Spring naar hoofd-inhoud

ISSO-ThemaTech Binnenmileu

Aangemaakt door anneli |

In oktober is ThemaTech nummer 6 verschenen. Deze ThemaTech staat geheel in het teken van ''Binnenmilieu''.

Lees meer

Gratis onderzoek door ISSO

Aangemaakt door Anneli |

Reeds 500 MKB-ondernemingen hebben met een Innovatievoucher de nodige kennis kunnen verkrijgen en onderzoeksvragen kunnen uitzetten bij een kennisinstelling. Op 17 oktober aanstaande is er voor MKB-bedrijven weer een nieuwe mogelijkheid om een Innovatievoucher ter waarde van EUR 7.500 te verkrijgen.

Lees meer

ISSO-jaarboek 2005/2006

Aangemaakt door Anneli |

Op 3 oktober is het ISSO-jaarboek 2005/2006 verschenen. Dit jaarboek bevat o.a. een overzicht van de lopende en komende ISSO-projecten, een overzicht van de ISSO-uitgaven, beschrijving van ISSO-diensten, een overzicht van de ISSO-Instructiebijeenkomsten etc. De papierenversie is reeds toegezonden aan alle ISSO-abonnees. Onderstaand kunt u het ISSO-jaarboek downloaden.

Lees meer

Power Quality Bedreiging of kans?

Aangemaakt door anneli |

 

Lees meer

Nieuw: ISSO-Publicatie 76

Aangemaakt door Anneli |

"Montage- en materiaalspecificaties voor warmwaterverwarminginstallaties"

Lees meer

Presentaties Studiedag Luchtfilters voor Comfortinstallaties

Aangemaakt door Anneli |

Op donderdag 6 oktober vond in MediaPlaza te Utrecht de studiedag "Luchtfilters voor comfortinstallaties plaats". Onderstaand kunt u de presentaties downloaden.

Lees meer

Presentaties ISSO-Najaarsoverleg

Aangemaakt door Anneli |

Op 4 oktober heeft het ISSO-Najaarsoverleg plaatsgevonden. De dag was een groot succes. De presentaties van de dag en een deelnamelijst kunt u onderstaand downloaden.

Lees meer

Nieuw: GIW/ISSO Richtlijn

Aangemaakt door Anneli |

Onlangs is de nieuwe GIW/ISSO Richtlijn verschenen.

Lees meer

ISSO-Rapport 3217 Brandveilig doorvoeren in de sanitaire techniek

Aangemaakt door Liesbeth |

Een wand of vloer brandwerend uitvoeren conform het Bouwbesluit is redelijk eenvoudig op te te lossen, echter het wordt moeilijk als daar een leiding doorheen gevoerd moet worden. Installateurs worden steeds vaker geconfronteerd met de vraag of zijn hun leiding van de nodige brandwerende voorzieningen willen voorzien. Daarbij moet rekening worden gehouden met de vereiste brandwerendheid van de scheidingsconstructie in minuten, de eigenschappen van het leidingmateriaal bij brand, de diameter van de leiding, en de vorm en grootte van de sparing. Het is een misvatting dat het simpelweg aanbrengen van brandmanchetten voldoende soelaas geeft.

 

Lees meer

ISSO-73 Ontwerp en uitvoering van verticale bodemwarmtewisselaars

Aangemaakt door Liesbeth |

ISSO-publicatie 73 geeft een eenduidig pakket aan ontwerptechnische kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen voor verticale bodemwarmtewisselaarsystemen. De publicatie sluit onder andere aan op ISSO-publicatie 72 ‘Ontwerpen van individuele en kleine warmtpompsystemen’. Het ontwerp van een warmtepompsysteem wordt in ISSO-publicatie 72 besproken. Het voortbrengingsproces van een verticaal bodemwarmtewisselaarsysteem wordt in deze ISSO-publicatie besproken. Het bodemwarmtewisselaarsysteem eindigt bij de aansluiting op de warmtepomp en/of het gebouwsysteem voor de klimatisering.

 

Lees meer