie al de Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren, Quickscan ventilatie in scholen, de rekentool Indicator besmettingskansen via aerosolen en de Infographic verpleeghuizen uitgebracht. Deze producten zijn te raadplegen via www.masterplanventilatie.nl 

De gratis Wegwijzer Covid-19 is te raadplegen in ISSO Open

Terug