Spring naar hoofd-inhoud

NTR 3216 volledig herzien en aangepast aan NEN 3215

De norm NEN 3215 voor gebouwriolering is in 2018 gewijzigd met een aanvullingsblad A1. Dat betekent dat ook de ISSO-kennis in de NTR 3216 (Riolering van bouwwerken) en Kleintje Riolering daarmee in overeenstemming moest worden gebracht. De kennis is ook verbeterd en uitgebreid met nieuwe inzichten. NTR 3216 is inmiddels verschenen. De gezamenlijke NEN/ISSO-uitgave is verkrijgbaar via de ISSO-KennisBank.

Lees meer

Geef u ons uw wensen over energiecijfers door?

In vervolg op de populaire uitgave Cijfers & Tabellen uit 2007 wordt er momenteel opnieuw een overzicht van betrouwbare, gevalideerde kengetallen op energiegebied samengesteld. Het doel is dat de kengetallen een uniforme basis zullen vormen voor alle initiatieven die rondom de energietransitie en het energie-akkoord ontplooid worden.

In de Stuurgroep zijn onder andere PBL, EG ETRM (Expertgroep Energietransitie Rekenmodellen), VNG, Bouwend Nederland en NVDE vertegenwoordigd.

 

Lees meer

Reactie ISSO op consultatie Wijziging Bouwbesluit 2012 BENG 2020

In 2020 wordt een belangrijke stap gezet onderweg naar een duurzame gebouwde omgeving omdat volgens de Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD) “uiterlijk 31 december 2020 .. alle nieuwe gebouwen bijna energieneutrale gebouwen” moeten zijn (art.9 van de richtlijn 2010/31/EU). Maar wat is een bijna-energieneutraal gebouw?

Lees meer

Beste bouwkundigen, denk met ons mee over een gezamenlijke aanpak tegen Legionella

In ‘De jacht op Legionella’ duikt Zembla vanavond in de wereld van Legionella. Waarom worden er jaarlijks zoveel mensen ernstig ziek, en waarom lukt het niet de bron op te sporen?

Al sinds de uitbraak in 1999 in Bovenkarspel, waarbij 32 mensen om het leven kwamen, is er strenge wetgeving van toepassing voor alle hoog-risico locaties zoals zorginstellingen en hotels. Maar in plaats van een afname van het aantal slachtoffers is er sprake van een toename.

Lees meer

ISSO en TNO brengen kennis en tools samen in nieuw bedrijf

Met de oprichting van TBQ – Tools 4 Building Quality – is de bouw- en vastgoedwereld een nieuwe, innovatieve organisatie rijker. Deze startup biedt digitale tools aan die werken op basis van technologie die TNO ontwikkelt en kennis die ISSO ontsluit. Het doel van TBQ is het creëren van digitale hulpmiddelen en diensten waarmee eigenaren, beheerders en facility managers van gebouwen de efficiëntie, kwaliteit en veiligheid van hun bewoners en gebruikers sterk en eenvoudig vergroten.

Lees meer

Wisselingen van de wacht in ISSO Raad van Toezicht

ISSO, Kennisinstituut bouw- en installatietechniek, levert valide en objectieve kennis aan vakmensen die zorgen voor gezonde, veilige en duurzame gebouwen. Om dit te borgen is zij georganiseerd in een stichting met een Raad van Toezicht. Deze raad is breed samengesteld en de leden hebben achtergronden uit allerlei sectoren in de gebouwde omgeving.

Lees meer

Nieuws voor vakmensen

De laatste nieuwsbrief van 2018 staat vol met nieuws voor vakmensen.

Lees meer

Kwaliteit leveren door samenwerking

‘In deze wereld van digitalisering en specialisaties is het noodzakelijk om samen kennis te ontsluiten,’ stelt Bernd Karstenberg, eigenaar van Life Cycle Vision. ‘Dat doen wij als ISSO-Kennispartner met kennis over ontwerpkeuzes van gebouwinstallaties en hun levensduurkosten.’

Lees meer

Meer structuur voor gebouwbeheerders bij formuleren ontwerpeisen gebouwbeheersysteem

Een effectief gebouwbeheersysteem (GBS) zorgt voor een integrale besturing en bediening van alle technische installaties, zoals de centrale verwarming, de luchtverversing en luchtbehandeling, maar bijvoorbeeld ook de zonwering en de verlichting. Wanneer het ontwerp van een GBS niet bij aanvang al is opgezet voor al deze functies brengt dat later onnodige kosten met zich mee. Met ISSO-publicatie 115 krijgt de gebouwbeheerder een richtlijn voor het in kaart brengen van de ontwerpeisen voor een gebouwbeheersysteem.

Lees meer

ISSO-rapport biedt leidraad voor juiste toepassing Europese ventilatie-eisen

Er heerst nog veel onduidelijkheid over de toepassing van de Europese verordeningen EU 1253/2014 en EU 1254/2014. Deze bevatten eisen voor het ontwerp van ventilatie-eenheden in woningen en utiliteitsgebouwen, met als doel het energiegebruik door ventilatiesystemen met 45% te verlagen. ISSO komt installateurs, leveranciers, adviseurs en tegemoet met een nieuw interpretatiedocument; een handleiding die duidelijkheid geeft en praktisch houvast biedt. Het rapport is geschreven in opdracht van VLA, OTIB en Uneto-VNI.

Lees meer