Spring naar hoofd-inhoud

EnergieTransitieSpel geeft inzicht in verduurzaming van woningen

Speciaal voor professionals en studenten in de bouwbranche, woningeigenaren en anderen die geïnteresseerd zijn in verduurzaming van woningen hebben we het EnergieTransitieSpel ontwikkeld. Dat is een bordspel voor iedereen die graag meer kennis wil hebben van de energietransitie.

 

Lees meer

Verbeteringen doorgevoerd in EP-examens 

De kwaliteit en de kwantiteit van de examens voor EP-adviseurs heeft alle aandacht. Samen met de examenpartners en de examencommissie zijn verbeteringen in de examens doorgevoerd. Zo zijn inhoudelijke fouten in toetsen met terugwerkende kracht goed gerekend voor kandidaten die dit examen al hebben afgenomen. Een deel van de betreffende kandidaten zijn hierover inmiddels geïnformeerd. Kandidaten van de aanvullende examens (WA-B en UA-B) worden binnenkort geïnformeerd.  

Lees meer

Nieuwe versie Energiecijfers en -tabellen online beschikbaar

Wij hebben een nieuwe versie ontwikkeld van Energiecijfers en –tabellen; dit maal in de vorm van een online tool. Tot voor kort was dit werk in boekvorm bekend als ‘Cijfers & Tabellen’. In Energiecijfers en –tabellen staan kentallen over energiegebruik en de energiebesparing van diverse maatregelen. Doordat de kentallen nu voor het eerst online staan, is onze vakkennis veel gemakkelijker te benutten en actualiseren. 

Lees meer

Tweede tool beschikbaar van Masterplan Ventilatie: Quickscan ventilatie in scholen 

Het belang van goede ventilatie in scholen werd recent weer heel actueel. De oproep in augustus van de Minister van OCW aan schoolbesturen om te controleren of schoolgebouwen voldoen aan de gestelde eisen, gaf inzicht in de huidige stand van zaken. Het was aanleiding voor het kabinet om de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) in te stellen. Er is € 360 miljoen beschikbaar om het binnenklimaat van bestaande scholen te verbeteren.

Lees meer

Vernieuwd Handboek Houtskeletbouw 100% toekomstbestendig

ISSO en Centrum Hout hebben een nieuwe versie ontwikkeld van het Handboek Houtskeletbouw. Het boek is al tientallen jaren een belangrijk naslagwerk over houtskeletbouw in Nederland. Vanwege de voortschrijdende stand van de techniek en veranderende regelgeving was een herziening noodzakelijk. Nieuwe onderwerpen in het boek zijn onder meer circulair, biobased en aardbevingsbestendig bouwen. 

Lees meer

Onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen geactualiseerd

Per 1 januari 2021 treedt het nieuwe Stelsel EPG in werking waarmee de energieprestatie van gebouwen wordt bepaald en de kwaliteit van het Energieprestatie Advies is geborgd. De Nederlandse Technische Afspraak NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ vormt de basis aan de hand waarvan de energieprestatie van een gebouw kan worden bepaald. Vanaf 1 januari 2021 zijn de geactualiseerde onderdelen van het Stelsel EPG beschikbaar.

Lees meer

Up to date met de nieuwe ISSO Info

Onze nieuwsbrief ISSO Info 69 is gepubliceerd! Lees hierin onder andere over:

Lees meer

Ruim baan voor examinering aanstaande EP-adviseurs

ISSO, InstallQ, RVO en NEN doen er, samen met de examenpartners van ISSO, alles aan om voldoende mensen te kunnen bijscholen en examineren richting vakbekwame Energieprestatie-adviseur. Om dat doel te bereiken, werken de partijen nog aan een verdere verbeterslag voor de opleidingen en examens voor EP-adviseurs. Terwijl dit in volle gang is, blijven de genoemde partijen zich ook de komende tijd sterk maken om het examenaanbod te optimaliseren. Zo wordt het aantal fysieke examen-afnamemomenten verhoogd, en zijn meerkeuze modules binnenkort in computercentra af te nemen. 

Lees meer

ISSO-publicatie 30 aangepast aan de Waterwerkbladen

ISSO-publicatie 30 helpt met de nieuwste inzichten bij het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en beheren van leidingwaterinstallaties in woningen. De publicatie was eind 2018 voor het laatst herzien. Omdat we ernaar streven altijd actuele kennis te leveren, is de publicatie op enkele punten aangepast aan de meeste recente Waterwerkbladen en NEN 1006. Dat geldt voor de online versie in ISSO Open, en voor de papieren uitgave.

Lees meer

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

Met de Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren kunnen technisch dienstverleners samen met gebouwbeheerders bepalen of de ventilatie in een kantoorgebouw voldoet, of wat zij kunnen doen om dit te verbeteren. De Quickscan maakt het vooral mogelijk om de kwaliteit van luchtverversing en ventilatiesystemen in een kantoorgebouw vast te stellen. Deze eerste tool uit de koker van het Masterplan Ventilatie wordt aangeboden door ISSO, TVVL, Binnenklimaat Nederland (voorheen VLA) en VCCN.

Lees meer