Spring naar hoofd-inhoud

ISSO-rapport biedt leidraad voor juiste toepassing Europese ventilatie-eisen

Er heerst nog veel onduidelijkheid over de toepassing van de Europese verordeningen EU 1253/2014 en EU 1254/2014. Deze bevatten eisen voor het ontwerp van ventilatie-eenheden in woningen en utiliteitsgebouwen, met als doel het energiegebruik door ventilatiesystemen met 45% te verlagen. ISSO komt installateurs, leveranciers, adviseurs en tegemoet met een nieuw interpretatiedocument; een handleiding die duidelijkheid geeft en praktisch houvast biedt. Het rapport is geschreven in opdracht van VLA, OTIB en Uneto-VNI.

Lees meer

Nieuw: Praktijkboek Bouwfysica en Bouwtechniek

Bouwfysica is continu in beweging. Voortgestuwd door veranderende wetgeving, slimme bouwinnovaties en de wens om bewust beter te bouwen. Hierdoor worden de vereiste prestaties van gebouwen steeds hoger. Zorgvuldiger detailleren en een goede en deugdelijke uitvoering worden daarom steeds belangrijker. De nieuwe publicatie Praktijkboek Bouwfysica en Bouwtechniek biedt inzichten in een geïntegreerde aanpak om deze veranderingen op een praktische manier samen te brengen.

Lees meer

In memoriam: Leo Bout.

Vandaag ontvingen wij het droevige bericht dat een goede vriend en enthousiaste ambassadeur van ISSO, Leo Bout, plotseling is overleden.

Lees meer

Vacature: bouwtechnisch specialist

Vakmensen die zorgen voor duurzame, veilige en gezonde gebouwen.

Dat is wat wij willen!

Wil jij dat ook? Dan ben jij de specialist die we zoeken!

Lees meer

Goede voortgang bij integratie SBR-producten binnen ISSO

Sinds 1 januari 2018 zijn alle formaliteiten afgerond. Door de toevoeging van de kennisproducten van het voormalige SBR aan het portfolio van ISSO is er nu een volwaardig Kennisinstituut bouw- en installatietechniek ontstaan. De integratie van de beide portfolio’s ligt op stoom en elke maand zijn er nieuwe stappen te zien in dat proces. Rob van Bergen, directeur van ISSO, vertelt over de activiteiten die zijn afgerond en die nog op stapel staan.

Lees meer

Webinar zonne-energie van ISSO biedt vakman handvatten

‘Schone’ energiebronnen worden steeds belangrijker in een land dat zich midden in de energietransitie bevindt. Zonne-energie is één van de belangrijkste duurzame energiebronnen en de vraag naar de plaatsing van zonnepanelen stijgt. Speciaal voor professionals binnen de bouw- en elektrotechniek, hield ISSO donderdag 26 april een webinar. Daarin ging het over de waarborging en bijscholing voor werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het opwekken van zonne-energie.

Lees meer

Het begin van een lange, maar mooie reis richting PCM publicatie

Aangemaakt door Arjan Schrauwen | |   Blog

‘De reis begon op 18 juni 2013 in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam. Daar was ik dan: projectcoördinator van stichting ISSO in de rol van gastheer bij een informatiebijeenkomst en workshop over Phase Change Materials. Doel van de bijeenkomst: de aanwezigen informeren over de mogelijkheden van Phase Change Materials (PCM’s), oftewel faseovergangsmaterialen.’

 

Lees meer

Zonne-energie webinar (opfrisser)

Bent u gediplomeerd, erkend of gecertificeerd in zonne-energie, volg dan beslist dit gratis webinar van KvINL en ISSO. Het levert u kennis op én 2 studiepunten.

Lees meer

ISSO introduceert LegionellaScan voor eigenaren en adviseurs

Op woensdagmiddag 14 maart introduceert ISSO, Kennisinstituut bouw- en installatietechniek, de LegionellaScan. De lancering vindt plaats op de stand van Envaqua tijdens de beurs Aqua Nederland in Gorinchem. Met de LegionellaScan kunnen eigenaren en beheerders van collectieve leidingwaterinstallaties in gebouwen stap voor stap ontdekken of zij de juiste maatregelen treffen, en of zij aan de voor hen geldende, wettelijke regelgeving voldoen.

Lees meer

Rapport Connect2025 legt fundamentele veranderingen bloot

De toekomstverkenning Connect2025 laat zien dat de rol van de techniek in de komende zeven jaar groter zal zijn dan ooit tevoren. De energietransitie, circulaire economie, verstedelijking en digitalisering zullen de samenleving ingrijpend veranderen. Uiteenlopende technische innovaties drukken al in de nabije toekomst hun stempel op wonen, werken en zakendoen. Doekle Terpstra, voorzitter van installatiekoepel UNETO-VNI, heeft vandaag in de Malietoren in Den Haag het eerste exemplaar van het rapport uitgereikt aan Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. Dit deed hij namens alle organisaties in de installatiebranche.

Lees meer