Spring naar hoofd-inhoud

Vacature: bouwtechnisch specialist

Vakmensen die zorgen voor duurzame, veilige en gezonde gebouwen.

Dat is wat wij willen!

Wil jij dat ook? Dan ben jij de specialist die we zoeken!

Lees meer

Goede voortgang bij integratie SBR-producten binnen ISSO

Sinds 1 januari 2018 zijn alle formaliteiten afgerond. Door de toevoeging van de kennisproducten van het voormalige SBR aan het portfolio van ISSO is er nu een volwaardig Kennisinstituut bouw- en installatietechniek ontstaan. De integratie van de beide portfolio’s ligt op stoom en elke maand zijn er nieuwe stappen te zien in dat proces. Rob van Bergen, directeur van ISSO, vertelt over de activiteiten die zijn afgerond en die nog op stapel staan.

Lees meer

Webinar zonne-energie van ISSO biedt vakman handvatten

‘Schone’ energiebronnen worden steeds belangrijker in een land dat zich midden in de energietransitie bevindt. Zonne-energie is één van de belangrijkste duurzame energiebronnen en de vraag naar de plaatsing van zonnepanelen stijgt. Speciaal voor professionals binnen de bouw- en elektrotechniek, hield ISSO donderdag 26 april een webinar. Daarin ging het over de waarborging en bijscholing voor werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het opwekken van zonne-energie.

Lees meer

Het begin van een lange, maar mooie reis richting PCM publicatie

Aangemaakt door Arjan Schrauwen | |   Blog

‘De reis begon op 18 juni 2013 in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam. Daar was ik dan: projectcoördinator van stichting ISSO in de rol van gastheer bij een informatiebijeenkomst en workshop over Phase Change Materials. Doel van de bijeenkomst: de aanwezigen informeren over de mogelijkheden van Phase Change Materials (PCM’s), oftewel faseovergangsmaterialen.’

 

Lees meer

Zonne-energie webinar (opfrisser)

Bent u gediplomeerd, erkend of gecertificeerd in zonne-energie, volg dan beslist dit gratis webinar van KvINL en ISSO. Het levert u kennis op én 2 studiepunten.

Lees meer

ISSO introduceert LegionellaScan voor eigenaren en adviseurs

Op woensdagmiddag 14 maart introduceert ISSO, Kennisinstituut bouw- en installatietechniek, de LegionellaScan. De lancering vindt plaats op de stand van Envaqua tijdens de beurs Aqua Nederland in Gorinchem. Met de LegionellaScan kunnen eigenaren en beheerders van collectieve leidingwaterinstallaties in gebouwen stap voor stap ontdekken of zij de juiste maatregelen treffen, en of zij aan de voor hen geldende, wettelijke regelgeving voldoen.

Lees meer

Rapport Connect2025 legt fundamentele veranderingen bloot

De toekomstverkenning Connect2025 laat zien dat de rol van de techniek in de komende zeven jaar groter zal zijn dan ooit tevoren. De energietransitie, circulaire economie, verstedelijking en digitalisering zullen de samenleving ingrijpend veranderen. Uiteenlopende technische innovaties drukken al in de nabije toekomst hun stempel op wonen, werken en zakendoen. Doekle Terpstra, voorzitter van installatiekoepel UNETO-VNI, heeft vandaag in de Malietoren in Den Haag het eerste exemplaar van het rapport uitgereikt aan Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. Dit deed hij namens alle organisaties in de installatiebranche.

Lees meer

Holland Water nieuwe ISSO-Kennispartner

‘Als we oprecht willen dat zaken verbeteren, dan moeten we daar actief onze bijdrage aan leveren’ stelt Leo de Zeeuw, oprichter en algemeen directeur van Holland Water. ‘Hiervoor heeft onze organisatie in ISSO een goede partner gevonden.’

Lees meer

Vernieuwde ISSO-publicatie focust op warmteterugwinning in installatiesystemen

Met het verschijnen van de herziene ISSO-publicatie 11 hebben de ontwerper en installateur een nieuwe informatiebron over warmteterugwinning (wtw). De kennis is echt een hulpmiddel bij het ontwerpen, installeren en onderhouden van systemen voor de utiliteitsbouw en de woningbouw waarin wtw-apparatuur wordt gebruikt. De publicatie biedt een zo compleet mogelijk overzicht van de invloeden die een rol spelen bij het selecteren van wtw-apparatuur.

Lees meer

Werken aan energieneutrale woningen vereist kennis van warmtepompen

Wil je als installateur of monteur de komende jaren beslagen ten ijs komen, dan moet je de kennis van warmtepomptechnologie op zak hebben. Letterlijk. En dat kan ook, door het Kleintje Grondgebonden Warmtepompen in je gereedschapskist te stoppen. Nu de bouwwereld serieus werk maakt van het streven naar een energieneutrale woonomgeving, wordt een warmtepompsysteem de meest gangbare klimaatinstallatie. Wil je daarin mee, zorg dan dat je op elk moment snel en handzaam over parate kennis beschikt.

Lees meer