Spring naar hoofd-inhoud

Interpretatie- en wijzigingsdocument 75.1 en 82.1 voor opleiders, exameninstituten en softwareontwikkelaars beschikbaar

Vanaf vandaag is het interpretatie- en wijzigingsdocument, versie 1 april 2020, beschikbaar. Dit document hoort bij de ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 en bevat aanpassingen die vooral relevant zijn voor opleiders, exameninstituten en softwareontwikkelaars. Het document bevat redactionele aanpassingen, aanpassingen die voortkomen uit de ontwikkeling van de software bij NTA 8800 en sluit aan op het Interpretatiedocument dat NEN heeft gepubliceerd bij NTA 8800:2019-06.

Lees meer

Vraagbaak geopend voor corona-gerelateerde technische vragen over gebouwinstallaties

De wereld heeft te maken met een pandemie met grote gevolgen. Vanwege de huidige situatie staan veel gebouwen (deels) leeg. Andere gebouwen draaien juist op volle bezetting bv. sommige kantoren, meldkamers en winkels. Dat roept vragen op over hoe om te gaan met de installaties in zowel bezette als de niet-bezette gebouwen. Rekening houdend met de veiligheid van zowel gebouwgebruikers als installateurs en andere technici. De kennisorganisaties ISSO, OTIB|Wij Techniek, Techniek Nederland en TVVL hebben hun krachten gebundeld en zijn gekomen tot een vraagbaak waar je terecht kan met alle technische vragen over corona-gerelateerde maatregelen voor installaties in en rond gebouwen (ziekenhuizen en verpleeghuizen uitgezonderd).

Lees meer

Kennis over Bouwwerk Informatie Model (BIM) is uitgebreid

Gebrekkige gegevensuitwisseling tussen bouwpartners, onvoldoende aandacht voor de uitvoerbaarheid tijdens de ontwerpfase en (het ontbreken van) de onderlinge communicatie tussen verschillende partijen zijn enkele voorbeelden die faalkosten in de bouw veroorzaken. De bouwbranche zoekt naar mogelijkheden om effectiever en efficiënter te werken om deze kosten te voorkomen. Faalkosten voorkomen kan door het toepassen van het Bouwwerk Informatie Model (BIM). Ontwikkelingen met betrekking tot BIM gaan zeer snel. Daarom is de ISSO-publicatie 109 Starten met een BIM herzien.

Lees meer

Nieuw team van specialisten voor energieprestatie bij ISSO

Begin dit jaar heeft ISSO afscheid genomen van collega Kees Arkesteijn. De afgelopen 19 jaar vervulde hij bij ISSO een belangrijke rol bij de kennisontwikkeling op het vakgebied van de energieprestatie. Sinds begin dit jaar is Arkesteijn fulltime actief voor het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG B.V.). Voor ISSO was zijn afscheid aanleiding om voor het thema energieprestatie een nieuw team van specialisten op te zetten. Dit team is inmiddels hard aan het werk.

Lees meer

Corrosiespecialist Resus sluit zich aan bij ISSO-Kennispartners

Sinds 1 februari is het Belgische bedrijf Resus een van de 17 ISSO-Kennispartners. Het netwerk van onafhankelijke bedrijven dat samenwerkt aan het verhogen van het kennis- en kwaliteitsniveau in de bouw- en installatiesector verwelkomt in Resus een corrosiespecialist. “Resus heeft een groot netwerk en kent de sector heel goed”, aldus Anneli van Kleven, communicatie- en marketingmanager bij ISSO. “Als ISSO-Kennispartner helpt Resus ons bij het verspreiden van onze kennis in de markt. Zo werken we samen aan beter weten, beter bouwen.”

Lees meer

Verspreiding van corona-virus: de gevolgen voor ISSO-relaties en professionals

Wij volgen de maatregelen van het RIVM tegen verspreiding van het corona-virus. Om de veiligheid van onze medewerkers, relaties en bezoekers te borgen hebben we de volgende maatregelen genomen.

Lees meer

BCRG versterkt netwerk van ISSO-Kennispartners

Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid b.v. (BCRG) heeft zich aangesloten bij de ISSO Kennispartners. Dit netwerk van onafhankelijke bedrijven werkt er samen aan de kennis en kwaliteit in de bouw- en installatiesector te verhogen en elkaar te versterken. Michel Verkerk, operationeel directeur bij ISSO: “BCRG is dagelijks bezig met nieuwe technieken om ze een deskundig ‘keurmerk’ te verschaffen. Dankzij deze samenwerking gaat BCRG hun verklaringen voortaan ook ontwikkelen via ISSO Open - het nieuwe online kennisplatform van ISSO. Zo versterken we elkaar en ons platform.”

Lees meer

Goede informatie en afstemming noodzakelijk bij systeemkeuze energiezuinige installaties

Op woensdag 19 februari jl. is er door ISSO, op verzoek van Radar, een inspectie uitgevoerd in een oud kantoorpand, dat op de begane grond is omgebouwd tot 22 fraaie starterswoningen. In de Radar uitzending van 24 februari jl. is deze inspectie te zien. Onderstaand lees je de conclusie van de inspectie.

Lees meer

Radar toont vanavond inspectie door ISSO van toepassing warmtepompboiler

Op maandag 24 februari behandelt het programma Radar de toepassing van warmtepompboilers in een oud kantoorpand, dat op de begane grond is omgebouwd tot 22 fraaie starterswoningen. De bewoners klagen over hoge energiekosten, lauw tapwater en het feit dat de woning niet warm wordt. Ook wijzen de energieleveranciers de bewoners erop dat zij te veel energie verbruiken voor het aantal mensen dat er woont. De betrokken partijen hebben nog geen oplossing kunnen vinden voor de klachten. ISSO heeft op verzoek van Radar een inspectie van de installaties uitgevoerd.

Lees meer

ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 gepubliceerd

De nieuwe opnameprotocollen ISSO-publicatie 75.1 en 82.1 zijn beschikbaar via de ISSO-KennisBank. Deze publicaties komen inhoudelijk overeen met de door het Centraal College van Deskundigen vastgestelde publicaties van 28 november 2019. Deze versies waren eerder al als pdf-document beschikbaar gesteld. 

Lees meer