Spring naar hoofd-inhoud

Holland Water nieuwe ISSO-Kennispartner

‘Als we oprecht willen dat zaken verbeteren, dan moeten we daar actief onze bijdrage aan leveren’ stelt Leo de Zeeuw, oprichter en algemeen directeur van Holland Water. ‘Hiervoor heeft onze organisatie in ISSO een goede partner gevonden.’

Lees meer

Vernieuwde ISSO-publicatie focust op warmteterugwinning in installatiesystemen

Met het verschijnen van de herziene ISSO-publicatie 11 hebben de ontwerper en installateur een nieuwe informatiebron over warmteterugwinning (wtw). De kennis is echt een hulpmiddel bij het ontwerpen, installeren en onderhouden van systemen voor de utiliteitsbouw en de woningbouw waarin wtw-apparatuur wordt gebruikt. De publicatie biedt een zo compleet mogelijk overzicht van de invloeden die een rol spelen bij het selecteren van wtw-apparatuur.

Lees meer

Werken aan energieneutrale woningen vereist kennis van warmtepompen

Wil je als installateur of monteur de komende jaren beslagen ten ijs komen, dan moet je de kennis van warmtepomptechnologie op zak hebben. Letterlijk. En dat kan ook, door het Kleintje Grondgebonden Warmtepompen in je gereedschapskist te stoppen. Nu de bouwwereld serieus werk maakt van het streven naar een energieneutrale woonomgeving, wordt een warmtepompsysteem de meest gangbare klimaatinstallatie. Wil je daarin mee, zorg dan dat je op elk moment snel en handzaam over parate kennis beschikt.

Lees meer

Concentraties fijnstof in Nederlandse huizen te hoog

De luchtkwaliteit is in 1 op de 7 Nederlandse huizen het grootste deel van de dag onvoldoende als gevolg van fijnstof. In vrijwel alle huizen zijn verhoogde concentraties fijnstof gemeten. Dit gebeurt vooral aan het begin van de avond. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek in opdracht van het Longfonds. “Met dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de luchtkwaliteit binnenshuis”, zegt Longfonds directeur Michael Rutgers. “Mensen brengen meer dan 20 uur van hun tijd binnen door. Het is belangrijk dat de lucht daar gezond is.”

Lees meer

KWx Meetinstrumenten is nieuwe ISSO-Kennispartner

KWx Meetinstrumenten, een bedrijf dat zich specialiseert in meetinstrumenten voor de installatiesector, wordt kennispartner van ISSO. Manager van KWx Meetinstrumenten Kees Compaan is blij met de samenwerking: “We moeten met z’n allen kennis vastleggen en faciliteren. Met deze samenwerking komt dat doel weer een stuk dichterbij.”

Lees meer

Kleintje Grondgebonden Warmtepompen brengt installateurs up-to-date

Met het verschijnen van het ISSO Kleintje Grondgebonden Warmtepompen hebben de installateur en monteur op de werkvloer praktische kennis voor ontwerp, installatie en onderhoud van grondgebonden warmtepompen. Het Kleintje Warmtepompen bevat een verzameling van eisen en middelen die nodig zijn om een verwarmingsinstallatie met warmtepomp te realiseren en beheren. Het zwaartepunt van de informatie ligt bij de opwekkingsinstallatie en de bron.

 

Lees meer

Verbeterde communicatie focus in vernieuwde ISSO-publicatie 73

Bij duurzame-energiesystemen op basis van bodemenergie en warmtepompen moeten alle systeemcomponenten op elkaar zijn afgestemd. Al vanaf de eerste planvorming, tot en met het beheer en onderhoud moet dat het uitgangspunt zijn. Omdat dit in de praktijk niet meevalt, zijn er verbeterde communicatietabellen aan de vernieuwde ISSO-publicatie 73 toegevoegd.

 

Lees meer

Ontwerpen van energiecentrale met WKO vereist kennis én communicatie

Jaarlijks komen er vele WKO-systemen bij in ons land. Dat betekent dat steeds meer installatiebedrijven met deze werkzaamheden te maken krijgen. Naast kennis van het ontwerpen van de bovengrondse installatie moet de installateur ook kunnen communiceren met de andere betrokken partijen. Vandaar dat de nieuwe ISSO-publicatie 39 niet alleen het ontwerp van de energiecentrale voor een WKO behandelt maar ook veel aandacht besteedt aan de communicatie tussen de verschillende fases en de betrokken partijen.

Lees meer

ISSO en haar Kennispartners presenteren dagelijks workshops om kennis bij te spijkeren

Wie de VSK bezoekt, kan daar ook terecht om zijn of haar kennis te vergroten. ISSO, het kennisinstituut bouw- en installatietechniek, heeft voor dit doel een volledig kennisplein ingericht. Samen met de ISSO Kennispartners en Bureau CRG hebben de partijen een dag vullend programma samengesteld van uiteenlopende workshops die bijna alle actuele onderwerpen in de installatiewereld behandelen; van koolmonoxide tot warmteverlies en van BENG tot Legionella.

Lees meer

ISSO wil dat minister inzet op bewustwording bij Legionellapreventie

In antwoord op vragen van CDA-kamerlid Ronnes stelt minister Ollengren van Binnenlandse Zaken dat zij veel verwacht van de recent uitgebrachte CUR-Aanbeveling, als het gaat om Legionellapreventie. Voor ISSO is dit onvoldoende. De voorschriften in de nieuwe CUR-Aanbeveling zijn al jaren beschikbaar in de integrale ISSO/SBR Publicatie 811. “Het is veel belangrijker om bewustwordingscampagnes voor de vakwereld te starten. Het probleem is dat architect en aannemer bij drinkwaterinstallaties al snel denken: ‘oh, dat is de taak van de installateur.’ Maar dat is niet zo”, zegt Irene van Veelen, Legionellaspecialist bij ISSO.

Lees meer