Spring naar hoofd-inhoud

Projectcoördinatoren

BIMplement

BIMplement is een Europees project met partners uit negen landen: de Nederlandse vertegenwoordiging bestaat uit ISSO en ingenieurs- en adviesbureauHuygen. Het project is in september 2017 gestart en duurt tot 31 augustus 2020.

De algemene doelstelling van BIMplement is professionals en vakmensen goed vertrouwd maken met BIM (Building Information Modeling), als universele informatiedrager binnen projecten. Die kennis is onder andere een krachtig hulpmiddel om aan de BENG-eisen te kunnen voldoen. De bouw en renovatie van BENG-gebouwen vraagt onder meer om een verbeterde systematische aanpak voor de kwaliteitscontrole van het hele proces. Met BIM is die aanpak transparant en volgens standaarden te realiseren. 

Huygen en ISSO hebben hiervoor samen met het consortium een voor BIM geschikte kwalificatie voor ventilatietechniek en luchtdichting, een  uitgebreid BIM-trainings, en coachingspakket en diverse tools samengesteld.

Bekijk de projectpagina BIMplement >>

Bekijk ook de (externe) website van BIMplement project >>

Rob van Bergen

Projectcoördinator 
r.vanbergen@isso.nl

Praktijkprotocollen WKB

Als de Wet Kwaliteitsborging (WKB) medio 2021 ingaat, moeten de prestaties van een bouwwerk op het moment van oplevering aantoonbaar ‘as built’ zijn. Erkende private kwaliteitsborgers zullen dit per bouwwerk vaststellen. Deze ‘as built’ situatie biedt ons de kans om alle kennis en ervaring binnen de sector in te zetten voor een grote kwaliteitsslag. Daarom ontwikkelen we praktijkprotocollen die voor ieder bouwelement of installatiedeel informatie biedt over de essentiële risico’s in de toepassing en uitvoering. Het praktijkprotocol beantwoordt, in een vast format, de vraag wat er op welk moment in het bouwproces moet worden gecontroleerd om bij oplevering de vereiste prestaties te kunnen aantonen. ISSO is initiatiefnemer van dit project, maar we ontwikkelen en gebruiken de praktijkprotocollen samen met bouwers, installateurs, toeleveranciers, instrumentenmakers en kwaliteitsborgers. Zo creëren we praktische protocollen voor het aantonen van de uitvoeringskwaliteit ‘as built’. 

Bekijk de projectpagina Praktijkprotocollen WKB >>

André Derksen

Projectcoördinator algemeen
a.derksen@isso.nl

Energiecijfers & Tabellen

De laatste versie van de publicatie Energiecijfers & Tabellen, met kentallen over energiegebruik en de energiebesparing van diverse maatregelen, verscheen in 2007. Omdat veel mensen de data nog altijd graag toepassen, was het nodig de data te actualiseren. ISSO kreeg de vraag om dit samen met RVO op te pakken. En om Energiecijfers & Tabellen op de huidige tijd te laten aansluiten, ontwikkelen we er ook een applicatie voor. 

Bekijk de projectpagina Energiecijfers & Tabellen >>

Projectcoördinatoren

Compliance in Gebouwbeheer

Als gebouwbeheerder wilt u compliant zijn voor uw gebouwgebruikers. Als adviseur of technisch dienstverlener wilt u uw opdrachtgevers hierover goed kunnen adviseren.

Dit zijn de drie vragen die centraal staan als het gaat over compliance

 • Waar moet ik aan voldoen?
 • Hoe realiseer ik dat?
 • Hoe toon ik dat aan?

Bekijk de Compliance in Gebouwbeheer projectpagina >>

Dennis van der Kooij

TripleA-reno

TripleA-reno is een door de EU gefinancierd project dat loopt van mei 2018 tot april 2021. Voortbouwend op de resultaten van eerdere Europese projecten, richt TripleA-reno zich op de eisen van consumenten en eindgebruikers. Het projectteam werkt aan een betere binnenmilieukwaliteit en gezondheid binnenshuis voor bewoners door goed presterende bijna nul energetische renovaties.

Het team bouwt voort op resultaten van verschillende relevante Europese onderzoeksprojecten. Zo maken ze gebruik van veel kennis die al aanwezig is. Triple-A richt zich op het bereiken van aantrekkelijke, acceptabele en betaalbare NOM-renovaties. Het doel is de prestaties van NOM-renovaties te verhogen door een verbeterde kwaliteitscontrole. Een kwaliteitscontroleur kan de kwaliteit van de renovatie real time bekijken en waar nodig laten optimaliseren.

Het TripleA-reno-consortium bevat partners met expertise in alle noodzakelijke disciplines en met een solide track record in Europese projecten (H2020, IEE, FP7), inclusief coördinatie, product- en dienstenontwikkeling, verspreiding en promotie.

Bekijk de TripleA-reno projectpagina >>

Marco Hofman

Woordvoerder Awaire
Programmamanager Gezond Binnen
Email: m.hofman@isso.nl

Awaire

Coalitie Awaire zet zich in voor goede kwaliteit binnenlucht. ISSO werkt samen met een coalitie van leveranciers binnen de ventilatiesector aan meer aandacht voor een goede kwaliteit binnenlucht. De partijen binnen deze coalitie zijn ISSO, Airspiralo, Brink, Ferroli, Itho Daalderop, Jaga, Orcon, Velux en Zehnder. Samen willen zij mensen bewuster maken van de noodzaak om de binnenlucht in woningen en gebouwen te verbeteren.

Bekijk de Awaire projectpagina >>

Alle projectcoördinatoren

ing. Jan Aerts

Projectcoördinator
Verwarming
j.aerts@isso.nl

ing. Irene van Veelen

Projectcoördinator 
Water & Gas
I.vanveelen@isso.nl
 

ing. André Derksen

Projectcoördinator
Algemene technieken en Elektro & ICT
a.derksen@isso.nl

ing. Marco Hofman

Projectcoördinator
Energie & Milieu en Luchtbehandeling 
m.hofman@isso.nl

ir. Harry van Weele

Projectcoördinator
Luchtbehandeling
h.vanweele@isso.nl

drs. Jan Cromwijk

Projectcoördinator
j.cromwijk@isso.nl

ISSO-Kontaktgroepen

De ISSO-kennis wordt samengesteld in een project. De projecten worden begeleid door een ISSO-Kontaktgroep. De leden van een ISSO-Kontaktgroep zijn deskundigen op hun vakgebied en dragen op vrijwillige basis bij aan een project. Dit komt ten goede aan de kennis van hun organisatie en de sector. Het project wordt aangestuurd door een ISSO-projectcoördinator.

Een ISSO-Kontaktgroep bestaat medewerkers van bedrijven, zoals:

 • installateurs
 • adviseurs
 • overheid
 • docenten
 • (toe)leveranciers
 • fabrikanten
 • bouwkundigen
 • architecten.

De leden van de ISSO-Kontaktgroep bepalen samen private regels en een redelijkerwijs aanvaardbare kwaliteit voor het onderwerp.

Projectprogrammering
Bij het programmering van de ISSO-projecten speelt de Raad van Begeleiding (RvB) van ISSO een belangrijke rol. Deze bestaat uit deskundigen, die alle geledingen van het vakgebied vertegenwoordigen. De RvB werkt met een lijst van te behandelen onderwerpen, die regelmatig wordt geactualiseerd. Dit gebeurt op grond van signalen uit de markt en eigen ervaringen van RvB leden en ISSO-projectcoördinatoren.