Spring naar hoofd-inhoud

EPA-Publicaties 75 en 82 nu verkrijgbaar!

De publicaties 75 '' Handleiding Energieprestatie-Advies Utiliteitsgebouwen'' en 82 ''Handleiding Energieprestatie-Advies Woningen'' zijn nu verkrijgbaar. Onderstaand kunt u de publicaties bestellen.

Lees meer

Tijdelijke referentiejaren leverbaar

Al geruime tijd worden er in de vakbladen artikelen gepubliceerd waarin nader wordt ingegaan op de klimaatveranderingen en de gevolgen hiervan voor het gebruik van klimaatbestanden voor simulatieberekeningen. Tot nu toe worden vooral het referentiejaar 1 april 1964 – 31 maart 1965 en het TRY gebruikt. Uit statistische analyse van de klimaatgegevens en simulaties met recente klimaatgegevens blijkt dat het, zeker voor berekeningen waarin het koelvermogen cq het energiegebruik voor koeling bepaald moet worden het verstandig is de tot nu toe hoofdzakelijk gebruikte referentiejaren te vervangen door een modernere versie.

 

Lees meer

Certificatieregeling BRL9500: implementatie traject

Het Ministerie van VROM heeft op 29 december 2006 in de Regeling Energieprestatie Gebouwen (REG) vastgelegd dat uiterlijk per 1 januari 2008 bij de overdracht of verhuur van woningen en utiliteitsgebouwen een energieprestatiecertificaat moet worden overgelegd. Rechtsgeldige energieprestatiecertifcaten kunnen alleen worden afgegeven door bedrijven die conform de BRL9500 gecertificeerd zijn.

Lees meer

Symposium Varianten en alternatieve technieken Legionellapreventie

Op 28 februari 2007 organiseert TVVL een symposium over varianten op thermisch beheer en alternatieve fysische en elektrochemische desinfectietechnieken voor leidingwaterinstallaties.

Lees meer

Huidige EPA-cursus niet actueel

Door het nog niet gereed zijn van het onderliggend materiaal (ISSO-publicaties 75 en 82, BRL9500 en de software) adviseren wij u om uw opleider kritisch te selecteren en te vragen naar het lesmateriaal.

Lees meer

BRL 9500 nu definitief

Om de kwaliteit te borgen van de afgegeven Energieprestatiecertificaten en de Energieprestatiemaatwerkadviezen, is in Nederland de Beoordelingsrichtlijn (BRL 9500) ontwikkeld.

Lees meer

Middagseminar: Aarding, een praktische benadering

Op 8 en 12 maart wordt er een middagseminar georganiseerd over aarding.

Lees meer

Internetapplicatie PvESanitair.nl nu beschikbaar

De standaardvraagspecificatie sanitaire voorzieningen is een gereedschap waarmee het overleg tussen de ontwerpende installateur en adviseur enerzijds en de opdrachtgever en architect anderzijds wordt gestructureerd en vereenvoudigd.

 

Lees meer

Eerste Branchespecifieke regeling voor legionellapreventie een feit

Tijdens het slotsymposium van het CommunicatiePlatform Legionella (CPL) werd de eerste branchespecifieke publicatie uitgereikt aan de Rijksgebouwendienst en Dienst Vastgoed Defensie.

Lees meer

Erratum ISSO ThemaTech Duurzame energietechnieken

Begin december 2006 verscheen de 9e editie van de ISSO ThemaTech Duurzame energietechnieken.

Lees meer