Spring naar hoofd-inhoud

Softwarepakket Energy Advice Service is Validated by ISSO

ISSO heeft de Energy Advice Service van The Sustainables gevalideerd. Met dit softwarepakket kunnen berekeningen voor woningen gemaakt worden die een realistisch beeld geven van mogelijke verduurzamingsmaatregelen. De software voldoet aan de gestelde eisen om het Validated by ISSO-certificaat te mogen voeren.

Lees meer

Adviezen voor schoolgebouwen over ventilatie, riolering en veilig drinkwater i.v.m.Covid-19

Op 11 mei gaan de basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang weer open. Op dit moment zijn de scholen en kinderopvang druk bezig om de gebouwen klaar te maken voor het 1,5 meter beleid en goede hygiëne. Net zo belangrijk is aandacht voor goed ventileren, goed functionerende riolering, veilig drinkwater en Legionellapreventie. ISSO en TVVL adviseren alle onderhoudsinstallateurs en gebouwbeheerders om scholen en kinderopvang hierover goed te informeren.

Lees meer

BRL 9500 Woningbouw en BRL9500 Utiliteitsbouw beschikbaar in de ISSO KennisBank

In het kader van de BENG regelgeving zijn BRL9500 Woningbouw en de BRL9500 Utiliteitsbouw herzien en vastgesteld door het CCvD van InstallQ. De BRL9500-delen zijn aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw en zijn op 15 april 2020 bindend verklaard door het bestuur van InstallQ. Deze BRL-en zijn nu te raadplegen in de ISSO KennisBank en op papier te bestellen.

Lees meer

BRL 9501 Berekeningsmethoden energieprestatie beschikbaar

BRL9501 is herzien als gevolg van de invoering van een nieuwe methodiek voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen, NTA 8800. De herziene BRL9501 is op 28 november 2019 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen en per 15 april jl. bindend verklaard door InstallQ.

De herziene BRL9501 is beschikbaar in de ISSO KennisBank.

Lees meer

Interpretatie- en wijzigingsdocument 75.1 en 82.1 voor opleiders, exameninstituten en softwareontwikkelaars beschikbaar

Vanaf vandaag is het interpretatie- en wijzigingsdocument, versie 1 april 2020, beschikbaar. Dit document hoort bij de ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 en bevat aanpassingen die vooral relevant zijn voor opleiders, exameninstituten en softwareontwikkelaars. Het document bevat redactionele aanpassingen, aanpassingen die voortkomen uit de ontwikkeling van de software bij NTA 8800 en sluit aan op het Interpretatiedocument dat NEN heeft gepubliceerd bij NTA 8800:2019-06.

Lees meer

Vraagbaak geopend voor corona-gerelateerde technische vragen over gebouwinstallaties

De wereld heeft te maken met een pandemie met grote gevolgen. Vanwege de huidige situatie staan veel gebouwen (deels) leeg. Andere gebouwen draaien juist op volle bezetting bv. sommige kantoren, meldkamers en winkels. Dat roept vragen op over hoe om te gaan met de installaties in zowel bezette als de niet-bezette gebouwen. Rekening houdend met de veiligheid van zowel gebouwgebruikers als installateurs en andere technici. De kennisorganisaties ISSO, OTIB|Wij Techniek, Techniek Nederland en TVVL hebben hun krachten gebundeld en zijn gekomen tot een vraagbaak waar je terecht kan met alle technische vragen over corona-gerelateerde maatregelen voor installaties in en rond gebouwen (ziekenhuizen en verpleeghuizen uitgezonderd).

Lees meer

Kennis over Bouwwerk Informatie Model (BIM) is uitgebreid

Gebrekkige gegevensuitwisseling tussen bouwpartners, onvoldoende aandacht voor de uitvoerbaarheid tijdens de ontwerpfase en (het ontbreken van) de onderlinge communicatie tussen verschillende partijen zijn enkele voorbeelden die faalkosten in de bouw veroorzaken. De bouwbranche zoekt naar mogelijkheden om effectiever en efficiënter te werken om deze kosten te voorkomen. Faalkosten voorkomen kan door het toepassen van het Bouwwerk Informatie Model (BIM). Ontwikkelingen met betrekking tot BIM gaan zeer snel. Daarom is de ISSO-publicatie 109 Starten met een BIM herzien.

Lees meer

Nieuw team van specialisten voor energieprestatie bij ISSO

Begin dit jaar heeft ISSO afscheid genomen van collega Kees Arkesteijn. De afgelopen 19 jaar vervulde hij bij ISSO een belangrijke rol bij de kennisontwikkeling op het vakgebied van de energieprestatie. Sinds begin dit jaar is Arkesteijn fulltime actief voor het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG B.V.). Voor ISSO was zijn afscheid aanleiding om voor het thema energieprestatie een nieuw team van specialisten op te zetten. Dit team is inmiddels hard aan het werk.

Lees meer

Corrosiespecialist Resus sluit zich aan bij ISSO-Kennispartners

Sinds 1 februari is het Belgische bedrijf Resus een van de 17 ISSO-Kennispartners. Het netwerk van onafhankelijke bedrijven dat samenwerkt aan het verhogen van het kennis- en kwaliteitsniveau in de bouw- en installatiesector verwelkomt in Resus een corrosiespecialist. “Resus heeft een groot netwerk en kent de sector heel goed”, aldus Anneli van Kleven, communicatie- en marketingmanager bij ISSO. “Als ISSO-Kennispartner helpt Resus ons bij het verspreiden van onze kennis in de markt. Zo werken we samen aan beter weten, beter bouwen.”

Lees meer

Verspreiding van corona-virus: de gevolgen voor ISSO-relaties en professionals

Wij volgen de maatregelen van het RIVM tegen verspreiding van het corona-virus. Om de veiligheid van onze medewerkers, relaties en bezoekers te borgen hebben we de volgende maatregelen genomen.

Lees meer