Spring naar hoofd-inhoud

Kleintje Grondgebonden Warmtepompen brengt installateurs up-to-date

Met het verschijnen van het ISSO Kleintje Grondgebonden Warmtepompen hebben de installateur en monteur op de werkvloer praktische kennis voor ontwerp, installatie en onderhoud van grondgebonden warmtepompen. Het Kleintje Warmtepompen bevat een verzameling van eisen en middelen die nodig zijn om een verwarmingsinstallatie met warmtepomp te realiseren en beheren. Het zwaartepunt van de informatie ligt bij de opwekkingsinstallatie en de bron.

 

Lees meer

Verbeterde communicatie focus in vernieuwde ISSO-publicatie 73

Bij duurzame-energiesystemen op basis van bodemenergie en warmtepompen moeten alle systeemcomponenten op elkaar zijn afgestemd. Al vanaf de eerste planvorming, tot en met het beheer en onderhoud moet dat het uitgangspunt zijn. Omdat dit in de praktijk niet meevalt, zijn er verbeterde communicatietabellen aan de vernieuwde ISSO-publicatie 73 toegevoegd.

 

Lees meer

Ontwerpen van energiecentrale met WKO vereist kennis én communicatie

Jaarlijks komen er vele WKO-systemen bij in ons land. Dat betekent dat steeds meer installatiebedrijven met deze werkzaamheden te maken krijgen. Naast kennis van het ontwerpen van de bovengrondse installatie moet de installateur ook kunnen communiceren met de andere betrokken partijen. Vandaar dat de nieuwe ISSO-publicatie 39 niet alleen het ontwerp van de energiecentrale voor een WKO behandelt maar ook veel aandacht besteedt aan de communicatie tussen de verschillende fases en de betrokken partijen.

Lees meer

ISSO en haar Kennispartners presenteren dagelijks workshops om kennis bij te spijkeren

Wie de VSK bezoekt, kan daar ook terecht om zijn of haar kennis te vergroten. ISSO, het kennisinstituut bouw- en installatietechniek, heeft voor dit doel een volledig kennisplein ingericht. Samen met de ISSO Kennispartners en Bureau CRG hebben de partijen een dag vullend programma samengesteld van uiteenlopende workshops die bijna alle actuele onderwerpen in de installatiewereld behandelen; van koolmonoxide tot warmteverlies en van BENG tot Legionella.

Lees meer

ISSO wil dat minister inzet op bewustwording bij Legionellapreventie

In antwoord op vragen van CDA-kamerlid Ronnes stelt minister Ollengren van Binnenlandse Zaken dat zij veel verwacht van de recent uitgebrachte CUR-Aanbeveling, als het gaat om Legionellapreventie. Voor ISSO is dit onvoldoende. De voorschriften in de nieuwe CUR-Aanbeveling zijn al jaren beschikbaar in de integrale ISSO/SBR Publicatie 811. “Het is veel belangrijker om bewustwordingscampagnes voor de vakwereld te starten. Het probleem is dat architect en aannemer bij drinkwaterinstallaties al snel denken: ‘oh, dat is de taak van de installateur.’ Maar dat is niet zo”, zegt Irene van Veelen, Legionellaspecialist bij ISSO.

Lees meer

Nieuwe rekenmethode voor warmteverlies bij hoge ruimten in ISSO-publicatie 57

De steeds strengere energieprestatie-eisen beginnen hun vruchten af te werpen: gebouwen koelen veel minder snel af en zijn steeds luchtdichter. Daarom veranderen ook de waarden die we voor warmteverlies moeten hanteren. ISSO-publicatie 57 bevat daarom een nieuwe methode voor warmteverliesberekeningen in industriële ruimten en ruimten met een hoogte van meer dan vier meter.

Lees meer

Nieuwe ISSO-publicatie bevat opleverprocedure voor klimaatinstallaties

De nieuwe ISSO-publicatie 107 ‘Opleverprocedure klimaatinstallaties en de overdracht naar beheer’ behandelt het technisch opleveren van een klimaatinstallatie. Daarmee biedt het document gerichte aan¬bevelingen voor de beheer en facilitaire organisatie. Deze publicatie maakt bovendien onderdeel uit van de ISSO publicatiereeks Duurzaam Beheer en Onderhoud. Het uiteindelijke doel van ISSO-publicatie 107 is om optimaal functionerende klimaat¬installaties blijvend te kunnen garanderen.

 

Lees meer

ISSO verbreedt kennisaanbod door overname SBR producten

ISSO en SBRCURnet hebben vandaag de overeenkomst getekend voor de overname van de B&U kennisportefeuille van SBRCURnet per 1 januari 2018. Hiermee is ISSO de nieuwe beheerder en uitgever van de SBR producten. Hierdoor gaat de kennis die de bouwsector heeft opgebouwd niet verloren, maar vormt de basis voor een integrale kennisportefeuille voor vakmensen in de bouw- en installatiesector. De SBR-referentiedetails vormen hierbij een belangrijk onderdeel voor de kwaliteitsborging van het bouwen.

Lees meer

ISSO-publicatie 72 verbetert communicatie bij realisatie warmtepompprojecten

Met het verschijnen van de vernieuwde ISSO-publicatie 72 krijgt de markt een kennisproduct dat vooral de communicatie in het realisatieproces van warmtepompsystemen verbetert. De publicatie bevat nieuwe communicatietabellen die te gebruiken zijn bij het ontwerp van individuele en kleine elektrische warmtepompsystemen voor de woningbouw. Uiteindelijk kunnen de betrokken partijen hiermee het proces, van ontwerp tot realisatie, stroomlijnen en sterk verbeteren.

Lees meer

INSTALLATEURS GEZOCHT: Testen Installatiescan Scholen voor verbeteren binnenklimaat

Bent u actief in scholen voor onderhoud en het verbeteren van het binnenklimaat? Dan willen we graag uw ervaringen weten! De Installatiescan Scholen helpt u de problemen met installaties en het binnenklimaat in kaart te brengen. We willen graag weten of u de scan goed in kunt zetten om de knelpunten in scholen in kaart te brengen.

Lees meer