Spring naar hoofd-inhoud

Vernieuwde kennis legionellapreventie in leidingwater

Nieuwe ISSO-publicatie 55.1 geeft uitleg over opstellen risicoanalyse en beheersplan

 

Er is een nieuwe versie gepubliceerd van ISSO-publicatie 55.1, Handleiding legionellapreventie in leidingwater. Het is een handvat voor het opstellen van een legionellarisicoanalyse en - beheersplan voor leidingwaterinstallaties, die vallen onder hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit. De kennis is geschikt voor adviseurs, installateurs, beheerders van drinkwaterbedrijven, inspectie, fabrikanten en leveranciers.

Lees meer

Nieuw ISSO-kleintje Brandwerende details woningbouw gepubliceerd

Sinds april is het nieuwe ISSO-kleintje Brandwerende details woningbouw beschikbaar. Het is toepasbaar voor nieuwe en bestaande bouw. Deze nieuwe uitgave komt voort uit de SBR-publicatie Brandwerende details uit 2009. De details voor woningbouw in die SBR-publicatie zijn in dit ISSO-kleintje geüpdatet. Daarnaast bevat het een uitbreiding van veel voorkomende detailprincipes in de woningbouw waarin brandwerendheid een rol speelt. De details voor de utiliteit uit de SBR-publicatie zijn er niet in opgenomen.

Lees meer

VLA & ISSO maken kwaliteitsslag in kennis over een gezond binnenklimaat

De Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) en ISSO gaan intensief samenwerken om een gezond binnenklimaat in de gehele sector te waarborgen. Dit legden zij op woensdag 3 juli officieel vast in een samenwerkingsovereenkomst, ondertekend door Erik van Heuveln (voorzitter VLA) en Rob van Bergen (Directeur ISSO).

Lees meer

Aanvulling ISSO-Publicatie 55 helpt bij voorkomen temperatuurschommelingen aan douchemengkranen

Eind 2016 verscheen bij TVVL de voorstudie ST-35 ‘Beperken van drukschommelingen aan inlaten van douchemengkranen’. Deze drukschommelingen kunnen leiden tot temperatuurschommelingen, met nare gevolgen zoals schrikreacties en verbranding. De aanbevelingen die in het voorstudierapport zijn gedaan voor het opstellen van ontwerprichtlijnen zijn nu vertaald in een aanvulling op ISSO-Publicatie 55. ISSO-Publicatie 55 bevat richtlijnen voor ontwerp en realisatie van tapwaterinstallaties in woon- en utiliteitsgebouwen.

Lees meer

ISSO verwelkomt Jaap Dijkgraaf (DWA) als nieuw lid Raad van Toezicht

‘Met kennis het gat dichten tussen kopgroep en peloton’

 

Jaap Dijkgraaf, algemeen directeur van adviesbureau DWA en voorzitter van branchevereniging TVVL, is in mei toegetreden tot de Raad van Toezicht van ISSO. Daarmee telt de Raad nu zeven leden en is ook de advieswereld weer vertegenwoordigd. Dijkgraaf: “Het is van groot belang dat we de parallelle werelden van domeinkennis en informatietechnologie dichter bij elkaar gaan brengen. Dat we nieuwe inzichten die voortkomen uit slimme data-analyses van gebouwen, gaan borgen in branche-brede kennis. Daarin kan ISSO een belangrijke rol in spelen.”

Lees meer

Herziene kennis is de basis voor nieuwe ISSO-kleintje Riolering

Op 1 mei is de nieuwe versie van ISSO-kleintje Riolering gepubliceerd. Het Kleintje Riolering is gebaseerd op NTR 3216 Riolering van bouwwerken - Richtlijnen voor ontwerp, uitvoering en beheer (2018) en daarmee indirect op NEN 3215. De kennis in het ISSO-kleintje is geschikt voor de installateur en servicemonteur. Hiermee kan hij of zij snel de meest gebruikte richtlijnen voor het ontwerp en de aanleg van riolering terugvinden.

Lees meer

Tweede Kamerlid Jessica van Eijs ontvangt voorschriften Gebouwriolering tijdens TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken

Tijdens het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken op 17 juni 2019 ontvangt Tweede Kamerlid Jessica van Eijs de geactualiseerde voorschriften en richtlijnen voor riolering van bouwwerken uit handen van Doekle Terpstra (voorzitter Techniek Nederland). Terpstra overhandigt de documenten mede namens NEN en ISSO. Sinds 2017 zit Van Eijs in de Tweede Kamer (D66) en heeft daar de portefeuille van o.a. wonen, milieu, ruimtelijke ordening en innovatie. Ze studeerde bouwkunde aan de TU Eindhoven.

Lees meer

ISSO en Klimapedia koppelen hun kennis

Impuls voor kennisontwikkeling in bouwfysica en installatietechniek

Lees meer

Ter kritiek: BRL9500 Energieprestatieadvisering W en U, ISSO-publicaties 75.1 en 82 en BRL9501

Tot en met dinsdag 30 april kunt u reageren op nieuwe documenten en publicaties inzake energieprestatieadvisering. Het gaat om BRL9500, BRL9501 en ISSO-publicaties 75.1 en 82.1. De opnameprotocollen zijn afgestemd op de NTA 8800.

Lees meer

NTR 3216 volledig herzien en aangepast aan NEN 3215

De norm NEN 3215 voor gebouwriolering is in 2018 gewijzigd met een aanvullingsblad A1. Dat betekent dat ook de ISSO-kennis in de NTR 3216 (Riolering van bouwwerken) en Kleintje Riolering daarmee in overeenstemming moest worden gebracht. De kennis is ook verbeterd en uitgebreid met nieuwe inzichten. NTR 3216 is inmiddels verschenen. De gezamenlijke NEN/ISSO-uitgave is verkrijgbaar via de ISSO-KennisBank.

Lees meer