Spring naar hoofd-inhoud

Wie zijn we?

Alle gebouwen gezond, veilig en duurzaam door vakmensen, dat is wat wij willen!
Dat stelt natuurlijk hoge eisen aan de vakbekwaamheid van de installatie- en bouwprofessional. 

Hoe kunnen we de vakbekwaamheid borgen? Daarvoor hebben belanghebbende partijen de onafhankelijke stichting Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties (ISSO) opgericht. Sinds de start in 1974 spelen wij als kennisinstituut een belangrijke rol bij de ontwikkeling van valide kennis voor de vakman of vakvrouw. Bekijk hier ons kennisaanbod.  

Door de overname van de B&U-producten van stichting SBRCURnet is ISSO vanaf 1 januari 2018  het kennisinstituut bouw- en installatietechniek met een integraal kennisaanbod. Integrale kennis is essentieel voor (toekomstige) ondersteuning van de vakmensen bij maatschappelijke vraagstukken zoals, duurzaamheid, circulariteit en krapte op de arbeidsmarkt. 

 

Wat doen we?

ISSO voorziet vakmensen van kennis om te zorgen voor gezonde, veilige en duurzame gebouwen. 

Zo is onze kennis speciaal ontwikkeld voor:
installateurs en bouwkundigen, adviseurs, ontwerpers, gebouweigenaren, beheerders, docenten en leerlingen. 


Op basis van kennisvragen vanuit onder meer brancheorganisaties, overheid en de kennisgebruiker ontwikkelen wij toepasbare kennis. De interactieve KennisBank van ISSO bevat meer dan tweehonderd kennisproducten, waaronder publicaties, instructieboeken en rekentools. Daarbij verzorgt ISSO kennisoverdracht met incompany-trainingen en (gratis) webinars.

Voor wie werken we?

De kennisontwikkelingsprojecten van ISSO worden onder meer financieel mogelijk gemaakt door brancheorganisaties zoals:  
• Techniek Nederland, ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel.
• Platform voor mens en techniek (TVVL)
• NLingenieurs, Organisatie van Nederlandse Raadgevende Ingenieursbureaus


Daarnaast voeren wij ook projecten uit voor:
• Ministerie van BZK
• Ministerie van EL&I
• Ministerie van I&M
• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
• Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB)
• Onderwijsinstellingen
• Toeleverende industrie

ISSO organisatie

ISSO is een onafhankelijke stichting. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de stichting. Om de kwaliteit van onze kennis te borgen is er een Raad van Begeleiding (RvB). De RvB ondersteunt ISSO met adviezen over de projecten en beoordeelt de publicaties. 
Ten behoeve van de begeleiding van de projecten worden ISSO-kontaktgroepen ingesteld. Het bureau ISSO coördineert al deze werkzaamheden en realiseert en verspreidt de kennis.

Hoe werken we?

De ISSO-kennis komt tot stand in projecten. Onder begeleiding van een breed samengestelde ISSO-kontaktgroep wordt het project tot uitvoering gebracht. De ISSO-kontaktgroep, die door de Raad van Begeleiding benoemd wordt, bestaat uit deskundigen die representatief worden geacht voor het onderwerp. In ISSO-kontaktgroepen wordt het contact tussen praktijk en onderzoek gelegd. Daar wordt vastgesteld in welke vorm antwoord op de kennisvraag dient te worden gegeven. De brede samenstelling en de aanwezigheid van deskundigen afkomstig uit de praktijk staan borg voor een goede afstemming van het te ontwikkelen kennisproduct op de uitvoeringspraktijk.

Op grond van adviezen van de ISSO-kontaktgroep en de RvB ontwikkelt ISSO, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, aanvullende initiatieven om de ISSO-publicatie in de praktijk te introduceren. Hierbij kan worden gedacht aan onder meer symposia, lezingen, workshops en instructies.

ISSO werkt nauw samen met het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). ISSO-kontaktgroepen verkregen de status van normcommissies en realiseerden naast ISSO-publicaties ook door het NEN uitgegeven NEN-normen. Omdat het nationale normalisatiewerk zich grotendeels verplaatst heeft naar het Europese vlak, is de laatste jaren de nadruk meer komen te liggen op het voorzien in een Nederlandse inbreng in CEN-commissies.

De technische richtlijnen die zijn vastgelegd in ISSO-publicaties worden algemeen toegepast in het bedrijfsleven. Zij dienen als referentiepunt voor kwaliteit van installatietechniek. Ze zijn de referentie voor standaard besteksteksten (STABU), standaard rekenprogramma's en procescertificatiesystemen bijvoorbeeld BRL 6001 en de BRL- en EPA-W en EPA-U evenals voor bepaalde voorwaarden binnen het Garantie Instituut Woningbouw.

Ten behoeve van de kennisoverdracht-activiteiten van partners van ISSO worden aanvullende materialen zoals eindtermen, instructiematerialen en examens ontwikkeld. De leerlijnen die zo ontstaan vallen binnen de beheerstructuur van de centrale opleidings- en examencommissie van KvInl.

 

Veilige, gezonde en duurzame gebouwen

Vakmensen zorgen voor gezonde, veilige en duurzame gebouwen. Voor hun vakbekwaamheid hebben ze kennis nodig die antwoord geeft op de vragen die zij in hun dagelijkse werkprocessen tegenkomen. ISSO geeft hun het juiste antwoord. Deze kennis stroomt steeds vaker vanuit de KennisBank via het internet naar de applicaties en tools van de vakman. In iedere fase van een gebouwleven.

De (gevalideerde) ISSO-kennis helpt u om:
- Goede gebouwen te ontwerpen, realiseren en beheren in iedere discipline 
- Te voldoen aan wet- en regelgeving en alle normen
- Nieuwe bouw- en installatietechnieken eigen te maken, met name duurzame energietechnieken
- Permanent opgeleid te worden als bouw- en installatieprofessional 


De nieuwsbrieven:
- Houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de bouw- en installatietechniek 
- Houden u op de hoogte van nieuwe kennisproducten
- Houden u op de hoogte van wet- en regelgeving

 • Rosita van Rosmalen

  Projectassistente

  'Na mijn opleiding (MEAO – Bedrijfscommunicatie/PR) ben ik gaan werken in verschillende branches (verkoop/marketing afd.). In 2007 ben ik in dienst getreden bij ISSO als projectassistente ter ondersteuning van de projectcoördinatoren en het secretariaat. Met veel plezier werk ik bij ISSO, vooral omdat er in mijn werkzaamheden veel afwisseling is. In de loop der jaren is mijn functie onderhevig geweest aan veranderingen wat het weer extra motiverend en leerzaam maakt . Iedere dag leer ik weer bij. Bij ISSO ben je als een van de eerste op de hoogte van regels, wetten en uitvoeringen waar je in het dagelijks leven mee te maken krijgt.'

  Rosita (1973) werkt bij ISSO sinds 2007

  Tel: 010-2065942

  Mail: r.vanrosmalen@isso.nl

  1046
 • Desiree van den Berg

  Klantadviseur

  ‘Belt u naar ISSO met vragen over ISSO-publicaties of de ISSO-Kennisbank, dan krijgt u mij misschien aan de lijn. Ik beantwoord uw vragen, regel de verzending van producten en ik zorg dat u toegang hebt tot de ISSO-Kennisbank. Klanten helpen is de rode draad in mijn leven. Ik zit hier dus helemaal goed. Over sommige publicaties worden we heel vaak gebeld. Dus dan weet ik het antwoord meestal al. Andere vragen zoek ik voor u uit. Naast mijn werk volg ik een studie makelaar & taxateur. Ook vanuit dat oogpunt spreekt ISSO mij aan. Ik wil weten hoe gebouwen in elkaar zitten. En of ze veilig of goed zijn gebouwd. Niemand wil ziek worden omdat een installatie verkeerd is afgesteld. We spreken elkaar vast nog eens!’

  Desiree (1981) werkt bij ISSO sinds 2018

  Telefoon: 010 206 59 48 

  Mail: d.vandenberg@isso.nl

  1032
 • Jos de Leeuw

  Projectcoördinator klimaatinstallaties in gebouwen

  ‘Het fascineert mij hoe een gebouw aangenaam kan zijn voor de gebruiker. En wat de beste klimaatomstandigheden zijn voor objecten, zoals schilderijen in musea. Daarin verdiep ik me sinds 1985. Vanaf die tijd heb ik bij een installatiebedrijf en een adviesbureau in verschillende rollen met klimaatinstallatietechniek gewerkt: als tekenaar, ontwerper, projectleider en adviseur. Door de jaren heen kwam er van alles aan utiliteit op mijn pad: kantoren, musea, ziekenhuizen, gevangenissen, ministeries… Tot de verbeelding sprekende projecten zijn bijvoorbeeld het Rijksmuseum, de Nederlandsche Bank en Paleis Het Loo. Mijn vakgebied omvat klimaatinstallaties in de breedste zin van het woord: verwarming, koeling, luchtbehandeling, hydraulische schakelingen en duurzame installatieconcepten.  Waarom doet een installateur wat hij doet? En wat voor invloed heeft zijn werk op het gebouw en op de gebruiker? Op die vragen zoek ik vaak de antwoorden. Het is leuk om mijn kennis toe te passen in publicaties of hulpmiddelen!’

  Jos (1963) werkt bij ISSO sinds 2018
  Mail: j.deleeuw@isso.nl
  Telefoon 06 – 18 41 91 95
  Linkedin

  1024
 • drs. Ingrid van Toorn

  Productmanager ISSO

  ‘In Nederland mogen we trots zijn op wat we kunnen bouwen. Mijn affiniteit met bouwen en architectuur kreeg ik vast en zeker ook mee van mijn opa die aannemer was. De bouwkolom vind ik een interessante sector met uitdagingen op het gebied van kennisontwikkeling en -ontsluiting. Ik ben een groot voorstander van een integrale aanpak. Dan zit ik bij ISSO helemaal goed: daar ontwikkelen we kennis voor zowel de bouw als de installatiesector. Bij ISSO verdiep ik me in de doorontwikkeling en marketing van producten en diensten. Naar welke soort kennis bent u op zoek? Met welke middelen kunt u in uw werkproces goed uit de voeten? Hoe maken we bij het ontwikkelen van onze kennis het beste gebruik van de voordelen die het digitale tijdperk biedt? Kortom: het is mijn ambitie om invulling te geven aan meer geïntegreerde bouw- en installatiekennis die aansluiten op uw wensen en behoeften.’

  Ingrid (1971) werkt bij ISSO sinds 2018 en komt van SBRCURnet.

   

  1018
 • drs. Jan Cromwijk

  Projectcoördinator scholing, bijscholing, verduurzaming gebouwde omgeving

  ‘Innovatieve vormen van learning on the job maken mij bijzonder enthousiast. Straks komt kennis altijd en overal beschikbaar en dat sorteert een hoog leereffect, is mijn stellige overtuiging. In de toekomst leert u just-in-time. U krijgt ondersteuning van innovatieve leerprocessen terwijl u aan het werk bent. Door uw gebruikservaring en terugkoppeling worden leerarrangementen vernieuwd en uitgebouwd, mocht dat nodig zijn. De vormgeving van deze hulpmiddelen kan ik engineeren, faciliteren en valideren vanuit ISSO en ook BuildUpSkills. Zo heb ik meegewerkt aan leergangen voor duurzame technologieën, zoals warmtepompen, zonne-energie, lagetemperatuurverwarming (LTV) en gebouwbeheerssystemen (GBS).’

  Jan (1977) werkt bij ISSO sinds 2013.

  Telefoon; 06 10 79 63 19

  Mail: j.cromwijk@isso.nl

  986
 • ir. Harry van Weele

  Projectcoördinator verwarming, ventilatie en binnenmilieu

  ‘Bezig zijn met en voor de installatietechniek geeft mij grote voldoening. Dat is altijd al zo geweest en gaat ook nooit meer over. Bij ISSO kan ik me concentreren op onderwerpen die mij in hoge mate interesseren. Zo ben ik al jaren eindverantwoordelijk voor de redactie van het Handboek Installatietechniek, warmteverliesberekeningen en publicaties over het binnenmilieu en installaties in tuinbouwkassen. Mijn aandachtspunten zijn altijd een goed, veilig en gezond klimaat in de gebouwde omgeving. Randvoorwaarden daarbij zijn duurzame materialen, duurzame energie en energiezuinig gebruik. Hoe krijgen we dat installatietechnisch voor elkaar? De antwoorden daarop zijn mijn grote uitdagingen.’

  Harry (1954) werkt bij ISSO sinds 1980.

  Telefoon: 06 51 11 41 82

  Mail: h.vanweele@isso.nl

  985
 • ing. Tom ten Bosch

  Softwareontwikkelaar

  ‘Mijn interesses zijn computers en programmeren. En ISSO is gewoon een leuk bedrijf om voor te werken. Installatietechniek kreeg ik er op de koop toe bij, zeg maar. Maar meer dan ik aanvankelijk dacht, heeft installatietechniek veel raakvlakken met ICT. Dat maakt mijn werk des te interessanter. Zo maak ik veel rekensoftware. En zoals van een programmeur valt te verwachten, bouw ik mee aan isso.nl, QBISnl.nl en de digitale KennisBank. Ik behandel ook de technische vragen die u hierover stelt. Met mijn werk heb ik het idee een verbinding te kunnen leggen tussen de installateur en kennis of de installateur en de consument. Zo kan ik een heel klein steentje bijdragen aan een schoner milieu.’

  Tom ten Bosch (1985) werkt bij ISSO sinds 2011.

  Telefoon: 010 206 59 69

  Mail: t.tenbosch@isso.nl

  984
 • Susanne Suvaal

  Directiesecretaresse

  ‘Hoe krijg ik iedereen en alles op de goede plek en op de afgesproken tijd? Dat is waar mijn werk eigenlijk over gaat. Onze afdeling marketing en communicatie is klein, dus ik ben het manusje-van-alles. Helemaal oké. Ik plan, regel locaties en catering, verzorg het lesmateriaal of alle andere dingen voor bijeenkomsten en heb direct contact met deelnemers, gasten en alle (gast)docenten. Daarnaast ondersteun ik onze operationeel manager met interne zaken. Never a dull moment dus. Laat staan de manier van werken. Neem de uitnodigingen voor bijeenkomsten en instructies. Dat was tot zeg maar 2014 allemaal nog drukwerk: we hebben paletten vol brieven, folders en brochures verstuurd. Maar ineens ging de installatiesector het internet op. Online communicatie is weer een hele nieuwe manier van werken. Alles bij elkaar opgeteld raak ik niet uitgekeken op mijn werk bij ISSO, mijn eerste baan sinds mijn opleiding marketing en communicatie. En net zo belangrijk: met mijn collega’s heb ik het leuk.’

  Susanne (1986) werkt bij ISSO sinds 2005.

  Telefoon: 010 206 59 48

  Mail: s.suvaal@isso.nl

  983
 • Martijn van Bommel

  Projectcoördinator innovatieve leervormen en vakmanschap in duurzaam bouwen

  ‘Als onderwijskundige sla ik een brug tussen theorie en praktijk. ISSO heeft superveel kennis in huis. Dat moet snel toepasbaar zijn en doorstromen naar professionals die werken met installatietechniek of daarmee te maken hebben. Dat is wel een ding, want nog niet iedereen in de keten spreekt dezelfde vaktaal. Mijn project Buildupskills.otib.nl probeert dat te verhelpen. De site is een internationaal platform vol praktijkgerichte kennis over duurzaam bouwen. Met die kennis kunnen vakmensen direct aan de slag. Dankzij leanplannen, ketenintegratie en BIM werken en leren we steeds meer van elkaar. De scheidingslijn tussen bouwen en installeren moet vervagen. Alleen samen komen we tot gebouwen die duurzaam kunnen presteren.’

  Martijn (1975) werkt bij ISSO sinds 2015.

  Telefoon; 06 12 83 35 34

  Mail: m.vanbommel@isso.nl

   

  981
 • ing. Marco Hofman

  Projectcoördinator gezond en comfortabel binnenklimaat met focus op lucht

  ‘Kijken, verwonderen, leren en samenwerken met alle sectoren. Zo sta ik in het leven en mijn werk. De onderwerpen waarin ik gespecialiseerd ben, te weten ventilatie en luchtkwaliteit, raken iedereen. Vanuit mijn rollen als projectcoördinator bij ISSO en KvINL, kan ik een bijdrage leveren aan een omgeving die gezond is. Zo was ik projectcoördinator van ISSO-kleintje Ventilatie en een publicatie over de kwaliteitseisen van luchtfilters en luchtreinigers. Met de coördinatie van de ISSO-publicatie ‘Starten met een BIM’ kon ik het belang van samenwerken onderstrepen. Installatietechniek kan ons helpen bij alles wat we in de bebouwde omgeving doen. Daarom interesseert techniek mij mateloos.’

  Marco (1972) werkt bij ISSO sinds 2007.

  Telefoon: 06 30 20 03 90

  Mail: m.hofman@isso.nl

  980
 • drs. Ingmar de Swart

  (Junior) projectcoördinator

  ‘Mijn rol bij ISSO draait om de manier waarop we kennis ontsluiten. We willen alle installatietechnische kennis just-in-time en just-in-place aan de bouwkolom beschikbaar stellen. Met multi-inzetbare content kan het vakmanschap en daarmee het kwaliteitsniveau van de gebouwde omgeving verder stijgen, is mijn stellige overtuiging. Maar daarvoor moeten er een aantal dingen gebeuren. Zo moeten we de (bestaande) digitale kennis segmenteren, voorzien van structuur en labels, zodat de kennis naar andere systemen buiten ISSO kan stromen. Dat is wat ik doe. Behalve dat verdiep ik me in business development. Zo werk ik bijvoorbeeld met collega’s aan een landelijk gedragen programmaplan voor gezonde, flexibele en comfortabele gebouwen. Mijn werk bij ISSO sluit aan bij mijn ideaal om de wereld goed te verzorgen en netjes achter te laten. Daar kan de installatiesector veel in betekenen.’

  Ingmar (1991) werkt bij ISSO sinds 2013.

  Telefoon: 010-206 59 69

  Mail: i.deswart@isso.nl

  979
 • drs. ing. Michel Verkerk

  Operationeel directeur

  ‘ISSO leerde ik kennen als stagiair voor de opleiding Technische Informatica. Een kleine organisatie middenin een technische wereld; dat leek me wel wat. Van webmaster en coördinator IT groeide ik door naar operationeel manager, mijn functie sinds 2017. Behalve mijn eigen rol, heb ik ook die van ISSO zien veranderen. Zo draait praktisch de hele organisatie om de realisatie van duurzame en gezonde gebouwen. Dat gegeven is zwaar voor mij gaan wegen. Ik vind dat bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor een duurzame samenleving. Zo kan ook ISSO het verschil maken met al haar installatietechnische kennis. ISSO maakt kennis concreet, tastbaar en praktijkgericht. Dat moet just-in-time beschikbaar zijn. Om dat te mogelijk te maken, moeten alle operationele processen binnen ISSO op orde zijn, zoals financiën, locatie, logistiek, in- en externe IT-faciliteiten en het borgen van ISO 9001. Dat is mijn werk en dat van mijn team. Daarnaast ben ik betrokken bij de beleidsontwikkelingen en de implementatie daarvan.’

  Michel (1985) werkt bij ISSO sinds 2005.

  Telefoon: 010 206 59 69

  Mail: m.verkerk@isso.nl

  978
 • ing. Jan Aerts

  Projectcoördinator verwarming

  ‘Gebouwen moeten behaaglijk zijn. Dat is voor gebruikers de eerste prioriteit. Hoe krijgen we dat nou installatietechnisch goed voor elkaar? Dat is waar mijn vakgebied om draait, met name om de toepassingen van energiebronnen, de regeltechniek en de berekeningen. Door de jaren heen zijn de verwarming en de koeling van gebouwen behoorlijk ingewikkeld geworden. De kennis die we hierover binnen de sector hebben, maken we collectief in publicaties en instructies van ISSO en in Europese projecten. Als projectcoördinator draag ik daar een steentje aan bij. In de publicaties en ook in trainingen en instructies, maken we veel gebruik van voorbeelden uit de praktijk, schema’s, afbeeldingen en praktijkgerichte modellen. Dan breng je een onderwerp tot leven. Neem een hydraulische schakeling, het hart van cv- en koude-installaties. Om het juiste ontwerp en de werking daarvan toe te lichten, begin ik met een klein onderdeeltje uit de hele kluwen en werk dan stapsgewijs naar het grote geheel. Het blijft mooi om met alle partijen waarmee we samenwerken, installatietechniek concreet te maken en de juiste betekenis te geven.’

  Jan (1954) werkt bij ISSO sinds 1980.

  Mail: j.aerts@isso.nl

  Telefoon 010 – 206 59 69

  977
 • ir. Jaap Hogeling

  Manager international affairs

  ‘Mijn ideaal en drijfveer is het milieu, waar we bijzonder trots en zuinig op moeten zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de installatiesector om te zorgen voor een meer duurzame wereld, is mijn mening. Zo kan onze sector een belangrijke bijdrage leveren aan een comfortabel, gezond en energie-efficiënte gebouwde omgeving. Dat kunnen we onder andere doen door technische expertise en middelen met elkaar te delen. Mijn bijdrage is mijn actieve deelname aan Europese comités, waaronder REHVA en ASHRAE. Als vertegenwoordiger van de installatiesector buig ik me over de ontwikkeling en implementatie van Europese richtlijnen die goed aansluiten op de praktijk. De normen en regels voor de Nederlandse installatiesector zijn al redelijk goed. Daarom kunnen we een aanzienlijke rol spelen bij internationale normalisatie en het tot stand brengen van grensoverschrijdende richtlijnen en wetten. We wachten niet af totdat de regels voor ons worden bepaald.’ Jaap (1947) werkt bij ISSO sinds 1978. Mede dankzij Jaap loopt ISSO en daarmee Nederland voorop op het gebied van kwaliteitsborging en certificatie met beoordelingsrichtlijnen (BRL-en).

  Tel: 06 53 16 19 73

  Mail: j.hogeling@isso.nl

  976
 • drs. Jeanpaul van den Haspel

  Junior projectcoördinator

  ‘Werken bij ISSO kan behoorlijk afwisselend zijn en dat zorgt voor leuke uitdagingen! Zo schrijf ik e-learning modules over zonnepanelen, windenergie of EPBD-inspecties. Ook houd ik me bezig met het kwaliteitsregister QBISnl.nl. Ik coördineer mijn projecten, schrijf teksten, maak de agenda en notuleer de vergaderingen van de Raad van Advies en leg contacten met (toekomstige) gebruikers van onze data. Ik bedenk ook ideeën voor de website. Wat me vooral aanspreekt aan installatietechniek, zijn de innovaties voor de energietransitie van de komende jaren. Dat onderwerp ligt me na aan het hart. Op het gebied van energieopwekking, slimme decentrale ventilatie en energiebesparing is al zo veel mogelijk! Alle partijen moeten het alleen nog toe gaan passen met elkaar. Daarbij is ISSO een van de schakels en dat is inspirerend.’

  Jeanpaul (1990) werkt bij ISSO sinds 2016.

  Telefoon: 010 206 59 69 (Algemeen nummer ISSO)

  Mail: j.vandenhaspel@isso.nl

   

  974
 • ing. Irene van Veelen

  Projectcoördinator water, gas, legionellapreventie

  ‘De installateur wil verbinding tussen theorie en praktijk. Die behoefte heb ik in mijn hele loopbaan al ondervonden. Zo zat ik bij adviesbureaus met installateurs gebogen over tekeningen en ISSO-publicaties. We bespraken wat goed en fout ging en altijd weer bleek de praktijk weerbarstiger dan de theorie! Maar ook wat betreft de kwaliteit en het kennisniveau in de sector valt nog veel te verbeteren. Bij ISSO kan ik samen met de sector werken aan de (door)ontwikkeling van goede en praktijkgerichte hulpmiddelen. Installatietechniek is geweldig boeiend, dus mijn inzet heb je.’

  Irene (1974) werkt bij ISSO sinds 2015.

  Telefoon: 06 23 01 29 67

  Mail: i.vanveelen@isso.nl 

  973
 • ing. Dennis van der Kooij

  Junior projectcoördinator

  ‘Opgeleid als werktuigbouwkundige, specialiseer ik me bij ISSO in installatietechniek. Ik draai mee met verschillende ISSO-projecten om te kijken welke techniek het beste bij mij past. Zo werk ik mee aan de herzieningen van verschillende publicaties en aan Europese projecten op het gebied van duurzaamheid. Ik ben heel nieuwsgierig naar alle kansen en mogelijkheden binnen de installatietechniek en die kan ik bij ISSO goed ontdekken. Uniek aan onze organisatie vind ik de enorme hoeveelheid aan installatietechnische kennis in huis. Uiteindelijk kan die kennis bijdragen aan de bouw van betaalbare, energieneutrale en zelfvoorzienende gebouwen; dat is ook mijn wens voor de toekomst.’

  Dennis (1992) werkt bij ISSO sinds 2014.

  Telefoon: 06 30 58 83 22

  Mail: d.vanderkooij@isso.nl

  972
 • drs. Dirk de Wit

  Projectcoördinator kennisoverdracht, innovatiebegeleiding en nieuwe technieken

  ‘Het is een complex proces: de verspreiding van vernieuwende kennis en van innovaties in de branche. Tegelijk zijn die kennis en innovatie broodnodig om de noodzakelijke omslag naar een energieneutrale gebouwde omgeving te maken. De cultuur in de installatiesector heeft veel invloed op dit proces. Als sociaal wetenschapper onderzoek ik oorzaken en werk ik aan oplossingen. De sociale wetenschappen geven namelijk antwoorden op de vraag hoe we techniek, innovatie en kennisoverdracht beter kunnen organiseren. Leer of maak wat je nog niet kan, is mijn credo.’

  Dirk (1979) werkt sinds 2016 bij ISSO.

  Telefoon: 06 46 80 67 82

  Mail: d.dewit@isso.nl

  968
 • drs. ing. Arjan Schrauwen

  Projectcoördinator (nieuwe) technieken

  ‘Installatietechniek in gebouwen is van een ondergeschikte plaats gepromoveerd naar een essentiële factor. Het borrelt in onze sector van innovaties en technische mogelijkheden! Nog even en we krijgen technische installaties met een bouwkundige schil, is mijn verwachting. Maar daarvoor zijn (steeds meer) nieuwe technieken nodig, waaronder Phase Change Materials. In nieuwe technieken breekt de sector niet altijd door. Hoe komt dat? Bij ISSO probeer ik met kennis en informatie een brug te slaan naar de realisatie daarvan.’

  Arjan (1974) werkt bij ISSO sinds 2012.

  Telefoon: 06 51 87 31 29

  Mail: a.schrauwen@isso.nl

  967
 • Kees Arkesteijn

  Projectcoördinator Energie

  ‘Hoe besparen we in gebouwen op energie en hoe bepalen we de juiste energetische prestatie? Die vraagstukken hebben al jaren mijn volle aandacht. Zo ben ik voor ISSO degene die samen met marktpartijen de opnameprotocollen van woningen en utiliteitsgebouwen ontwikkeld. De betreffende wetten en normen vormen hierbij het kader. Mijn kennis zet ik ook in voor BCRG. Dit bureau controleert en publiceert de onderbouwing van Energetische Claims van gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen van producten of systemen. Via deze databank en ISSO kan ik voorzien in een grote behoefte aan duidelijkheid in de bouw en installatiesector over energetische prestaties en praktijkgerichte methoden voor energiebesparing. Op een aantal punten zijn we al goed bezig, maar het is nog een lange weg te gaan. Met andere woorden: voorlopig zit er nog voldoende uitdaging in dit onderwerp.’

  Kees werkt bij ISSO sinds 2001.

  Telefoon: 010 206 59 69

  Mail: k.arkesteijn@isso.nl

  966
 • Richard van Dommelen

  Projectcoördinator

  ‘Bij ISSO krijg ik alle kans om helemaal los te gaan op mijn vakgebied. En dat is eigenlijk alles wat met informatie- en communicatietechnologie te maken heeft. Mijn werk draait om de functionaliteit van de software en de interactie met de gebruiker. Dat moet zo snel en zo eenvoudig mogelijk zijn. Dagelijks puzzel ik op de doorontwikkeling van onze digitale systemen, vooral die van de KennisBank.nl. Daarbij hoort ook het beheer, de updates van de content en de support aan gebruikers. Ander werk van mij is het maken van video-content voor ons YouTube-kanaal en voor Europese projecten, zoals Insiter. Zo film ik webinars, presentaties en instructies. Zeker binnen de installatiesector is ISSO een van de voorlopers in ICT. Dat maakt werken bij ISSO voor mij als ICT-professional razend interessant.’

  Richard (1978) werkt bij ISSO sinds 2014.

  Telefoon:06 41 43 78 85

  Mail: r.vandommelen@isso.nl

  965
 • ir. Rob van Bergen

  Directeur ISSO

  ‘Hoe kunnen we installatietechniek zo goed mogelijk in dienst stellen van de gebouwgebruiker en de bewoner? En hoe kan dat duurzaam en kostenefficiënt?’
  Dat zijn vragen die mij mateloos fascineren. Bij ieder gebouw verdiep ik me in de antwoorden en trek daaruit lering voor soortgelijke projecten. Dat deed ik als ontwerper en adviseur bij onder meer de Rijksgebouwendienst en nu bij ISSO als directeur voor alle disciplines in installatietechniek. Met alle type gebouwsoorten had en heb ik te maken; van woningen tot musea en van scholen tot kantoren en fabrieken. Alle bestaande en nieuwe kennis hierover is geweldig inspirerend. Dat mogen wij bij ISSO verzamelen en delen met alle betrokkenen in de bouw, de installatiesector en de huisvestingketen. Prachtig vind ik dat.’

  Rob van Bergen (1967) werkt bij ISSO sinds 2010.

  Telefoon: 06 51 21 66 93

  Mail: r.vanbergen@isso.nl

  964
 • Anneli van Kleven-Pijpers

  Corporate marketing & communicatie manager

  ‘Marketing en communicatie zijn mijn hobby en passie. Ik smul van grote organisaties als IKEA, Coolblue en Apple die klanten aan zich weten te binden via marketing en communicatie. Daar trek ik lering uit voor onze organisatie en activiteiten. Zo ben ik verantwoordelijk voor het vermarkten van onze kennis, onze websites, het jaarlijkse ISSO-najaarsoverleg en ons relatiemagazine ISSO Info. De informatie aan onze kennisgebruikers moet vooral toegevoegde waarde hebben. Ik ben pas tevreden als mijn team die waarde goed en duidelijk weet over te brengen, ondanks een beperkt budget. In onze communicatie dragen we vaak indirect de boodschap van ISSO uit. En dat is werken aan veilige, duurzame en gezonde gebouwen. ISSO, de projectcoördinatoren en de vakmensen uit ons netwerk, spelen daarin een belangrijke rol voor wat betreft installatietechniek. Daar ben ik maar wat trots op.’

  Anneli (1980) werkt bij ISSO sinds 2013.

  Telefoon: 06 41 03 94 29

  Mail: a.vankleven@isso.nl

  963

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam Organisatie  
Rudolph van den Bergh Heembouw Wonen  
Dennis Heijink Technisch Handelsbureau Rensa  
Erik van 't Hof MSc Rijksvastgoedbedrijf  
Erik Lousberg BSc MBA (voorzitter) ASML  
Rudolf de Boer CBRE  
Erik van Engelen Techniek Nederland ?
Jaap Dijkgraaf|DWA|

Samenstelling Raad van Begeleiding

Naam Organisatie Namens
ir. R.D. van Bergen ISSO ISSO
ing. H. Besselink Royal Haskoning Adviesgroep Deskundige
Prof. dr.ir. P.M. Bluyssen TU Delft TWO*
dr. W.G. Planje Hogeschool Utrecht Deskundige
ing. T. Klinkenberg CEA Systems Deskundige
Drs. E.G. Rooijakkers Halmos Adviseurs TVVL
ir. W. Plokker VABI Software Deskundige
ir. P.A.L. Stoelinga Deerns Deskundige
dr. ing. A.A.L. Traversari (voorzitter) TNO Technical Sciences Onderzoek
ir. A.C. Westerlaken TNO TNO
ir. T.M.E. Zaal Hogeschool Utrecht TWO*
prof.ir. W. Zeiler TU Eindhoven TWO*
dr. ir. F.D. Wattjes Movares Deskundige
     
* Technisch Wetenschappelijk Onderwijs/Onderzoek