Spring naar hoofd-inhoud

Presentaties ISSO-Najaarsoverleg

Aangemaakt door Anneli |

Op 4 oktober heeft het ISSO-Najaarsoverleg plaatsgevonden. De dag was een groot succes. De presentaties van de dag en een deelnamelijst kunt u onderstaand downloaden.

Lees meer

Nieuw: GIW/ISSO Richtlijn

Aangemaakt door Anneli |

Onlangs is de nieuwe GIW/ISSO Richtlijn verschenen.

Lees meer

ISSO-Rapport 3217 Brandveilig doorvoeren in de sanitaire techniek

Aangemaakt door Liesbeth |

Een wand of vloer brandwerend uitvoeren conform het Bouwbesluit is redelijk eenvoudig op te te lossen, echter het wordt moeilijk als daar een leiding doorheen gevoerd moet worden. Installateurs worden steeds vaker geconfronteerd met de vraag of zijn hun leiding van de nodige brandwerende voorzieningen willen voorzien. Daarbij moet rekening worden gehouden met de vereiste brandwerendheid van de scheidingsconstructie in minuten, de eigenschappen van het leidingmateriaal bij brand, de diameter van de leiding, en de vorm en grootte van de sparing. Het is een misvatting dat het simpelweg aanbrengen van brandmanchetten voldoende soelaas geeft.

 

Lees meer

ISSO-73 Ontwerp en uitvoering van verticale bodemwarmtewisselaars

Aangemaakt door Liesbeth |

ISSO-publicatie 73 geeft een eenduidig pakket aan ontwerptechnische kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen voor verticale bodemwarmtewisselaarsystemen. De publicatie sluit onder andere aan op ISSO-publicatie 72 ‘Ontwerpen van individuele en kleine warmtpompsystemen’. Het ontwerp van een warmtepompsysteem wordt in ISSO-publicatie 72 besproken. Het voortbrengingsproces van een verticaal bodemwarmtewisselaarsysteem wordt in deze ISSO-publicatie besproken. Het bodemwarmtewisselaarsysteem eindigt bij de aansluiting op de warmtepomp en/of het gebouwsysteem voor de klimatisering.

 

Lees meer

Legionellavraagbaak vernieuwd

Aangemaakt door Liesbeth |

Enkele jaren geleden heeft ISSO, in opdracht van het ministerie van VROM en SenterNovem, de website www.legionellavraagbaak.nl ontwikkeld. De website is bedoeld als centraal informatiepunt over legionella.

 

Lees meer