Spring naar hoofd-inhoud

Jan Cromwijk

Projectcoördinator
j.cromwijk@isso.nl

Multifunctionele Daken en Gevels

Het gebruik van daken en gevels wordt steeds belangrijker in de verduurzamingsopgave voor de gebouwde omgeving. Niet alleen groene daken, maar ook ‘gele’ en ‘blauwe’ daken. Vooral de combinatie van deze drie slimme manieren van dakgebruik worden steeds vaker toegepast. Het is voor ISSO dan ook duidelijk dat goed ontworpen, gerealiseerde en beheerde multifunctionele daken en gevels waarde creëren voor huidige en toekomstige gebruikers van de gebouwde omgeving.

Bekijk de projectpagina 'Multifunctionele Daken en Gevels' >>

Dennis van der Kooij

Projectleider TripleA-reno
d.vanderkooij@isso.nl

TripleA-reno

Aantrekkelijke, acceptabele en betaalbare diepe renovatie door een op de consument georiënteerde en op prestaties gebaseerde benadering.

TripleA-reno voorziet consumenten en eindgebruikers van diepe renovatieprojecten met aantrekkelijke, begrijpbare en gepersonaliseerde informatie over bewezen prestaties op het gebied van energie, binnenluchtkwaliteit en gezondheid.

Bekijk de TripleA-reno projectpagina >>

Projectcoördinatoren

Compliance in Gebouwbeheer

Als gebouwbeheerder wilt u compliant zijn voor uw gebouwgebruikers. Als adviseur of technisch dienstverlener wilt u uw opdrachtgevers hierover goed kunnen adviseren.

Dit zijn de drie vragen die centraal staan als het gaat over compliance

 • Waar moet ik aan voldoen?
 • Hoe realiseer ik dat?
 • Hoe toon ik dat aan?

Bekijk de Compliance in Gebouwbeheer projectpagina >>

Arjan Schrauwen

Projectcoördinator
e-mail: a.schrauwen@isso.nl

 

net-UBIEP

Net-UBIEP richt zich op het verbeteren van de energieprestatie van gebouwen door het gebruik van een BIM te stimuleren gedurende de levenscyclus van een gebouw. Door het gebruik van een BIM is het mogelijk om verschillende materialen en componenten door te rekenen op het gebied van energieprestatie. 

BIM staat voor Bouwwerk Informatie Model en omvat het proces tijdens de levenscyclus van een gebouw BIM. Dit zijn: de ontwerpfase, de realisatiefase, gebruiksfase en end of life fase/sloopfase.

Om de impact op de omgeving te reduceren is het belangrijk om alle energieaspecten in beschouwing te nemen.

Bekijk de projectpagina van net-UBIEP >>

Marco Hofman

Woordvoerder Awaire
Programmamanager Gezond Binnen
Email: m.hofman@isso.nl

Awaire

Coalitie Awaire zet zich in voor goede kwaliteit binnenlucht. ISSO werkt samen met een coalitie van leveranciers binnen de ventilatiesector aan meer aandacht voor een goede kwaliteit binnenlucht. De partijen binnen deze coalitie zijn ISSO, Airspiralo, Brink, Ferroli, Itho Daalderop, Jaga, Orcon, Velux en Zehnder. Samen willen zij mensen bewuster maken van de noodzaak om de binnenlucht in woningen en gebouwen te verbeteren.

Bekijk de Awaire projectpagina >>

Irene van Veelen

Projectcoördinator Water & Gas
email: I.vanveelen@isso.nl

Corrosie

In vrijwel alle utiliteitsgebouwen treffen we tegenwoordig zowel verwarmings- als koelinstallaties aan. Het gaat al snel over meer dan één miljoen installaties in Nederland. Het zou mooi zijn als die installaties optimaal functioneren tegen de laagste kosten. Maar wat wil het geval? Boosdoeners als corrosie en vervuiling zijn van negatieve invloed op het rendement en veroorzaken faalkosten.
Om daar paal en perk aan te stellen werkt ISSO - mede dankzij crowdfunders - met een ISSO-Kontaktgroep en een werkgroep aan publicatie over storingen door corrosie en vervuiling in cv- en gkw-installaties. In dit verslag leest u over de voortgang en de (voorlopige) bevindingen.

Bekijk de Corrosie projectpagina >>

 

Arjan Schrauwen

Projectcoördinator
e-mail: a.schrauwen@isso.nl

 

PQ en EMC

Gebouwen en bedrijfsprocessen zijn steeds meer 'all electric'. Dat maakt ons afhankelijk van de goede werking van elektrische installaties en de kwaliteit van de geleverde elektriciteit. Anders gezegd hebben we groot belang bij een goede Power Quality (PQ).

Bekijk de projectpagina PQ en EMC >>

Nieuwe Technieken

Wat zijn nieuwe technieken en hoe werken ze? ISSO geeft u onder meer (kosteloos) kennis en praktische informatie met videopresentaties en KennisKaarten. Over de enorme opgave van energie neutraal bouwen bijvoorbeeld. Hoe doen we dat eigenlijk?

Bekijk de projectpagina Nieuwe Technieken >>

André Derksen

Projectcoördinator algemeen
 

Cijfers & Tabellen

De laatste versie van de publicatie Cijfers & Tabellen, met kentallen over energiegebruik en de energiebesparing van diverse maatregelen, verscheen in 2007. Omdat veel mensen de data nog altijd graag toepassen, was het nodig de data te actualiseren. ISSO kreeg de vraag om dit samen met RVO op te pakken. En om Cijfers & Tabellen op de huidige tijd te laten aansluiten, ontwikkelen we er ook een applicatie voor. 

Bekijk de projectpagina Cijfers & Tabellen >>

Alle Projectcoördinatoren

ing. Jan Aerts

Projectcoördinator
Verwarming
j.aerts@isso.nl

ing. Kees Arkesteijn

Projectcoördinator
Energie & Milieu
k.arkestijn@isso.nl

ing. Irene van Veelen

Projectcoördinator 
Water & Gas
I.vanveelen@isso.nl
 

ing. André Derksen

Projectcoördinator
Algemene technieken en Elektro & ICT
a.derksen@isso.nl

ing. Marco Hofman

Projectcoördinator
Energie & Milieu en Luchtbehandeling 
m.hofman@isso.nl

drs. ing. Arjan Schrauwen

Projectcoördinator
Algemene technieken 
a.schrauwen@isso.nl 

ir. Harry van Weele

Projectcoördinator
Luchtbehandeling
h.vanweele@isso.nl

drs. Jan Cromwijk

Projectcoördinator
j.cromwijk@isso.nl

ISSO-Kontaktgroepen

De ISSO-kennis wordt samengesteld in een project. De projecten worden begeleid door een ISSO-Kontaktgroep. De leden van een ISSO-Kontaktgroep zijn deskundigen op hun vakgebied en dragen op vrijwillige basis bij aan een project. Dit komt ten goede aan de kennis van hun organisatie en de sector. Het project wordt aangestuurd door een ISSO-projectcoördinator.

Een ISSO-Kontaktgroep bestaat medewerkers van bedrijven, zoals:

 • installateurs
 • adviseurs
 • overheid
 • docenten
 • (toe)leveranciers
 • fabrikanten
 • bouwkundigen
 • architecten.

De leden van de ISSO-Kontaktgroep bepalen samen private regels en een redelijkerwijs aanvaardbare kwaliteit voor het onderwerp.

Projectprogrammering
Bij het programmering van de ISSO-projecten speelt de Raad van Begeleiding (RvB) van ISSO een belangrijke rol. Deze bestaat uit deskundigen, die alle geledingen van het vakgebied vertegenwoordigen. De RvB werkt met een lijst van te behandelen onderwerpen, die regelmatig wordt geactualiseerd. Dit gebeurt op grond van signalen uit de markt en eigen ervaringen van RvB leden en ISSO-projectcoördinatoren.