Spring naar hoofd-inhoud

Wie zijn we?

Beter weten, beter bouwen

We zijn een open kennisclub. Nieuwsgierig en enthousiast. Wij leveren vakkennis aan professionals.Niet zomaar kennis, maar kennis waar je wat mee kan. Omdat die kennis 100% betrouwbaar is en precies past bij je project of probleem. Want dát is waarvoor je bij ISSO aanklopt. Je wilt verder komen, meer leren, je probleem oplossen. Duurzamer, toekomstbestendiger, veiliger, deskundiger. Beter.
Daar werken we graag samen met jou aan. Want van beter weten komt beter bouwen. En beter bouwen leidt tot een veilige, gezonde en duurzaam gebouwde omgeving voor ons allemaal. 
Bekijk hier ons kennisaanbod.  

De (gevalideerde) ISSO-kennis helpt jou om:
- Goede gebouwen te ontwerpen, realiseren en beheren in iedere discipline 
- Te voldoen aan wet- en regelgeving en alle normen
- Nieuwe bouw- en installatietechnieken eigen te maken, met name duurzame energietechnieken
- Permanent opgeleid te worden als bouw- en installatieprofessional

Wat doen we?

We verspreiden kennis, klantgericht en customized, waar je wat mee kan.  

Zo is onze kennis speciaal ontwikkeld voor:
installateurs en bouwkundigen, adviseurs, ontwerpers, gebouweigenaren, beheerders, docenten en leerlingen. 


Waarom?
Omdat we samen gaan voor beter; beter weten, beter bouwen en beter leven.

Voor wie werken we?

Onze kennis komt overal in de buitenwereld terecht.
Opleidingsinstituten leiden er professionals mee op, bedrijven passen ISSO-kennis toe in projecten of gebruiken ISSO om hun kennis of producten te ontwikkelen. Dat dragen ze graag uit met onze sublabels. En bij ISSO vinden we dat mooi. Zo wordt ons merk sterker en dragen we samen op allerlei manieren bij aan beter weten, beter bouwen.

De kennisontwikkelingsprojecten van ISSO worden onder meer financieel mogelijk gemaakt door brancheorganisaties zoals:  
• Techniek Nederland, ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel.
• Platform voor mens en techniek (TVVL)
• NLingenieurs, Organisatie van Nederlandse Raadgevende Ingenieursbureaus


Daarnaast voeren wij ook projecten uit voor:
• Ministerie van BZK
• Ministerie van EL&I
• Ministerie van I&W
• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
• Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB)
• Onderwijsinstellingen
• Toeleverende industrie

ISSO organisatie

ISSO is een onafhankelijke stichting. Wij zijn in 1974 opgericht als stichting Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties (ISSO). De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de stichting. Om de kwaliteit van onze kennis te borgen is er een Raad van Begeleiding (RvB). De RvB ondersteunt ISSO met adviezen over de projecten en beoordeelt de publicaties. 
Ten behoeve van de begeleiding van de projecten worden ISSO-kontaktgroepen ingesteld. Het bureau ISSO coördineert al deze werkzaamheden en realiseert en verspreidt de kennis.

Hoe werken we?

De ISSO-kennis komt tot stand in projecten. Onder begeleiding van een breed samengestelde ISSO-kontaktgroep wordt het project tot uitvoering gebracht. De ISSO-kontaktgroep, die door de Raad van Begeleiding benoemd wordt, bestaat uit deskundigen die representatief worden geacht voor het onderwerp. In ISSO-kontaktgroepen wordt het contact tussen praktijk en onderzoek gelegd. Daar wordt vastgesteld in welke vorm antwoord op de kennisvraag dient te worden gegeven. De brede samenstelling en de aanwezigheid van deskundigen afkomstig uit de praktijk staan borg voor een goede afstemming van het te ontwikkelen kennisproduct op de uitvoeringspraktijk.

Op grond van adviezen van de ISSO-kontaktgroep en de RvB ontwikkelt ISSO, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, aanvullende initiatieven om de ISSO-publicatie in de praktijk te introduceren. Hierbij kan worden gedacht aan onder meer symposia, lezingen, workshops en instructies.

ISSO werkt nauw samen met het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). ISSO-kontaktgroepen verkregen de status van normcommissies en realiseerden naast ISSO-publicaties ook door het NEN uitgegeven NEN-normen. Omdat het nationale normalisatiewerk zich grotendeels verplaatst heeft naar het Europese vlak, is de laatste jaren de nadruk meer komen te liggen op het voorzien in een Nederlandse inbreng in CEN-commissies.

De technische richtlijnen die zijn vastgelegd in ISSO-publicaties worden algemeen toegepast in het bedrijfsleven. Zij dienen als referentiepunt voor kwaliteit van installatietechniek. Ze zijn de referentie voor standaard besteksteksten (STABU), standaard rekenprogramma's en procescertificatiesystemen bijvoorbeeld BRL 6001 en de BRL- en EPA-W en EPA-U evenals voor bepaalde voorwaarden binnen het Garantie Instituut Woningbouw.

Ten behoeve van de kennisoverdracht-activiteiten van partners van ISSO worden aanvullende materialen zoals eindtermen, instructiematerialen en examens ontwikkeld. De leerlijnen die zo ontstaan vallen binnen de beheerstructuur van de centrale opleidings- en examencommissie van KvInl.

 

Anders kan!

ISSO draait om verandering. Omdat we weten dat het anders kan. Omdat we erin geloven dat het beter kan. Daarom ontwikkelen we samen kennis, die we weer delen. Zo zorgen we er samen voor dat het ANDERS KAN!

Op de hoogte blijven? Onze nieuwsbrieven houden je op de hoogte van: 
- nieuwe ontwikkelingen in de bouw- en installatietechniek 
- nieuwe kennisproducten
- wet- en regelgeving

 • Ahmed Obaji

  Bouwspecialist

  ‘Als vastgoedinspecteur bij de Gemeente Leeuwarden was ik verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van aanpak na schademeldingen van buurthuizen en gebouwen van de gemeenten. Onze afdeling werkten samen met bouwkundige experts. Toen zag ik hoe belangrijk de verbinding is tussen vakmensen en nieuwe kennisontwikkeling. Dat aspect is voor mij een belangrijke motivatie om bij ISSO te werken. ISSO zorgt voor de verbinding tussen (nieuwe) kennis en de bouw. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van gebouwen en woningen verhogen. Daarbij is de kennis van ISSO gericht op energiezuinig, veilig en duurzaam bouwen. Mijn taak is om die kennis zo goed mogelijk over te brengen via de ISSO-Kennisbank. Ook werk ik aan het verbeteren en versterken van de SBR-referentiedetails. Dat soort projecten en kennis zijn voor u én voor mij interessant en leerzaam.’

  Ahmed werkt bij ISSO sinds 2019
  Telefoon: 06 40 43 34 97
  E-Mail: a.obaji@isso.nl

  1066
 • Noortje Alders

  Senior Technisch Specialist

  ‘Wat ik vaak zie, is dat gebouwen worden ontworpen vanuit een architectonisch beeld en de ruimtelijke functie. Pas (te) laat in het ontwerpproces is er aandacht voor energie en thermisch comfort. Hierdoor ontstaan vaak problemen met behaaglijkheid en energie-efficiëntie. Hoe neem je deze factoren mee in het ontwerpproces? En hoe maak je optimaal gebruik van de veranderlijkheid in vraag en aanbod van warmte? Voor die vraagstukken ontwikkel ik bij ISSO kennis en tools waarmee de bouwpraktijk kan verbeteren. Daar sluit mijn achtergrond goed op aan. Al jaren zijn mijn aandachtsgebieden adaptieve thermische comfortinstallaties en gedetailleerde dynamische energiesimulaties van woningen. Daar ligt mijn focus al sinds mijn PhD Bouwfysica aan de TU Delft én daarna als technisch medewerker bij een gerenommeerd ingenieursbureau. Nu bij ISSO kan ik bijdragen aan meer samenwerking tussen bouwdisciplines en het uitwisselen van de juiste vakkennis.’

  Noortje werkt bij ISSO sinds 2019
  Telefoon: 010 206 59 69
  E-Mail: n.alders@isso.nl

  1065
 • Jan Pieter van Dalen

  Verbinder

  Bent u werkzaam voor onderwijs in bouwtechniek en geïnteresseerd in een samenwerking met ISSO? Neem dan contact op met Jan Pieter van Dalen. Hij is onze verbinder. Jan Pieter heeft als consultant en docent een breed netwerk binnen het onderwijs en het bedrijfsleven. Zo is hij de aanstichter van een koppeling tussen de ISSO-Kennisbank en Klimapedia, platform voor bouwfysicadocenten en -studenten van hogescholen en universiteiten. Jan Pieter ‘Mijn stip aan de horizon is bouwen aan een vitaal en betrouwbaar platform met kennis van bouw- en installatietechniek voor heel Nederland. Het platform bij uitstek is de ISSO-Kennisbank. Die kennis willen we ze goed mogelijk ontsluiten voor het onderwijs.’ 

  Jan Pieter werkt voor ISSO sinds 2018
  Telefoon: 06 83 88 88 91
  E-mail: jp.vandalen@isso.nl

  1064
 • Jessica van der Sluis

  Relatiebeheer

  ‘Heeft u vragen over bestellingen van ISSO-publicaties of over de KennisBank, dan komt u vanzelf bij mij terecht. Dat kan per telefoon (via 010 206 59 69) of per e-mail (j.vandersluis@isso.nl). Klanttevredenheid heb ik hoog in het vaandel staan, dus ik help u graag. Het is mijn plezier om voor lange tijd een goed relatie tussen u en ISSO in stand te houden. Mijn hart ligt dan ook in relatiebeheer. De sector waarvoor u en ik werken, vind ik interessant. Dat komt vooral door de ontwikkelingen en de veranderingen in de installatietechniek: die gaan nu zo hard. Daarover hoor ik veel bij ISSO. Daarom kan ik veel van uw vragen zelf beantwoorden. Bovendien is de KennisBank voor mij heel overzichtelijk. En anders kan ik altijd nog beroep doen op een van onze inhoudelijke experts. Graag tot nader contact!’

  Jessica van der Sluis (1965) werkt bij ISSO sinds 2019.
  Telefoon: (via 010 206 59 69)
  Mail: j.vandersluis@isso.nl
   

  1063
 • Rosita van Rosmalen

  Projectassistente

  'Na mijn opleiding ben ik gaan werken in verschillende branches (verkoop/marketing afd.). In 2007 ben ik in dienst getreden bij ISSO als projectassistente ter ondersteuning van de projectcoördinatoren en het secretariaat. Met veel plezier werk ik bij ISSO, vooral omdat er in mijn werkzaamheden veel afwisseling is. In de loop der jaren is mijn functie onderhevig geweest aan veranderingen wat het weer extra motiverend en leerzaam maakt . Iedere dag leer ik weer bij. Bij ISSO ben je als een van de eerste op de hoogte van regels, wetten en uitvoeringen waar je in het dagelijks leven mee te maken krijgt.'

  Rosita (1973) werkt bij ISSO sinds 2007

  Tel: 010-2065942

  Mail: r.vanrosmalen@isso.nl

  1046
 • Desiree van den Berg

  Klantadviseur

  ‘Belt u naar ISSO met vragen over ISSO-publicaties of de ISSO-Kennisbank, dan krijgt u mij misschien aan de lijn. Ik beantwoord uw vragen, regel de verzending van producten en ik zorg dat u toegang hebt tot de ISSO-Kennisbank. Klanten helpen is de rode draad in mijn leven. Ik zit hier dus helemaal goed. Over sommige publicaties worden we heel vaak gebeld. Dus dan weet ik het antwoord meestal al. Andere vragen zoek ik voor u uit. Naast mijn werk volg ik een studie makelaar & taxateur. Ook vanuit dat oogpunt spreekt ISSO mij aan. Ik wil weten hoe gebouwen in elkaar zitten. En of ze veilig of goed zijn gebouwd. Niemand wil ziek worden omdat een installatie verkeerd is afgesteld. We spreken elkaar vast nog eens!’

  Desiree (1981) werkt bij ISSO sinds 2018

  Telefoon: 010 206 59 48 

  Mail: d.vandenberg@isso.nl

  1032
 • Jos de Leeuw

  Projectcoördinator klimaatinstallaties in gebouwen

  ‘Het fascineert mij hoe een gebouw aangenaam kan zijn voor de gebruiker. En wat de beste klimaatomstandigheden zijn voor objecten, zoals schilderijen in musea. Daarin verdiep ik me sinds 1985. Vanaf die tijd heb ik bij een installatiebedrijf en een adviesbureau in verschillende rollen met klimaatinstallatietechniek gewerkt: als tekenaar, ontwerper, projectleider en adviseur. Door de jaren heen kwam er van alles aan utiliteit op mijn pad: kantoren, musea, ziekenhuizen, gevangenissen, ministeries… Tot de verbeelding sprekende projecten zijn bijvoorbeeld het Rijksmuseum, de Nederlandsche Bank en Paleis Het Loo. Mijn vakgebied omvat klimaatinstallaties in de breedste zin van het woord: verwarming, koeling, luchtbehandeling, hydraulische schakelingen en duurzame installatieconcepten.  Waarom doet een installateur wat hij doet? En wat voor invloed heeft zijn werk op het gebouw en op de gebruiker? Op die vragen zoek ik vaak de antwoorden. Het is leuk om mijn kennis toe te passen in publicaties of hulpmiddelen!’

  Jos (1963) werkt bij ISSO sinds 2018
  Mail: j.deleeuw@isso.nl
  Telefoon 06 – 18 41 91 95

  1024
 • drs. Ingrid van Toorn

  Portfoliomanager

  ‘In Nederland mogen we trots zijn op wat we kunnen bouwen. Mijn affiniteit met bouwen en architectuur kreeg ik vast en zeker ook mee van mijn opa die aannemer was. De bouwkolom vind ik een interessante sector met uitdagingen op het gebied van kennisontwikkeling en -ontsluiting. Ik ben een groot voorstander van een integrale aanpak. Dan zit ik bij ISSO helemaal goed: daar ontwikkelen we kennis voor zowel de bouw als de installatiesector. Bij ISSO verdiep ik me in de doorontwikkeling en marketing van producten en diensten. Naar welke soort kennis bent u op zoek? Met welke middelen kunt u in uw werkproces goed uit de voeten? Hoe maken we bij het ontwikkelen van onze kennis het beste gebruik van de voordelen die het digitale tijdperk biedt? Kortom: het is mijn ambitie om invulling te geven aan meer geïntegreerde bouw- en installatiekennis die aansluiten op uw wensen en behoeften.’

  Ingrid (1971) werkt bij ISSO sinds 2018 en komt van SBRCURnet.

   

  1018
 • drs. Jan Cromwijk

  Projectcoördinator scholing, bijscholing, verduurzaming gebouwde omgeving

  ‘Innovatieve vormen van learning on the job maken mij bijzonder enthousiast. Straks komt kennis altijd en overal beschikbaar en dat sorteert een hoog leereffect, is mijn stellige overtuiging. In de toekomst leert u just-in-time. U krijgt ondersteuning van innovatieve leerprocessen terwijl u aan het werk bent. Door uw gebruikservaring en terugkoppeling worden leerarrangementen vernieuwd en uitgebouwd, mocht dat nodig zijn. De vormgeving van deze hulpmiddelen kan ik engineeren, faciliteren en valideren vanuit ISSO en ook BuildUpSkills. Zo heb ik meegewerkt aan leergangen voor duurzame technologieën, zoals warmtepompen, zonne-energie, lagetemperatuurverwarming (LTV) en gebouwbeheerssystemen (GBS).’

  Jan (1977) werkt bij ISSO sinds 2013.

  Telefoon; 06 10 79 63 19

  Mail: j.cromwijk@isso.nl

  986
 • ir. Harry van Weele

  Projectcoördinator verwarming, ventilatie en binnenmilieu

  ‘Bezig zijn met en voor de installatietechniek geeft mij grote voldoening. Dat is altijd al zo geweest en gaat ook nooit meer over. Bij ISSO kan ik me concentreren op onderwerpen die mij in hoge mate interesseren. Zo ben ik al jaren eindverantwoordelijk voor de redactie van het Handboek Installatietechniek, warmteverliesberekeningen en publicaties over het binnenmilieu en installaties in tuinbouwkassen. Mijn aandachtspunten zijn altijd een goed, veilig en gezond klimaat in de gebouwde omgeving. Randvoorwaarden daarbij zijn duurzame materialen, duurzame energie en energiezuinig gebruik. Hoe krijgen we dat installatietechnisch voor elkaar? De antwoorden daarop zijn mijn grote uitdagingen.’

  Harry (1954) werkt bij ISSO sinds 1980.

  Telefoon: 06 51 11 41 82

  Mail: h.vanweele@isso.nl

  985
 • ing. Tom ten Bosch

  Softwareontwikkelaar

  ‘Mijn interesses zijn computers en programmeren. En ISSO is gewoon een leuk bedrijf om voor te werken. Installatietechniek kreeg ik er op de koop toe bij, zeg maar. Maar meer dan ik aanvankelijk dacht, heeft installatietechniek veel raakvlakken met ICT. Dat maakt mijn werk des te interessanter. Zo maak ik veel rekensoftware. En zoals van een programmeur valt te verwachten, bouw ik mee aan isso.nl, QBISnl.nl en de digitale KennisBank. Ik behandel ook de technische vragen die u hierover stelt. Met mijn werk heb ik het idee een verbinding te kunnen leggen tussen de installateur en kennis of de installateur en de consument. Zo kan ik een heel klein steentje bijdragen aan een schoner milieu.’

  Tom ten Bosch (1985) werkt bij ISSO sinds 2011.

  Telefoon: 010 206 59 69

  Mail: t.tenbosch@isso.nl

  984
 • Susanne Suvaal

  Management assistent

  Susanne (1986) werkt bij ISSO sinds 2005.

  Telefoon: 010 206 59 48

  Mail: s.suvaal@isso.nl

  983
 • Martijn van Bommel

  Projectcoördinator innovatieve leervormen en vakmanschap in duurzaam bouwen

  ‘Als onderwijskundige sla ik een brug tussen theorie en praktijk. ISSO heeft superveel kennis in huis. Dat moet snel toepasbaar zijn en doorstromen naar professionals die werken met installatietechniek of daarmee te maken hebben. Dat is wel een ding, want nog niet iedereen in de keten spreekt dezelfde vaktaal. Mijn project Buildupskills.otib.nl probeert dat te verhelpen. De site is een internationaal platform vol praktijkgerichte kennis over duurzaam bouwen. Met die kennis kunnen vakmensen direct aan de slag. Dankzij leanplannen, ketenintegratie en BIM werken en leren we steeds meer van elkaar. De scheidingslijn tussen bouwen en installeren moet vervagen. Alleen samen komen we tot gebouwen die duurzaam kunnen presteren.’

  Martijn (1975) werkt bij ISSO sinds 2015.

  Telefoon; 06 12 83 35 34

  Mail: m.vanbommel@isso.nl

   

  981
 • ing. Marco Hofman

  Projectcoördinator gezond en comfortabel binnenklimaat met focus op lucht

  ‘Kijken, verwonderen, leren en samenwerken met alle sectoren. Zo sta ik in het leven en mijn werk. De onderwerpen waarin ik gespecialiseerd ben, te weten ventilatie en luchtkwaliteit, raken iedereen. Vanuit mijn rollen als projectcoördinator bij ISSO en KvINL, kan ik een bijdrage leveren aan een omgeving die gezond is. Zo was ik projectcoördinator van ISSO-kleintje Ventilatie en een publicatie over de kwaliteitseisen van luchtfilters en luchtreinigers. Met de coördinatie van de ISSO-publicatie ‘Starten met een BIM’ kon ik het belang van samenwerken onderstrepen. Installatietechniek kan ons helpen bij alles wat we in de bebouwde omgeving doen. Daarom interesseert techniek mij mateloos.’

  Marco (1972) werkt bij ISSO sinds 2007.

  Telefoon: 06 30 20 03 90

  Mail: m.hofman@isso.nl

  980
 • drs. Ingmar de Swart

  (Junior) projectcoördinator

  ‘Mijn rol bij ISSO draait om de manier waarop we kennis ontsluiten. We willen alle installatietechnische kennis just-in-time en just-in-place aan de bouwkolom beschikbaar stellen. Met multi-inzetbare content kan het vakmanschap en daarmee het kwaliteitsniveau van de gebouwde omgeving verder stijgen, is mijn stellige overtuiging. Maar daarvoor moeten er een aantal dingen gebeuren. Zo moeten we de (bestaande) digitale kennis segmenteren, voorzien van structuur en labels, zodat de kennis naar andere systemen buiten ISSO kan stromen. Dat is wat ik doe. Behalve dat verdiep ik me in business development. Zo werk ik bijvoorbeeld met collega’s aan een landelijk gedragen programmaplan voor gezonde, flexibele en comfortabele gebouwen. Mijn werk bij ISSO sluit aan bij mijn ideaal om de wereld goed te verzorgen en netjes achter te laten. Daar kan de installatiesector veel in betekenen.’

  Ingmar (1991) werkt bij ISSO sinds 2013.

  Telefoon: 010-206 59 69

  Mail: i.deswart@isso.nl

  979
 • drs. ing. Michel Verkerk

  Operationeel directeur

  ‘ISSO leerde ik kennen als stagiair voor de opleiding Technische Informatica. Een kleine organisatie middenin een technische wereld; dat leek me wel wat. Van webmaster en coördinator IT groeide ik door naar operationeel manager, mijn functie sinds 2017. Behalve mijn eigen rol, heb ik ook die van ISSO zien veranderen. Zo draait praktisch de hele organisatie om de realisatie van duurzame en gezonde gebouwen. Dat gegeven is zwaar voor mij gaan wegen. Ik vind dat bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor een duurzame samenleving. Zo kan ook ISSO het verschil maken met al haar installatietechnische kennis. ISSO maakt kennis concreet, tastbaar en praktijkgericht. Dat moet just-in-time beschikbaar zijn. Om dat te mogelijk te maken, moeten alle operationele processen binnen ISSO op orde zijn, zoals financiën, locatie, logistiek, in- en externe IT-faciliteiten en het borgen van ISO 9001. Dat is mijn werk en dat van mijn team. Daarnaast ben ik betrokken bij de beleidsontwikkelingen en de implementatie daarvan.’

  Michel (1985) werkt bij ISSO sinds 2005.

  Telefoon: 010 206 59 69

  Mail: m.verkerk@isso.nl

  978
 • ing. Jan Aerts

  Projectcoördinator verwarming

  ‘Gebouwen moeten behaaglijk zijn. Dat is voor gebruikers de eerste prioriteit. Hoe krijgen we dat nou installatietechnisch goed voor elkaar? Dat is waar mijn vakgebied om draait, met name om de toepassingen van energiebronnen, de regeltechniek en de berekeningen. Door de jaren heen zijn de verwarming en de koeling van gebouwen behoorlijk ingewikkeld geworden. De kennis die we hierover binnen de sector hebben, maken we collectief in publicaties en instructies van ISSO en in Europese projecten. Als projectcoördinator draag ik daar een steentje aan bij. In de publicaties en ook in trainingen en instructies, maken we veel gebruik van voorbeelden uit de praktijk, schema’s, afbeeldingen en praktijkgerichte modellen. Dan breng je een onderwerp tot leven. Neem een hydraulische schakeling, het hart van cv- en koude-installaties. Om het juiste ontwerp en de werking daarvan toe te lichten, begin ik met een klein onderdeeltje uit de hele kluwen en werk dan stapsgewijs naar het grote geheel. Het blijft mooi om met alle partijen waarmee we samenwerken, installatietechniek concreet te maken en de juiste betekenis te geven.’

  Jan (1954) werkt bij ISSO sinds 1980.

  Mail: j.aerts@isso.nl

  Telefoon 010 – 206 59 69

  977
 • ir. Jaap Hogeling

  Manager international affairs

  ‘Mijn ideaal en drijfveer is het milieu, waar we bijzonder trots en zuinig op moeten zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de installatiesector om te zorgen voor een meer duurzame wereld, is mijn mening. Zo kan onze sector een belangrijke bijdrage leveren aan een comfortabel, gezond en energie-efficiënte gebouwde omgeving. Dat kunnen we onder andere doen door technische expertise en middelen met elkaar te delen. Mijn bijdrage is mijn actieve deelname aan Europese comités, waaronder REHVA en ASHRAE. Als vertegenwoordiger van de installatiesector buig ik me over de ontwikkeling en implementatie van Europese richtlijnen die goed aansluiten op de praktijk. De normen en regels voor de Nederlandse installatiesector zijn al redelijk goed. Daarom kunnen we een aanzienlijke rol spelen bij internationale normalisatie en het tot stand brengen van grensoverschrijdende richtlijnen en wetten. We wachten niet af totdat de regels voor ons worden bepaald.’ Jaap (1947) werkt bij ISSO sinds 1978. Mede dankzij Jaap loopt ISSO en daarmee Nederland voorop op het gebied van kwaliteitsborging en certificatie met beoordelingsrichtlijnen (BRL-en).

  Tel: 06 53 16 19 73

  Mail: j.hogeling@isso.nl

  976
 • drs. Jeanpaul van den Haspel

  Junior projectcoördinator

  ‘Werken bij ISSO kan behoorlijk afwisselend zijn en dat zorgt voor leuke uitdagingen! Zo schrijf ik e-learning modules over zonnepanelen, windenergie of EPBD-inspecties. Ook houd ik me bezig met het kwaliteitsregister QBISnl.nl. Ik coördineer mijn projecten, schrijf teksten, maak de agenda en notuleer de vergaderingen van de Raad van Advies en leg contacten met (toekomstige) gebruikers van onze data. Ik bedenk ook ideeën voor de website. Wat me vooral aanspreekt aan installatietechniek, zijn de innovaties voor de energietransitie van de komende jaren. Dat onderwerp ligt me na aan het hart. Op het gebied van energieopwekking, slimme decentrale ventilatie en energiebesparing is al zo veel mogelijk! Alle partijen moeten het alleen nog toe gaan passen met elkaar. Daarbij is ISSO een van de schakels en dat is inspirerend.’

  Jeanpaul (1990) werkt bij ISSO sinds 2016.

  Telefoon: 010 206 59 69 (Algemeen nummer ISSO)

  Mail: j.vandenhaspel@isso.nl

   

  974
 • ing. Irene van Veelen

  Projectcoördinator water, gas, legionellapreventie

  ‘De installateur wil verbinding tussen theorie en praktijk. Die behoefte heb ik in mijn hele loopbaan al ondervonden. Zo zat ik bij adviesbureaus met installateurs gebogen over tekeningen en ISSO-publicaties. We bespraken wat goed en fout ging en altijd weer bleek de praktijk weerbarstiger dan de theorie! Maar ook wat betreft de kwaliteit en het kennisniveau in de sector valt nog veel te verbeteren. Bij ISSO kan ik samen met de sector werken aan de (door)ontwikkeling van goede en praktijkgerichte hulpmiddelen. Installatietechniek is geweldig boeiend, dus mijn inzet heb je.’

  Irene (1974) werkt bij ISSO sinds 2015.

  Telefoon: 06 23 01 29 67

  Mail: i.vanveelen@isso.nl 

  973
 • ing. Dennis van der Kooij

  Junior projectcoördinator

  ‘Opgeleid als werktuigbouwkundige, specialiseer ik me bij ISSO in installatietechniek. Ik draai mee met verschillende ISSO-projecten om te kijken welke techniek het beste bij mij past. Zo werk ik mee aan de herzieningen van verschillende publicaties en aan Europese projecten op het gebied van duurzaamheid. Ik ben heel nieuwsgierig naar alle kansen en mogelijkheden binnen de installatietechniek en die kan ik bij ISSO goed ontdekken. Uniek aan onze organisatie vind ik de enorme hoeveelheid aan installatietechnische kennis in huis. Uiteindelijk kan die kennis bijdragen aan de bouw van betaalbare, energieneutrale en zelfvoorzienende gebouwen; dat is ook mijn wens voor de toekomst.’

  Dennis (1992) werkt bij ISSO sinds 2014.

  Telefoon: 06 30 58 83 22

  Mail: d.vanderkooij@isso.nl

  972
 • ir. Rob van Bergen

  Directeur ISSO

  ‘Hoe kunnen we installatietechniek zo goed mogelijk in dienst stellen van de gebouwgebruiker en de bewoner? En hoe kan dat duurzaam en kostenefficiënt?’
  Dat zijn vragen die mij mateloos fascineren. Bij ieder gebouw verdiep ik me in de antwoorden en trek daaruit lering voor soortgelijke projecten. Dat deed ik als ontwerper en adviseur bij onder meer de Rijksgebouwendienst en nu bij ISSO als directeur voor alle disciplines in installatietechniek. Met alle type gebouwsoorten had en heb ik te maken; van woningen tot musea en van scholen tot kantoren en fabrieken. Alle bestaande en nieuwe kennis hierover is geweldig inspirerend. Dat mogen wij bij ISSO verzamelen en delen met alle betrokkenen in de bouw, de installatiesector en de huisvestingketen. Prachtig vind ik dat.’

  Rob van Bergen (1967) werkt bij ISSO sinds 2010.

  Telefoon: 06 51 21 66 93

  Mail: r.vanbergen@isso.nl

  964
 • Anneli van Kleven-Pijpers

  marketing & communicatie manager

  ‘Marketing en communicatie zijn mijn hobby en passie. Ik smul van grote organisaties als IKEA, Coolblue en Apple die klanten aan zich weten te binden via marketing en communicatie. Daar trek ik lering uit voor onze organisatie en activiteiten. Zo ben ik verantwoordelijk voor het vermarkten van onze kennis, onze websites, het jaarlijkse ISSO-najaarsoverleg en ons relatiemagazine ISSO Info. De informatie aan onze kennisgebruikers moet vooral toegevoegde waarde hebben. Ik ben pas tevreden als mijn team die waarde goed en duidelijk weet over te brengen, ondanks een beperkt budget. In onze communicatie dragen we vaak indirect de boodschap van ISSO uit. En dat is werken aan veilige, duurzame en gezonde gebouwen. ISSO, de projectcoördinatoren en de vakmensen uit ons netwerk, spelen daarin een belangrijke rol voor wat betreft installatietechniek. Daar ben ik maar wat trots op.’

  Anneli (1980) werkt bij ISSO sinds 2013.

  Telefoon: 06 41 03 94 29

  Mail: a.vankleven@isso.nl

   

  963

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam Organisatie  
Inge Schipper Hurks Bouw en Vastgoed  
Dennis Heijink Technisch Handelsbureau Rensa  
Erik van 't Hof MSc Rijksvastgoedbedrijf  
Erik Lousberg BSc MBA (voorzitter) ASML  
Rudolf de Boer CBRE  
Erik van Engelen Techniek Nederland  
Jaap Dijkgraaf DWA  

Samenstelling Raad van Begeleiding

Naam Organisatie Namens
ir. R.D. van Bergen ISSO ISSO
ing. H. Besselink Royal Haskoning Adviesgroep Deskundige
Prof. dr.ir. P.M. Bluyssen TU Delft TWO*
dr. W.G. Planje Hogeschool Utrecht Deskundige
ing. T. Klinkenberg CEA Systems Deskundige
Drs. E.G. Rooijakkers Halmos Adviseurs TVVL
ir. W. Plokker VABI Software Deskundige
ir. P.A.L. Stoelinga Deerns Deskundige
dr. ing. A.A.L. Traversari (voorzitter) TNO Technical Sciences Onderzoek
ir. A.C. Westerlaken TNO TNO
prof.ir. W. Zeiler TU Eindhoven TWO*
dr. ing. F.D. Wattjes MBE NEN Deskundige
G. Verbaan BSc DGMR Deskundige
     
* Technisch Wetenschappelijk Onderwijs/Onderzoek