Spring naar hoofd-inhoud

Ingangsdatum GIW/ISSO-publicatie opgeschort

 

Onlangs heeft er overleg plaatsgevonden tussen de directies van het GIW, de Aangesloten Organisaties en de Vereniging Eigen Huis over de GIW/ISSO-publicatie 2005. Deze publicatie bevat installatie-eisen voor nieuwbouwwoningen die met GIW-garantie gebouwd worden. De eisen zouden gaan gelden voor plannen die vanaf 1 juli 2006 aangemeld worden.

 

Lees meer

Laat u informeren over de GIW garantiebepalingen

Vanaf januari 2007 moeten projecten waarvoor GIW-garantie wordt aangevraagd voldoen aan de GIW/ISSO-publicatie 2005. In de GIW/ISSO-publicatie zijn een groot aantal eisen opgenomen voor verwarmingsinstallaties, ventilatie-installaties en tapwater installaties.

Lees meer

Regiobijeenkomsten PDA Software

VABI organiseert in samenwerking met ISSO een vijftal regiobijeenkomsten.

 

Lees meer

Checklist voor brandveilige bekabeling beschikbaar

Zoetermeer 23 maart 2006

Brandveilige bekabeling biedt veiligheid in élk bouwwerk. Niet alleen in gebouwen, maar bijvoorbeeld ook in tunnels. De materialen en methoden zijn ervoor beschikbaar. De NTA 8012 beschrijft de beoordelingsmethode voor de beperking van schade van en via elektrische leidingen in de elektrische installatie. Deze is nu samengevat in de Checklist Brandveilige Bekabeling, een gezamenlijk product van NEDEK en UNETO-VNI.

 

Lees meer

Middagseminar Power Quality Harmonische vervorming

In juni wordt er een middagseminar georganiseerd over harmonische vervorming. Het seminar wordt zowel in Eindhoven (12 juni) als in Utrecht (19 juni) gehouden.

 

Lees meer

Instructiebijeenkomst warmtepompsystemen voor woningen

Verlaging van de EPC en de uitbreiding van de GIW garantiebepalingen eisen meer ontwerpkennis. Tijdens deze instructie leert u hoe u warmtepompsystemen ontwerpt en realiseert die aan de eisen voldoen.

Lees meer

Nieuw: ISSO 72 een ‘doe-boek’ voor ontwerper van warmtepompsystemen

ISSO-publicatie 72 behandelt het ontwerp van indivi­duele en kleine elektrische warmtepompsystemen voor de woningbouw. Kleine elektrische systemen wil zeggen een warmtepompsysteem dat beperkt is tot woningen en appartementen die tot aan­eengesloten gebouwen met bijbehorende opstal be­horen.

 

 

 

Lees meer

Instructie Noodverlichtingdeskundige

Lang verwacht: Instructie Noodverlichtingsdeskundige.

 

 

Lees meer

Nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL6000 vervangt BRL6001 (KOMO INSTAL)

Nieuwe beoordelingsrichtlijn certificering installatietechniek BRL6000 vervangt BRL6001 (KOMO INSTAL)

 

 

 

Lees meer

Nieuw: Kleintje Binnenklimaat

ISSO heeft er een 'Kleintje' bij.

 

Lees meer