Spring naar hoofd-inhoud

Wil je jouw praktijkervaringen delen? Doe mee aan onze co-creatiesessies!

Kennisontwikkeling is geen klus voor een of twee experts vanachter hun bureau. In onze wereld is kennisontwikkeling een open proces waarbij een zo’n groot mogelijke groep professionals zijn input geeft. Wij organiseren en faciliteren dit proces nu offline binnen bijvoorbeeld Kontaktgroepen. Straks faciliteren we dit proces ook online. Op de VSK 2020 laten we dit proces zien in co-creatiesessies. Heb je praktijkervaringen, kennis en wil je meedoen? Meld je dan aan.

Bekijk hier het complete programma van 4 t/m 7 februari 2020.
Doe mee met de (gratis) co-creatiesessies door een e-mail te sturen naar isso@isso.nl en schuif aan op het juiste tijdstip. De sessies vinden plaats in onze stand D050 in Hal 10, in Jaarbeurs Utrecht en duren 45 tot 60 minuten.

Registreer hier je bezoek aan de VSK. 

Co-creatiesessies
Het ontwikkelen van nieuwe kennis is steeds meer een interactief proces. Niet alleen om te identificeren aan welke kennis er behoefte is, maar ook in welke vorm, tot op welk niveau en op welke wijze de kennis moet worden ontsloten, zijn vraagstukken die in dit proces duidelijk worden. Om enkele specifieke projecten, die we nu aan het voorbereiden is, een vliegende start te geven, organiseren we gerichte co-creatiesessies. Samen met kennispartners zullen projectcoördinatoren van ISSO de sessies leiden waarbij elke professional kan aanschuiven om zijn of haar input te leveren.

Praat met ons mee over
Opslag van Energie (Arjan Schrauwen en TVVL)
In deze sessie behandelen we twee centrale vragen: wat is er in de praktijk aan toepasbare opslagtechnieken beschikbaar? En wat voor opslag heeft men nodig voor een specifiek woning of gebouw? Uiteindelijk willen we de ontwerper en installateur de juiste informatie aanbieden in de vorm van technische kennis, voorbeelden, tools of tabellen. De vorm van de informatie is nog helemaal open.

Indirecte adiabatische koeling (Arjan Schrauwen en VABI)
Adiabatische koeling bestaat al heel lang, maar de toepassing blijft ver achter in vergelijking tot compressie-koeling. Zelf de tool die VABI ontwikkelde, waarmee men relatief eenvoudig aan een systeem voor adiabatische koeling kan rekenen en ontwerpen, brengt daar geen verandering in. In deze sessie onderzoeken we waar de barrières zitten? We willen een ISSO-publicatie ontwikkelen, maar voor we dat doen willen we weten waar de behoefte zit. Is het meer theorie of juist voorbeelden in de vorm van concepten?

Risicoanalyses opstellen in de praktijk (Irene van Veelen en Hydroscope) 
Risicoanalyses worden in de praktijk opgesteld op basis van kennis en ervaring van de adviseur. De werkwijze komt niet altijd overeen met de formele methode uit ISSO-Publicatie 55.1. Als de formele methode niet toegepast wordt, hoe dan wel? En hoe kunnen we theorie en praktijk hier beter op elkaar afstemmen?

CO2-doelstelling in bestaande gebouwen (Jos de Leeuw en Life Cycle Vision)
Voor bestaande gebouwen (woningen en utiliteit) moeten we CO2-doelstellingen halen. Met bestaande marktcomponenten zijn er nog weinig financieel haalbare oplossingen. Welke systeemoplossingen zijn er wél mogelijk? Welke combinatie van nieuwe en/of bestaande componenten zijn financieel interessant in vergelijking tot de conventionele techniek? Welke combinaties verdienen zich terug op levensduurkosten?

Warmtepompen en geluid (Jos de Leeuw) 
Buitenunits van lucht/water-warmtepompen kunnen eenvoudig aanleiding geven tot geluidsklachten. In het Bouwbesluit worden wijzigingen doorgevoerd om bewoners en omwonenden beter te beschermen tegen het geluid van de buitenunit. Wat is nu de juiste positie van de buitenunit? Zou er verschil moeten zijn dus stedelijk en landelijk gebied? Wanneer heeft men echt overlast van de buitenunit?

Warmteverliesberekening; moet het totaal anders? (Harry van Weele/Jos de Leeuw en VABI)
De warmteverliesberekening gebeurt nu met een statische berekening. De vraag is of dit, kijkend naar de toekomst, zo kan blijven. Of moet het totaal anders? Deze vraag bespreken we in deze co-creatiesessie.

Oververhitting en TOjuli (Noortje Alders/Harry van Weele en VABI)
Oververhitting in met name woningen wordt een steeds groter probleem. Geeft de TOjuli, die gebaseerd is op gemiddelden, hiervoor betrouwbare resultaten of zijn aanvullende berekeningen altijd nodig?

Infraroodverwarming (Harry van Weele)
Kan infraroodverwarming een traditionele cv-installatie vervangen, als het gaat om comfort en energiegebruik. Of vergelijken we appels met peren? Heb je ervaring of kennis van deze systemen? Praat dan mee tijdens deze co-creatie.

Brandveiligheid (Aldo de Jong)
Hoe kunnen we nieuwe en bestaande gebouwen, op een betaalbare manier en rekening houdend met alle veranderingen in de bouw, nog brandveiliger maken? Welke kennis hebben we daarbij nodig en wanneer? Wie heeft die kennis het hardste nodig en wanneer in het proces? Wat zijn de 5 maatregelen die vanuit een risicobenadering het meest bijdragen aan brandveiligheid in woningen en hoe krijgen we die geïmplementeerd? Heb je hier een duidelijke mening over? Sluit je dan aan bij deze co-creatiesessie. Samen onderzoeken we hoe we welke producten en diensten nodig zijn om Nederland brandveiliger te maken.

Terug