Spring naar hoofd-inhoud

ISSO wil dat minister inzet op bewustwording bij Legionellapreventie

In antwoord op vragen van CDA-kamerlid Ronnes stelt minister Ollengren van Binnenlandse Zaken dat zij veel verwacht van de recent uitgebrachte CUR-Aanbeveling, als het gaat om Legionellapreventie. Voor ISSO is dit onvoldoende. De voorschriften in de nieuwe CUR-Aanbeveling zijn al jaren beschikbaar in de integrale ISSO/SBR Publicatie 811. “Het is veel belangrijker om bewustwordingscampagnes voor de vakwereld te starten. Het probleem is dat architect en aannemer bij drinkwaterinstallaties al snel denken: ‘oh, dat is de taak van de installateur.’ Maar dat is niet zo”, zegt Irene van Veelen, Legionellaspecialist bij ISSO.

Lees meer

Nieuwe rekenmethode voor warmteverlies bij hoge ruimten in ISSO-publicatie 57

De steeds strengere energieprestatie-eisen beginnen hun vruchten af te werpen: gebouwen koelen veel minder snel af en zijn steeds luchtdichter. Daarom veranderen ook de waarden die we voor warmteverlies moeten hanteren. ISSO-publicatie 57 bevat daarom een nieuwe methode voor warmteverliesberekeningen in industriële ruimten en ruimten met een hoogte van meer dan vier meter.

Lees meer

Nieuwe ISSO-publicatie bevat opleverprocedure voor klimaatinstallaties

De nieuwe ISSO-publicatie 107 ‘Opleverprocedure klimaatinstallaties en de overdracht naar beheer’ behandelt het technisch opleveren van een klimaatinstallatie. Daarmee biedt het document gerichte aan¬bevelingen voor de beheer en facilitaire organisatie. Deze publicatie maakt bovendien onderdeel uit van de ISSO publicatiereeks Duurzaam Beheer en Onderhoud. Het uiteindelijke doel van ISSO-publicatie 107 is om optimaal functionerende klimaat¬installaties blijvend te kunnen garanderen.

 

Lees meer

ISSO verbreedt kennisaanbod door overname SBR producten

ISSO en SBRCURnet hebben vandaag de overeenkomst getekend voor de overname van de B&U kennisportefeuille van SBRCURnet per 1 januari 2018. Hiermee is ISSO de nieuwe beheerder en uitgever van de SBR producten. Hierdoor gaat de kennis die de bouwsector heeft opgebouwd niet verloren, maar vormt de basis voor een integrale kennisportefeuille voor vakmensen in de bouw- en installatiesector. De SBR-referentiedetails vormen hierbij een belangrijk onderdeel voor de kwaliteitsborging van het bouwen.

Lees meer

ISSO-publicatie 72 verbetert communicatie bij realisatie warmtepompprojecten

Met het verschijnen van de vernieuwde ISSO-publicatie 72 krijgt de markt een kennisproduct dat vooral de communicatie in het realisatieproces van warmtepompsystemen verbetert. De publicatie bevat nieuwe communicatietabellen die te gebruiken zijn bij het ontwerp van individuele en kleine elektrische warmtepompsystemen voor de woningbouw. Uiteindelijk kunnen de betrokken partijen hiermee het proces, van ontwerp tot realisatie, stroomlijnen en sterk verbeteren.

Lees meer

INSTALLATEURS GEZOCHT: Testen Installatiescan Scholen voor verbeteren binnenklimaat

Bent u actief in scholen voor onderhoud en het verbeteren van het binnenklimaat? Dan willen we graag uw ervaringen weten! De Installatiescan Scholen helpt u de problemen met installaties en het binnenklimaat in kaart te brengen. We willen graag weten of u de scan goed in kunt zetten om de knelpunten in scholen in kaart te brengen.

Lees meer

Ontwerpers en aannemers hebben te weinig aandacht voor legionellagevaar

In het ontwerp van gebouwen en bij de constructie ervan ontstaan te vaak situaties die in de gebruikssituatie tot legionellabesmettingen leiden. Ondanks alle voorschriften die de laatste jaren zijn opgesteld, stijgt het aantal mensen dat jaarlijks besmet raakt met legionella. Het aantal doden ligt zelfs hoger dan het aantal mensen dat overlijdt door koolmonoxidevergiftiging. In veel gevallen blijkt dat de bouwpraktijk brandhaarden voor legionellabesmetting creëert, omdat in het ontwerp of de bouw van het casco nog cruciale fouten worden gemaakt.

 

Lees meer

Installatie- en advieswereld heeft nog te weinig aandacht voor gevaar in koudwaterleidingen

Ondanks alle voorschriften die de laatste jaren zijn opgesteld, stijgt het aantal mensen dat jaarlijks in Nederland besmet raakt met legionella. Steeds vaker vindt men de bron van de besmetting in de koudwaterleidingen. Door een verkeerd ontwerp kan koud drinkwater tot gevaarlijke temperaturen opwarmen. In veel gevallen ligt de oorzaak al bij het ontwerp of de bouw van een gebouw.

Lees meer

Instructie voor werken met nieuwe warmteverliesberekening

Een warmteverliesberekening voor moderne, hedendaagse woningen en gebouwen vraagt wezenlijk andere input dan pakweg 5 of 10 jaar geleden. De moderne gebouwen zijn inmiddels zo goed geïsoleerd dat ze niet of nauwelijks nog afkoelen. Om die reden heeft ISSO al haar kennisproducten over warmteverlies volledig vernieuwd. Wie wil weten wat de aanpassingen zijn, en hoe je die nieuwe berekeningen in de praktijk toepast, kan de instructie volgen.

Lees meer

Event over gebouwautomatisering en smart buildings

Op 5 oktober a.s. vindt van 10.00 tot 18.00 uur in de Woonindustrie Nieuwegein het 'Building G100 Event' plaats. Dit is hét tweejaarlijkse event over gebouwautomatisering en smart buildings, waarbij de eindgebruiker centraal staat. ISSO verzorgt hier lezingen over de opleverprocedure van gebouwinstallaties en de kritische procesindicatoren.

Lees meer