Spring naar hoofd-inhoud

ISSO-73 Ontwerp en uitvoering van verticale bodemwarmtewisselaars

Aangemaakt door Liesbeth |

ISSO-publicatie 73 geeft een eenduidig pakket aan ontwerptechnische kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen voor verticale bodemwarmtewisselaarsystemen. De publicatie sluit onder andere aan op ISSO-publicatie 72 ‘Ontwerpen van individuele en kleine warmtpompsystemen’. Het ontwerp van een warmtepompsysteem wordt in ISSO-publicatie 72 besproken. Het voortbrengingsproces van een verticaal bodemwarmtewisselaarsysteem wordt in deze ISSO-publicatie besproken. Het bodemwarmtewisselaarsysteem eindigt bij de aansluiting op de warmtepomp en/of het gebouwsysteem voor de klimatisering.

 

Lees meer

Legionellavraagbaak vernieuwd

Aangemaakt door Liesbeth |

Enkele jaren geleden heeft ISSO, in opdracht van het ministerie van VROM en SenterNovem, de website www.legionellavraagbaak.nl ontwikkeld. De website is bedoeld als centraal informatiepunt over legionella.

 

Lees meer