Spring naar hoofd-inhoud

ISSO-kwaliteitscertificaat voor uw product of dienst

Op uw verzoek kan ISSO een initiële controle uitvoeren op bepaalde onderdelen/producten van uw bedrijf die op ISSO-kennis gebaseerd zijn. Een positief resultaat bevestigen we met een ISSO-kwaliteitscertificaat. Dit kwaliteitscertificaat geeft uw (potentiële) klant enig houvast in het grote aanbod.

ISSO ontwikkelt onder meer publicaties, handboeken en rekentools voor alle typen installatietechnieken, gebaseerd op de Nederlandse wetgeving en normatieve richtlijnen binnen de installatiesector. Werkt u volgens onze kennis en is dat zichtbaar in uw proces, software  of opleidingstraject? Dan kunnen wij u daar op controleren.

 

Controle traject

Een ISSO-specialist kan een op maat gemaakte controle ontwikkelen voor bijvoorbeeld uw software, proces of (interne) opleidingstraject. De controle bestaat ten minste uit de volgende fasen:
• voorbereiding van de controle
• verzamelen van gegevens van het te controleren product/software/opleiding
• beoordelen en analyseren van de verzamelde gegevens; toetsen aan de relevante ISSO-kennis.
• opstellen van conclusies en aanbevelingen
• rapportage over de resultaten van het onderzoek
• vastlegging over de follow-up van de controle
Bij een positief resultaat ontvangt u een ISSO-kwaliteitscertificaat. Op de uitkomsten en aan de hand van het rapport blijft ISSO jaarlijks controleren.

 

Wat toont u aan met het ISSO-kwaliteitscertificaat?

Een positieve beoordeling wordt bekrachtigd met het ISSO-kwaliteitscertificaat. Het ISSO-kwaliteitscertificaat garandeert een zekere kwaliteit en is een officiële bevestiging. Met een ISSO-kwaliteitscertificaat:
• voldoet uw proces, software of opleiding aan de eisen zoals vastgelegd in de ISSO-kennis en in het controlerapport.
• maakt u die eisen (voor uw klant) inzichtelijk
• kunt u uw kwaliteit onderbouwen
• laat u zien waar nog verbetering of ontwikkeling nodig of mogelijk is
Het ISSO-kwaliteitscertificaat kunt u bijvoorbeeld vermelden op al uw communicatie-uitingen, in uw offertes en op uw website.  

 

Meer informatie?

Meer weten over (de mogelijkheden van) een ISSO-controle? Neem dan vrijblijvend contact op met Anneli van Kleven-Pijpers via a.vankleven@isso.nl.

Gecontroleerd zijn:

ControleOrganisatieGecontroleerd:
SoftwareNovasoleSoftwarepakket Novasole (versie 1.0)
SoftwareKeurixKeurix inspectie applicatie met checklists en workflows

Softwarepakket Novasole

Op 1 oktober 2015 is het softwarepakket Novasole (versie 1.0) van Novasole, voorzien van een ISSO-kwaliteitscertificaat+. Novasole ontwikkelt diensten, producten en kennis rondom zonnestroomsystemen voor de PV-branche. Onderdeel daarvan is het softwarepakket Novasole, bedoeld voor het ontwerpen en de daarbij behorende berekeningen van PV-installaties. De software volgt de kennis en rekentools van ISSO.

Specialisten van ISSO hebben de software doorgerekend en gevalideerd aan de hand van de Energie Diagnose Referentie (EDR). Met een EDR kan een rekenmethode voor het energiegebruik in gebouwen het toepassingsgebied worden vastgesteld en getoetst op betrouwbaarheid van de uitkomsten. De resultaten van de initiële audit zijn positief bevonden. Zo levert de rekenkern van de software betrouwbare uitkomsten. Op de uitkomsten en aan de hand van de rapportage, blijft ISSO de software en de updates jaarlijks controleren.