Spring naar hoofd-inhoud

Kennis over multifunctionele groene daken en gevels

Voor professionals die kennis nodig hebben om gebouwen multifunctioneel in te zetten, is er een nieuw praktijkboek verschenen. We zien het al in veel gebouwontwerpen en gebiedsvisies: we willen Nederland groener maken en klimaatadaptief! Ook gebouwen kunnen hieraan bijdragen met hun groene daken en gevels. Zo worden ze multifunctioneel.

Lees meer

Nieuwsbrief ISSO Info 67: van KennisBank naar ISSO Open

Het jaar 2019 hebben we afgesloten met een nieuwe uitstraling. Naast ons nieuwe logo en onze nieuwe huisstijl, maken we ook een verandering door als kennisorganisatie; van ontwikkelaar naar platform.

Lees meer

Wil je jouw praktijkervaringen delen? Doe mee aan onze co-creatiesessies!

Kennisontwikkeling is geen klus voor een of twee experts vanachter hun bureau. In onze wereld is kennisontwikkeling een open proces waarbij een zo’n groot mogelijke groep professionals zijn input geeft. Wij organiseren en faciliteren dit proces nu offline binnen bijvoorbeeld Kontaktgroepen. Straks faciliteren we dit proces ook online. Op de VSK 2020 laten we dit proces zien in co-creatiesessies. Heb je praktijkervaringen, kennis en wil je meedoen? Meld je dan aan.

Lees meer

Bouwen volgens de regels inzichtelijk met Checklist Bouwbesluit

Er is een nieuwe versie verschenen van de serie Checklist Bouwbesluit. Het Bouwbesluit 2012 en de ministeriële regeling Bouwbesluit 2012 zijn meerdere malen aangepast. Dit heeft te maken met de toepassing van normen, vervallen van aansluitplicht distributienet gas en overige kleine wijzigingen. Daarom hebben wij de Checklist aangepast aan de nieuwe regels.

Lees meer

Nieuwe ontwikkelingen vereisen een update van Handboek Zonne-energie

Er is een nieuwe versie gepubliceerd van het ‘Handboek Zonne-energie, Bouwkundige- en installatietechnische richtlijnen voor zonne-energiesystemen’. Vanwege de snelle ontwikkeling van de techniek, hebben wij nu kennis toegevoegd op het gebied van energieopslag en veldsystemen.

Lees meer

ISSO. Anders kan!

Wij ondergaan als kennisclub een flinke transitie. Aan de buitenkant is dat vanaf nu te zien aan ons nieuwe logo en de nieuwe huisstijl die online en offline zal worden doorgevoerd. Maar dat is de cosmetische transitie. Nog belangrijker is de verandering in de wijze waarop we kennis willen laten stromen in de bouw- en installatiesector. We richten ons met de nieuwe werkwijze meer op samenwerking. Wat hetzelfde blijft, is dat wij nog steeds gaan voor beter weten en beter bouwen. Met als resultaat: beter leven.

Lees meer

Techathon voor een duurzame woonwijk in Zoetermeer

In één dag tijd een concreet plan ontwikkelen voor een duurzame woonwijk. Dat is de opzet van de Techathon die Techniek Nederland op 21 november organiseert in The Dutch Innovation Factory in Zoetermeer. Aan het evenement doen acht verschillende teams mee, waarin getalenteerde medewerkers van installatiebedrijven samenwerken met hbo- en mbo-studenten. Techniek Nederland heeft de Techathon opgezet met onder meer de gemeente Zoetermeer, mboRijnland, TNO en opleidingsfonds OTIB.

Lees meer

Ter Informatie: ISSO publicatie 82.1 en ISSO publicatie 75.1 methode 2020

Per 1 januari 2021 wordt de nieuwe methodiek voor het bepalen van de Energieprestatie van gebouwen ingevoerd. Als bepalingsmethode wordt vanaf dat moment de NTA 8800 aangewezen. De opnameprotocollen ISSO 82.1 en ISSO 75.1, BRL 9500 en de eindtermen voor de examens zijn aangepast op de NTA 8800.

Lees meer

Voorkom storingen in de installatie met de juiste kennis

Schade door lekkage, vroegtijdige vervanging van componenten, vastzittende regelkleppen en comfortklachten; een greep uit de problemen die corrosie en hardheidsafzetting in cv- en gkw-installaties kunnen veroorzaken. Andere problemen zijn bijvoorbeeld het ontzinken van messing componenten. In moderne verwarmings- en koelinstallaties worden zeer diverse materialen gebruikt; zowel metalen als kunststoffen, rubbers en gemengde samenstellingen. In combinatie met vaak kleine diameters zijn de systemen hierdoor gevoelig voor vervuiling. De oorzaak van deze vervuiling zijn meestal corrosieprocessen in de installatie.

Lees meer

Breng een bezoek aan Building G100 Event

Op donderdag 3 oktober as vindt van 09.30 tot 18.00 uur in de Woonindustrie Nieuwegein de 3e editie plaats van “Building G100 Event”; dé tweejaarlijkse vakbeurs over gebouwautomatisering en -managementsystemen, waarbij de eindgebruiker centraal staat.

Lees meer