Spring naar hoofd-inhoud

Wie zijn we?

Goed, veilig en duurzaam bovendien: zo behoren installaties als vanzelfsprekend te zijn. Ook nu installatietechniek steeds complexer wordt. Dat stelt natuurlijk hoge eisen aan de vakbekwaamheid en de kwaliteit van alle betrokken partijen; van ontwerper tot fabrikant en van installateur tot beheerder.

Hoe kunnen we vakbekwaamheid en kwaliteit bewaken? Daarvoor hebben belanghebbende partijen de onafhankelijke stichting Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties  (ISSO) opgericht. Sinds de start in 1974 speelt ISSO als kennisinstituut een toonaangevende rol in de installatietechniek. Die plaats heeft ISSO mede verworven door de vele samenwerkingen met brancheorganisaties, bedrijven, fabrikanten en overheden.

ISSO organisatie

ISSO is een onafhankelijke stichting. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de stichting. Om de kwaliteit van onze kennis te borgen is er een Raad van Begeleiding (RvB). De RvB ondersteunt ISSO met adviezen over de projecten en beoordeelt de publicaties. 
Ten behoeve van de begeleiding van de projecten worden ISSO-kontaktgroepen ingesteld. Het bureau ISSO coördineert al deze werkzaamheden en realiseert en verspreidt de ISSO-kennis.

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam Organisatie Namens
ing. R.P. van den Bergh Heembouw Wonen Bouwbedrijven
ir. M.H. Bruinsma Recupair Nederland B.V. Toeleveranciers
ir. M. Engels (voorzitter) Uneto-VNI Installatiebedrijven
drs. D. Heijink Technisch Handelsbureau Rensa Groothandels
ing. H.T. van Vulpen Rijksvastgoedbedrijf Gebouweigenaren
ing. H.H.J. Lousberg BSc MBA Deerns Nederland Adviesbureaus

ISSO-bureau

Naam Functie
ing. Jan Aerts Projectcoördinator Verwarming
ing. Kees Arkesteijn Projectcoördinator Energie & Milieu
Wendy Bakker Secretariaatsmedewerker
ir. Rob van Bergen Directeur
Frances van den Bergh Directiesecretaresse
ing. Tom ten Bosch IT-specialist
drs. Jan Cromwijk Projectcoördinator
ing. André Derksen Projectcoördinator Algemene technieken en Elektro & ICT
Richard van Dommelen Coördinator software
ing. D.R. (Dennis) van der Kooij Projectcoördinator (Junior)
drs. Jeanpaul van den Haspel Project Coördinator (Junior)
ing. Marco Hofman Projectcoördinator Energie & Milieu en Luchtbehandeling
ir. Jaap Hogeling Manager international affairs
Anneli van Kleven-Pijpers Coördinator Marketing, Communicatie en Verkoop
Peter 't Lam Bureaumanager
ir. Cees Maliepaard Projectcoördinator Bouwfysica
Ing. Irene van Veelen Projectcoördinator Water & Gas
Silvia van Ooijen Financieel medewerker
Matthijs Plandsoen Medewerker Verkoop en Marketing
M.G.M. (Martijn) van Bommel Projectcoördinator
Lisa Romijn DTP-medewerker
Rosita van Rosmalen Secretariaatsmedewerker
drs. ing. Arjan Schrauwen Projectcoördinator Algemene technieken
Susanne Suvaal Medewerker Verkoop en Instructies
drs. Ingmar de Swart Projectcoördinator (junior)
Erik Veenhuijsen Systeembeheerder
drs. ing. Michel Verkerk Coördinator Speciale Projecten en IT
Therese van Warmerdam Bedrijfsredacteur
ir. Harry van Weele Projectcoördinator Luchtbehandeling
drs. ing. Dirk de Wit Projectcoördinator