Spring naar hoofd-inhoud

ISSO verwelkomt Jaap Dijkgraaf (DWA) als nieuw lid Raad van Toezicht

‘Met kennis het gat dichten tussen kopgroep en peloton’

 

Jaap Dijkgraaf, algemeen directeur van adviesbureau DWA en voorzitter van branchevereniging TVVL, is in mei toegetreden tot de Raad van Toezicht van ISSO. Daarmee telt de Raad nu zeven leden en is ook de advieswereld weer vertegenwoordigd. Dijkgraaf: “Het is van groot belang dat we de parallelle werelden van domeinkennis en informatietechnologie dichter bij elkaar gaan brengen. Dat we nieuwe inzichten die voortkomen uit slimme data-analyses van gebouwen, gaan borgen in branche-brede kennis. Daarin kan ISSO een belangrijke rol in spelen.”

Lees meer

Herziene kennis is de basis voor nieuwe ISSO-kleintje Riolering

Op 1 mei is de nieuwe versie van ISSO-kleintje Riolering gepubliceerd. Het Kleintje Riolering is gebaseerd op NTR 3216 Riolering van bouwwerken - Richtlijnen voor ontwerp, uitvoering en beheer (2018) en daarmee indirect op NEN 3215. De kennis in het ISSO-kleintje is geschikt voor de installateur en servicemonteur. Hiermee kan hij of zij snel de meest gebruikte richtlijnen voor het ontwerp en de aanleg van riolering terugvinden.

Lees meer

Tweede Kamerlid Jessica van Eijs ontvangt voorschriften Gebouwriolering tijdens TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken

Tijdens het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken op 17 juni 2019 ontvangt Tweede Kamerlid Jessica van Eijs de geactualiseerde voorschriften en richtlijnen voor riolering van bouwwerken uit handen van Doekle Terpstra (voorzitter Techniek Nederland). Terpstra overhandigt de documenten mede namens NEN en ISSO. Sinds 2017 zit Van Eijs in de Tweede Kamer (D66) en heeft daar de portefeuille van o.a. wonen, milieu, ruimtelijke ordening en innovatie. Ze studeerde bouwkunde aan de TU Eindhoven.

Lees meer

ISSO en Klimapedia koppelen hun kennis

Impuls voor kennisontwikkeling in bouwfysica en installatietechniek

Lees meer

Ter kritiek: BRL9500 Energieprestatieadvisering W en U, ISSO-publicaties 75.1 en 82 en BRL9501

Tot en met dinsdag 30 april kunt u reageren op nieuwe documenten en publicaties inzake energieprestatieadvisering. Het gaat om BRL9500, BRL9501 en ISSO-publicaties 75.1 en 82.1. De opnameprotocollen zijn afgestemd op de NTA 8800.

Lees meer

NTR 3216 volledig herzien en aangepast aan NEN 3215

De norm NEN 3215 voor gebouwriolering is in 2018 gewijzigd met een aanvullingsblad A1. Dat betekent dat ook de ISSO-kennis in de NTR 3216 (Riolering van bouwwerken) en Kleintje Riolering daarmee in overeenstemming moest worden gebracht. De kennis is ook verbeterd en uitgebreid met nieuwe inzichten. NTR 3216 is inmiddels verschenen. De gezamenlijke NEN/ISSO-uitgave is verkrijgbaar via de ISSO-KennisBank.

Lees meer

Geef u ons uw wensen over energiecijfers door?

In vervolg op de populaire uitgave Cijfers & Tabellen uit 2007 wordt er momenteel opnieuw een overzicht van betrouwbare, gevalideerde kengetallen op energiegebied samengesteld. Het doel is dat de kengetallen een uniforme basis zullen vormen voor alle initiatieven die rondom de energietransitie en het energie-akkoord ontplooid worden.

In de Stuurgroep zijn onder andere PBL, EG ETRM (Expertgroep Energietransitie Rekenmodellen), VNG, Bouwend Nederland en NVDE vertegenwoordigd.

 

Lees meer

Reactie ISSO op consultatie Wijziging Bouwbesluit 2012 BENG 2020

In 2020 wordt een belangrijke stap gezet onderweg naar een duurzame gebouwde omgeving omdat volgens de Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD) “uiterlijk 31 december 2020 .. alle nieuwe gebouwen bijna energieneutrale gebouwen” moeten zijn (art.9 van de richtlijn 2010/31/EU). Maar wat is een bijna-energieneutraal gebouw?

Lees meer

Beste bouwkundigen, denk met ons mee over een gezamenlijke aanpak tegen Legionella

In ‘De jacht op Legionella’ duikt Zembla vanavond in de wereld van Legionella. Waarom worden er jaarlijks zoveel mensen ernstig ziek, en waarom lukt het niet de bron op te sporen?

Al sinds de uitbraak in 1999 in Bovenkarspel, waarbij 32 mensen om het leven kwamen, is er strenge wetgeving van toepassing voor alle hoog-risico locaties zoals zorginstellingen en hotels. Maar in plaats van een afname van het aantal slachtoffers is er sprake van een toename.

Lees meer

ISSO en TNO brengen kennis en tools samen in nieuw bedrijf

Met de oprichting van TBQ – Tools 4 Building Quality – is de bouw- en vastgoedwereld een nieuwe, innovatieve organisatie rijker. Deze startup biedt digitale tools aan die werken op basis van technologie die TNO ontwikkelt en kennis die ISSO ontsluit. Het doel van TBQ is het creëren van digitale hulpmiddelen en diensten waarmee eigenaren, beheerders en facility managers van gebouwen de efficiëntie, kwaliteit en veiligheid van hun bewoners en gebruikers sterk en eenvoudig vergroten.

Lees meer